Olet täällä

Maakaasun hinnat ja ehdot

Maakaasun kokonaishinta muodostuu siirtohinnasta ja energian myyntihinnasta samaan tapaan kuin sähkönkin hinta.

Hinnan eri elementtejä ovat:

  • siirron perusmaksu, joka riippuu tilaustehosta, €/kk
  • siirron muuttuva osa, €/MWh
  • energiavero, €/MWh
  • energiamaksu, €/MWh

Siirtomaksuilla varmistetaan luotettavuus

Siirtomaksulla katetaan monia toimivuuden ja huolettomuuden kannalta merkittäviä palveluita, kuten jatkuva valvonta, samoin kuin ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä toimiva vikapäivystys. Maksuilla varmistetaan myös tekniikan toimivuus.

Maakaasuhinnastot ovat voimassa Hämeenlinnassa, Hattulassa, Janakkalassa, Iittalassa ja Toijalassa.

Palveluhinnasto

Maakaasuhinnasto yksityisasiakkaat 
M
aakaasuhinnasto yksityisasiakkaat 1.1.2020 alkaen

Maakaasuhinnasto yritysasiakkaat 
M
aakaasuhinnasto yritysasiakkaat 1.1.2020 alkaen

Maakaasun sopimusehdot

Maakaasun sopimusehdot antavat selkeät pelisäännöt asiakkaan ja maakaasun myyjän välille. Toimitamme maakaasun sopimusehdot uusille asiakkaillemme sopimuksenteon yhteydessä.

Maakaasun liittymisehdot
M
aakaasun liittymisehdot 1.1.2020 alkaen

Maakaasun toimitusehdot
M
aakaasun vähittäismyyntiehdot 1.1.2020 alkaen

Maakaasun verkkopalveluehdot
M
aakaasun verkkopalveluehdot 1.1.2020 alkaen

Tietoa erimielisyyksien ratkaisemisesta

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi, www.kuluttajariita.fi

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi

1