Olet täällä

Elenia Lämpö investoi miljoonan Akaan kaukolämpötoimintaan

- Uudistettu laitos valmis vastaamaan tulevan talven haasteisiin.

Olemme uudistaneet Akaan Toijalan taajamassa sijaitsevaa Käenojan lämpökeskustamme. Pian valmistuva investointihanke sisältää uuden savukaasupesurin ja lämpöpumpun. Tämä tekninen ratkaisu yhdistää savukaasupesuri ja lämpöpumppu on innovaatio, joka on toteutettu tähän mennessä Suomessa vain kahdessa muussa kohteessa. Teknisen kokonaisratkaisun toimittaja on Caligo Industria Oy.  

Savukaasupesurilla otetaan lämpökeskuksen savukaasuista talteen lämpöenergiaa, joka hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa. Lämpöpumpulla jäähdytetään kaukolämmön paluuvettä, jolloin pesurista saadaan enemmän tehoa. Hankkeen yhteydessä laitoksella on uusittu myös sähköistystä ja automaatiota sekä laitoksen kaukolämpöpumppu ja savukaasupuhallin, mikä mahdollistaa kattilan tehon noston.

 - Strategiamme ytimessä ovat asiakaslähtöiset ja ympäristömyönteiset energiaratkaisut sekä energiatehokkuus ja toimitusvarmuus, joihin olemme investoineet määrätietoisesti jo vuosien ajan ja investoimme myös tulevaisuudessa. Saamme jatkossa kaukolämpölaitoksen savukaasuista lämpöä talteen noin 20 - 30 %. Samalla laitoksen savukaasut puhdistuvat aiempaa tehokkaammin ja hiukkaspäästöt pienenevät alle puoleen. Uudistus parantaa myös laitoksen energiatehokkuutta, toimitusjohtaja Matti Tynjälä Elenia Lämmöstä kertoo.

Fossiilisen polttoaineen käyttö vähenee
Tällä hetkellä lämpökeskuksen tuotannossa käytetään polttoaineena myös maakaasua. Savukaasupesurin ansiosta sen käyttötarve vähenee, mikä vähentää entisestään kaukolämmön ympäristöjalanjälkeä.

- Voimme jatkossa käyttää tuotannossa vähemmän maakaasua, mikä keventää maakaasulle vuoden 2015 alussa tulevan veronkorotuksen vaikutusta Toijalan kaukolämmön tuotantokustannuksiin, Matti Tynjälä jatkaa.

Valmiina tulevaan talveen
Maanrakennustyöt alkoivat lämpökeskuksella kaukolämpöputkien ja maakaasuputkien siirrolla kesäkuun alussa. Perustustyöt valmistuivat heinäkuun lopussa. Elokuun alkupuolella nykyisen piipun sisälle asennettiin uusi sisäpiippu. Samassa yhteydessä asennettiin uusi savukaasupuhallin ja kaukolämpöpumppu sekä tehtiin kanavisto- ja kattilaliityntätöitä. Uuden savukaasupesurin ja lämpöpumpun asennustyöt olivat vuorossa syyskuun alussa, ja koekäyttövaiheeseen siirryttiin lokakuussa 2014. Nyt uudistettu laitos on valmis vastaamaan tulevan talven haasteisiin.

1