Olet täällä

Arkkitehti pitää lämpökeskusprojektin mitoissaan

Voimalaitoksen suunnittelu ja rakentaminen ovat millimetripeliä. Käenojan lämpökeskuksen uudistusprojektissa arkkitehti Sakari Miettunen oli mukana varmistamassa omalta osaltaan, että suunnitelmat ja työmaan todellisuus kohtaavat.

– Millimetrimitalla tehdään töitä – satojen tuhansien eurojen arvoisten laitteiden on osuttava täsmälleen oikeaan kohtaan, summaa arkkitehti Sakari Miettunen juuri päättynyttä suunnitteluhanketta.

Miettunen puhuu pian valmistuvasta Käenojan lämpökeskuksen uudistuksesta Akaalla. Siellä hän työskenteli osana Elenia Lämmön uuden savukaasupesurin suunnittelutiimiä. Miettusen tehtävänä oli huolehtia rakennuslupavaiheen pääsuunnittelusta ja rakennuslupapiirustusten tekemisestä.

­– Voimalaitoksen uudistusprojektissa arkkitehdin rooli on pitkälti suunnitteluprosessinhallintaa. Se vaatii urakkalaskenta-asiakirjojen tekemistä, rakennuslupien hankkimista, dokumentaatiota ja viranomaismääräyksiin vastaamista, hän kertoo työstään.

Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettusen arkkitehdille Käenoja oli järjestyksessä jo kolmas savukaasupesuriin liittyvä rakennusprojekti. Työ sujui kitkatta, sillä kokemuksesta hän tiesi, miten ikäviä yllätyksiä vältetään.

– Koskaan ei voi tehdä liikaa tarkistuksia siitä, että suunnitelma ja todellinen tilanne työmaalla vastaavat varmasti toisiaan.

Oppia organisaatiosta

Käenojalla vuoden 2014 alussa alkanut sadan neliön pesurirakennuksen rakentaminen on viimeinen osa lämpökeskuksen uudistuksessa. Kolmisen vuotta sitten valmistuivat 5 MW:n hakekattila olemassa olevaan kattilarakennukseen sekä puuhakevarasto ja siilo, joiden suunnitteluun Miettunen myös osallistui.

Voimalaitoshankkeissa tekniset vaatimukset sanelevat pitkälti arkkitehdin suunnittelutyötä. Maallikon silmään arkkitehdin kädenjälki näkyy Käenojallakin vain rakennusten värinä.

– Vaikka estetiikka edellä ei laitosrakentamisessa voida mennä, Käenojan voimalaitos on minusta kelpo kokonaisuus siltäkin osin. Se maastoutuu melko mukavasti ympäristöönsä, Miettunen arvioi.

Työn tekemisen näkökulmasta Miettunen pitää laitoshankkeita mielenkiintoisina ja antoisina kokemuksina.

­– Laitoshankkeesta voisi ottaa oppia muuhun rakentamiseen. Esimerkiksi työn organisoiminen ja ammattimaisuus on omaa luokkaansa. Samoin työturvallisuusasiat on viety pidemmälle kuin monessa muussa rakentamisessa.

 

Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen
Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen on Hämeenlinnassa toimiva arkkitehtitoimisto, joka työllistää viisi suunnittelijaa. Vuonna 2003 perustettu yritys on suuntautunut pääasiassa asuntosuunnitteluun pientaloista kerrostaloihin. Toimisto on tehnyt arkkitehti- ja pääsuunnittelun Elenia Lämmön Käenojan, Lammin ja Oriveden lämpölaitosten savukaasupesurihankkeisiin.

1