Olet täällä

Kiertotalous on Elenia Lämmön arkipäivää

Kiertotalouden periaatteet otetaan Elenia Lämmöllä huomioon jokapäiväisessä tekemisessä. Lisäksi tarjotut lisäpalvelut auttavat myös asiakkaita toteuttamaan toiminnassaan materiaali- sekä energiatehokkuutta.

Lämmön tuotanto lähtee liikkeelle polttoaineista. Valtaosa Elenia Lämmön käyttämästä polttoaineesta tulee uusiutuvista lähteistä ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti mm. metsänhoidon ja teollisuuden sivutuotteista. Elenia Lämpö käyttää 68 % uusiutuvia polttoaineita, yli kaksi kertaa enemmän kuin maan keskiarvo on lämmön tuotannossa. Polttoaineet hankitaan lähialueita, n. 100 km säteeltä, työllistäen näin paikallisia toimittajia.  Elenia Lämmön kaukolämmön tuotannosta osa on peräisin teollisuustuotannosta syntyvästä lämmöstä. Näin on tilanne mm. Hämeenlinnassa, Heinolassa, Tervakoskella, Turengissa ja Oulaisissa.

Monilla lämpölaitoksilla on käytössä myös savukaasupesureita, joilla lämmöntuotannosta syntyvän savukaasun sisältämä lämpöenergia otetaan talteen ja hyödynnetään lämmön tuotannossa. Samalla savukaasuista poistetaan epäpuhtauksia, kuten hiukkasia ja rikkidioksidia. Polton seurauksena syntyvää tuhkaa käytetään maanrakentamiseen tai hyötykäyttöön metsälannoitteena, jolloin kierto metsästä metsään on valmis.

Elenia Lämpö myös kehittää uusia kiertotaloutta tukevia ratkaisuja. Näistä on esimerkkinä mm. Hämeenlinnan remontoidun uimahallin kaksisuuntainen kaukolämpöliittymä. Elenia Lämpö ostaa asiakkaalta aurinkokeräimistä syntyvän ylijäämälämmön takaisin lämpöverkkoon.

Myös palveluiden rooli kiertotalouden ja energiatehokkuuden tukijana on merkittävää. Asiakkaille on tarjolla tuotteita, joiden avulla he pystyvät tehostamaan omaa energian kulutustaan. Mm. Aina -palvelun kautta asiakas voi seurata omaa energiankulutustaan ja kustannuksia. Valittavana on myös lämpötuote, Kantaeko, joka on täysin CO2-neutraalia, täysin puupohjaisilla polttoaineilla tehtyä lämpöä. Uusia ympäristövastuullisia ja energian käyttöä tehostavia palveluita kehitetään jatkuvasti.

Kategoriat: