Olet täällä

Vierimetsänhoito

Vierimetsänhoito

Metsänhoitoa ja toimitusvarmuutta

Vierimetsänhoidolla vähennämme pitkävaikutteisesti keskijänniteverkon johtokadun ulkopuolella kasvavan puuston sähkönjakelulle muodostamia riskejä poistamalla riskipuita ja harventamalla puustoa. Lisäksi teemme taimikonhoitoa vierimetsäalueella. Tavoitteenamme on aikaansaada sellainen puuston rakenne, että metsä kehittyy hoitamatonta metsää paremmin kestämään siihen kohdistuvat lumen ja tuulten rasitukset. Näin hoidetulla vierimetsällä voidaan parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta ja ehkäistä sähkökatkoja.

Sähkölinjan varrella sijaitseva metsä hoidetaan turvallisesti metsänhoitosuositusten mukaiseen kuntoon ja hyvin hoidetun metsän tuotto paranee. Vierimetsän harvennus tai taimikonhoito tehdään Tapion metsänhoitosuositusten mukaisesti noin 10-15 metriä leveällä alueella johtokadun molemmin puolin. Harvennushakkuu suoritetaan turvallisuussyistä pääasiassa metsän puolelle tehtävältä ajouralta käsin.

Jokaiseen maanomistajaan ollaan yhteydessä kirjeitse ennen vierimetsänhoitohankkeen alkua. Vierimetsänhoito harventamalla vaatii aina maanomistajan luvan. Kumppanimme järjestää halukkaille vierimetsästä korjattujen puiden yhteismyynnin, jolloin yksittäisten maanomistajien pienetkin puuerät saadaan markkinoille.