Olet täällä

Miten kaukolämpö toimii?

Kaukolämpö on ympäristömyönteistä ja tehokkaasti tuotettua lämpöä, joka toimitetaan luotettavasti perille putkiverkoston kautta. Kaukolämpöä saadaan sähköä ja lämpöä tuottavista voimalaitoksista sekä erillisistä lämpökeskuksista.

Käytännössä kaukolämpö on puhdasta, kuumaa vettä, joka kiertää suljetussa kaksiputkisessa (meno- ja paluujohto) kaukolämpöverkossa voimalaitokselta tai lämpökeskukselta asiakkaiden lämmönvaihtimiin ja takaisin.

Kaukolämpövesi lämmittää lämmönvaihtimissa virtaavan kiinteistön lämmitysverkon veden sekä lämpimän käyttöveden. Lämmönvaihtimet erottavat vesijärjestelmät toisistaan, joten ne eivät sekoitu keskenään. Kaukolämpöveden lämpötila vaihtelee sään mukaan. Alimmillaan se on kesällä, jolloin lämpöä tarvitaan pääasiassa vain käyttöveden lämmittämiseen. Lämmityskatkokset ovat erittäin harvinaisia, koska kaukolämpöverkot ovat yleensä rengasmaisesti rakennettuja. Sen ansioista lämpöä on saatavissa useammalta kuin yhdeltä syöttösuunnalta. Jo yli 90 prosenttia Elenia Lämmön kaukolämmöstä tuotetaan kotimaisilla polttoaineilla.

Haluatko tietää tarkemmin kaukolämmön toiminnasta?

Avaa tästä Kaukolämmön ABC tai lue lisää Motivan Internet-sivuilta

Lämpö kotiin keskitetysti

Lisätietoa kaukolämmöstä

Patteriverkoston perussäätö

 

 

1