Olet täällä

Maakaasun hinnat ja ehdot

Maakaasun kokonaishinta muodostuu siirtohinnasta ja energian myyntihinnasta samaan tapaan kuin sähkönkin hinta.

Hinnan eri elementtejä ovat:

  • siirron perusmaksu, joka riippuu tilaustehosta, €/kk
  • siirron muuttuva osa, €/MWh
  • energiavero, €/MWh
  • energiamaksu, €/MWh

Siirtomaksuilla varmistetaan luotettavuus

Siirtomaksulla katetaan monia toimivuuden ja huolettomuuden kannalta merkittäviä palveluita, kuten jatkuva valvonta, samoin kuin ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä toimiva vikapäivystys. Maksuilla varmistetaan myös tekniikan toimivuus.

Maakaasuhinnastot ovat voimassa Hämeenlinnassa, Hattulassa, Janakkalassa, Iittalassa ja Toijalassa.

Palveluhinnasto
P
alveluhinnasto 1.3.2019 alkaen

Maakaasuhinnasto yksityisasiakkaat alkaen 1.1.2019

Maakaasuhinnasto yritysasiakkaat alkaen 1.1.2019

Maakaasun sopimusehdot

Maakaasun sopimusehdot antavat selkeät pelisäännöt asiakkaan ja maakaasun myyjän välille. Toimitamme maakaasun sopimusehdot uusille asiakkaillemme sopimuksenteon yhteydessä.

Maakaasun liittymisehdot

Maakaasun toimitusehdot

Maakaasun verkkopalveluehdot

Tietoa erimielisyyksien ratkaisemisesta

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi, www.kuluttajariita.fi

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi

1