Tietoa Eleniasta

Nainen puhuu kännykän kajariin

Elenia tänään

  • Perustettu 2012
  • Asiakkaita 440 000
  • Henkilöstöä noin 300
  • Sähköverkkoa 76 600 km
  • Päätoimipaikka Tampere
  • Elenia-konserniin kuuluvat sähköverkkoyhtiö Elenia Verkko Oyj ja energia-alan palveluihin erikoistunut Elenia Oy
  • Elenian verkkoalue: Kanta- ja Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa noin sadan kunnan alueella
  • Elenian omistajat: Valtion Eläkerahasto (VER), Allianz Capital Partners (ACP) Allianz Groupin puolesta sekä Macquarie Super Core Infrastructure Fund.

Suomen toiseksi suurin verkkopalveluyhtiö

Elenia on Suomen toiseksi suurin verkkopalveluyhtiö, joka palvelee 440 000 asiakasta Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Palvelut tuotamme yhteistyössä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta, rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä, mittaamme asiakkaittemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Uudistamme ikääntyvää sähköverkkoa säävarmaksi ja kehitämme älykkään sähköverkon ratkaisuja.

Energia-alan palvelua

Palveluliiketoimintamme tarjoaa energiayhtiöille asiakaspalvelua ja sähkömarkkinoihin liittyviä monipuolisia palveluita sekä vastaa Elenian hankinnasta ja rakennuttamisesta.  Asiakasyritystemme kautta palvelemme yli miljoonaa energia-alan asiakasta Suomessa. Toimintamme tärkein tavoite on onnistunut asiakaskokemus. Sen varmistamiseksi panostamme laatuun ja tehokkuuteen kuuntelemalla asiakkaittemme ja asiakasyritystemme palautetta ja toiveita. Haluamme olla energia-alan asiantuntevin ja osaavin palveluntuottaja.  

Vastuullisuus toiminnan perustana

Uudistamme sähkömarkkinoita mahdollistamalla edelläkävijänä uusia teknologia- ja palveluratkaisuja osana energiamurrosta. Aurinko- ja tuulivoiman kasvu tarvitsee rinnalleen asiakkaiden sähkönkulutuksen joustoa sekä virtuaalivoimaloita energiajärjestelmän tasapainon ylläpitämiseksi. Tähän tarpeeseen kehitämme palveluratkaisuja edistääksemme ilmastonmuutoksen torjuntaa. Vastuullisuus on toimintamme perusta. 

Syrjimättömyyden varmentaminen

Sähköverkkoliiketoiminta on lailla säädettyä, luvanvaraista, luonnollisen monopolin muodossa tapahtuvaa liiketoimintaa. Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja sähkömarkkinaosapuoliin.

Elenian tarina - jatkuvaa vastuullista uudistumista

2001-2010

2001 Janika-myrskyn jälkeen viranomaisehdotus 6h sähkökatkorajoituksesta.

2002–2008 Älykkäät sähkömittarit asiakkaille.

2005-2010 Automaatiolla varmuutta ilmajohtoverkkoon, kevytsähkö­asemat.

2007 Sähkökatkokarttapalvelu ensimmäisenä Suomessa.

2008 Sähkökatkoviestipalvelu ensimmäisenä Suomessa.

2009 Päätös rakentaa säävarmaa verkkoa maaseudulle ensimmäisenä verkkopalveluyhtiönä. Korvaus yli 6 h sähkökatkoista ainoana yhtiönä Suomessa.

2010 Sähkönkulutuksen tuntiseuranta ensimmäisenä Euroopassa. Älykkäiden sähkömittareiden integrointi pienjänniteverkon valvontaan.

Tutustu säävarman sähköverkon rakentamiseen

2011-2020

2012 Automaattinen vianpaikannus ja -erotus sekä sähköjen palautus keskeytysaikojen lyhentämiseksi.

2013 Karttapalvelu säävarman verkon rakennushankkeista.
Asiakkaille digitaalinen sähkönkulutuksen seurantapalvelu.

2017 Energiayhtiöille asiakaspalvelutuotanto, palvelukokonaisuus yli miljoonalle loppuasiakkaalle.

2017-2020 Markkinaehtoisen kulutusjouston testaus.

2018 Akkukonsepti säätövoimana ja sähkökatkojen varavoima.

2018-2021 Globaalissa vastuullisuuden GRESB-arvioinnissa viisi tähteä.

2019 Vastuullisuusohjelma ja -raportointi. Valokuituverkon rakentaminen säävarman verkon yhteydessä.

Tutustu Elenia ja vastuullisuus 2021 -raporttiimme

2021-2035

2012-2021 Elenia Säävarma -investoinnit miljardi euroa, kumppaneille 10 000 henkilötyövuotta, 2/3 pk-sektorilta.

2018-2024 Uuden sukupolven älykäs sähkönmittaus mahdollistaen virtuaalivoimalat ja kulutusjouston.

2021-2025 Asiakkaille uuden sukupolven sähkömittarit.

2021 Karttapalvelu verkkoomme liitetyistä tuulipuistoista. EleniaGO-mobiilipeli. Tieteeseen perustuva SBTi-ilmastositoumus.

2022 Datahub sähkönkulutuksen tiedonvaihtoon. Asiakkaiden kuuleminen verkon kehittämisestä.

2035 Elenia hiilineutraali Scope 1 ja 2 päästöjen osalta.

Tutustu sähkönkulutuksen mittausuudistukseemme