Olet täällä

Maakaasun edut

Luotettava maakaasu palaa puhtaasti ja vaatii vähän huoltoa.

Varma ja turvallinen maakaasu

Suomessa on maakaasun turvallisuuteen kiinnitetty erityishuomiota koko sen pitkän käyttöhistorian ajan. Maakaasualan työt ovat luvanvaraisia ja tehtäviä hoitaville henkilöille on asetettu tiukat pätevyysvaatimukset. Myrkytön maakaasu on hajustettu, joten erittäin harvinaisissa vuototapauksissa tilanne huomataan ennen mahdollisen vaaran syntymistä.

Ympäristömyönteinen ja tehokas maakaasu

Länsi-Siperiasta Suomeen tuleva maakaasu on koostumukseltaan pääasiassa puhdasta metaania. Maakaasu palaa tehokkaasti, joten polttoainetta kuluu vähemmän ja puhdas palaminen ei karstoita kattilaa. Maakaasu ei sisällä juuri lainkaan rikkiä eikä lainkaan pölyä ja raskasmetalleja. Poltettaessa maakaasusta syntyy hiilidioksidia ja vesihöyryä sekä typenoksideja. Erittäin harvinaisissa vuototapauksissa maakaasu haihtuu ilmaan, eikä siitä aiheudu ympäristöriskiä.

Ota vaivaton maakaasu käyttöösi

Maakaasuverkoston läheisyydessä sijaitsevat kiinteistöt voivat liittyä maakaasun käyttäjiksi. Maakaasulämmitysjärjestelmä vaatii rinnalleen vain vesikiertoisen patteri- tai lattialämmitysverkoston, lämmityskattilan sekä kaasupolttimen.

Pyydä tarjous

1