Olet täällä

CO2-neutraali lämpö

Energia-alan edelläkävijänä vastaamme asiakkaidemme odotuksiin ja yhä tiukentuviin ympäristöhaasteisiin. Tarjoamme yrityksellesi ja organisaatiollesi uuden, entistä ympäristömyönteisemmän tavan lämmittää.

Ota CO2-neutraali kanta lämmitykseen

Valitsemalla CO2-neutraalin lämmön etenet lähemmäksi yrityksesi tai organisaatiosi tavoitteita ja velvoitteita hillitä ilmaston kannalta haitallisten hiilidioksidipäästöjen kertymistä ilmakehään. CO2-neutraali lämpö tuotetaan paikallisilla, puuperäisillä polttoaineilla. Ne ovat uusiutuvia energialähteitä, joita pidetään hiilidioksidineutraaleina polttoaineina, koska puu sitoo kasvaessaan saman määrän hiilidioksidia kuin sen poltossa vapautuu. Hiilidioksidineutraalin lämmön tuotannossa nettohiilidioksidipäästöt ovat nolla.

Eduksi toiminnallenne ja imagollenne

Yrityksesi tai organisaatiosi voi vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin käyttämällä CO2-neutraalia lämpöä. Hiilidioksidineutraalisti tuotetun lämmön käytöstä on hyötyä maineenne, asiakkaidenne ja ympäristön kannalta.

Voit käyttää CO2-neutraalia lämpöä tuotteidenne ja palveluidenne markkinoinnissa ja imagonne rakentamisessa. CO2-neutraalin lämmön avulla voit ottaa ison askeleen kohti hiilidioksidineutraalia toimintaa ja olla edelläkävijä ympäristömyönteisessä toiminnassa.

Hiilidioksidineutraalin lämmön käyttäjänä saat sertifikaatin, joka on todiste siitä, että ostamasi CO2-neutraali lämpö on tuotettu hiilidioksidineutraaleilla puuperäisillä biopolttoaineilla. Valveutuneet asiakkaat arvostavat ympäristön kannalta tehtyjä suotuisia päätöksiä. 

0