Elenia tänään

  • Perustettu 2012
  • Asiakkaita 432 000
  • Henkilöstöä noin 300
  • Sähköverkkoa 75 500 km
  • Päätoimipaikka Tampere
  • Elenia-konserniin kuuluvat sähköverkkoyhtiö Elenia Verkko Oyj ja energia-alan palveluihin erikoistunut Elenia Oy
  • Elenian verkkoalue: Kanta- ja Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa noin sadan kunnan alueella
  • Elenian omistajat: Valtion Eläkerahasto (VER), Allianz Capital Partners (ACP) Allianz Groupin puolesta sekä Macquarie Super Core Infrastructure Fund.

Suomen toiseksi suurin sähköverkkoyhtiö

Elenia on Suomen toiseksi suurin sähköverkkoyhtiö, joka palvelee 432 000 asiakasta Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Palvelut tuotamme yhteistyössä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta, rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä, mittaamme asiakkaittemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Uudistamme ikääntyvää sähköverkkoa säävarmaksi ja kehitämme älykkään sähköverkon ratkaisuja.

Energia-alan palvelua ja valokuitua

Palveluliiketoimintamme tarjoaa energiayhtiöille asiakaspalvelua ja sähkömarkkinoihin liittyviä monipuolisia palveluita, vastaa Elenian hankinnasta ja rakennuttamisesta sekä rakentaa valokuituverkkoa ja -liittymiä.  Asiakasyritystemme kautta palvelemme yli miljoonaa energia-alan asiakasta Suomessa. Toimintamme tärkein tavoite on onnistunut asiakaskokemus. Sen varmistamiseksi panostamme laatuun ja tehokkuuteen kuuntelemalla asiakkaittemme ja asiakasyritystemme palautetta ja toiveita. Haluamme olla energia-alan asiantuntevin ja osaavin palveluntuottaja. Valokuituverkkoa rakennamme asiakkaiden ja kehittyvän yhteiskunnan tarpeisiin. 

Vastuullisuus toiminnan perustana

Uudistamme sähkömarkkinoita mahdollistamalla edelläkävijänä uusia teknologia- ja palveluratkaisuja osana energiamurrosta. Aurinko- ja tuulivoiman kasvu tarvitsee rinnalleen asiakkaiden sähkönkulutuksen joustoa sekä virtuaalivoimaloita energiajärjestelmän tasapainon ylläpitämiseksi. Tähän tarpeeseen kehitämme palveluratkaisuja edistääksemme ilmastonmuutoksen torjuntaa. Vastuullisuus on toimintamme perusta. 

Syrjimättömyyden varmentaminen

Sähköverkkoliiketoiminta on lailla säädettyä, luvanvaraista, luonnollisen monopolin muodossa tapahtuvaa liiketoimintaa. Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja sähkömarkkinaosapuoliin.

Elenian palvelukehitys edelläkävijänä

2009-2028

Elenia Säävarma

– Elenia Säävarma -sähköverkon maakaapelointihankkeet netin karttapalveluna vuonna 2009.
– Vuosikymmenessä investoinnit yli miljardi euroa ja kumppaneille 10 000 henkilötyövuotta.
– Vuosittain 3000 km säävarmaa verkkoa.
– Vuonna 2028 Elenian sähköverkosta maakaapeloitu 75 %.
Elenia Säävarman tarina.

2018-2024

Älykkään sähköverkon tulevaisuuden ratkaisut

– Sähkönkulutuksen mittausuudistuksessa asiakkaille seuraavan sukupolven sähkömittarit ja tulevaisuuden älykäs sähkönmittausjärjestelmä.
– Älykäs sähköverkko mahdollistaa uusiutuvan energian käytön, sähkön varastoinnin ja sähkönkulutuksen jouston.
– Uudistus edistää irtautumista fossiilisista polttoaineista ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Lisätietoa mittausuudistuksesta.

2010-2021

Elenia Aina -digitaalinen palvelu

– Vuonna 2010 sähkönkulutuksen tuntitason seuranta ensimmäisenä Euroopassa.
– Palvelussa nyt sähkönkulutuksen vertailu, hälytysraja kulutukselle, laskut arkistoituna, laskun eräpäivän siirto, mahdollisuus tarkistaa onko sähköt päällä ja vikailmoituksen teko.
Ota käyttöösi maksuton palvelu.

2017-2020

Sähköverkko virtuaalivoimalaitoksen alustan mahdollistajana

– Pilottihankkeessa testikoteihin asennettiin seuraavan sukupolven älykkäät sähkömittarit, joissa on kulutusjouston mahdollistavia ominaisuuksia.
– Selvitys teknologian toimivuudesta ja kehitystarpeista.
Raportti hankkeesta.

 

2009

Tekstiviestipalvelu sähkökatkoista

Asiakkaillemme maksuton tekstiviestipalvelu sähkökatkoista ensimmäisenä Suomessa.
Ota käyttöön palvelu.

2009

Elenian 6 h hyvitys

– Elenian asiakkaille hyvitys yli 6 tuntia kestävästä sähkökatkosta.
– Vaatimukset sähkönjakelun varmuudesta lakiin 2013.

2007

Sähkökatkot kartalla

Karttapalvelumme sähkökatkoista ensimmäisenä Suomessa.

2005-2010

Sähköverkon automaatiokehitys

– Ilmajohtoverkkoon parempaa varmuutta automaatiojärjestelmillä ja uudella teknologialla.
– Kevytsähköasemat käyttöön.

2002-2008

Älykäs sähkönmittaus

– Älykkäiden sähkömittareiden testaus 2002-2004.
– Älymittarit kaikille asiakkaillemme 2004-2008.

2001

Janika-myrskyn jälkeen uudistusesitys toimitusvarmuudesta

Koko Suomea koskeneen, yhteiskunnan tekemän laajan selvitystyön tuloksena esitys 6 tunnin sähkökatkorajoituksesta taajama-alueella vuosikymmenen kuluessa.