Olet täällä

Lämpöä ympäristöä kunnioittaen

 

Kaukolämpö tuotetaan aina paikallisesti lähellä kotiasi. Uusiutuvia biopolttoaineita, kuten metsähaketta käytämme noin 70%, kun niitä käytettiin Suomessa vuonna 2017 kaukolämmön tuotantoon 36 %. Uusiutuvat polttoaineet, lyhyet kuljetusmatkat ja järkevä logistiikka jättävät ympäristöön kevyen hiilijalanjäljen. Olemmekin jatkuvasti vähentänee hiilidioksidipäästöjämme sekä autamme myös asiakkaitamme energian tehokkaassa käytössä. 

Ympäristötyömme tavoitteet

Ympäristövastuu kuuluu jokapäiväiseen toimintaamme. Pidämme sitä hyvän liiketoiminnan perustana. Tuotamme lämpöä tehokkaasti ja valtaosaltaan uusiutuvilla polttoaineilla, vähennämme toimintamme ympäristövaikutuksia ja ylläpidämme avointa vuorovaikutusta sidosryhmiemme kanssa. Tarjoamme asiakkaillemme ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja ja neuvomme heitä energian tehokkaassa käytössä.

Ympäristötyömme taustalla on sertifioidut ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät (ISO 14001 ja OHSAS 18001). Ympäristötyötämme ohjaa jatkuvan parantamisen periaate ja haluamme myös ympäristötyössämme olla edelläkävijä.

 

Käytännön tekoja ympäristön hyväksi

Olemme lisänneet määrätietoisesti kotimaisen uusiutuvan biopolttoaineen osuutta kaukolämmön tuotannossamme. Vuonna 2017 käytimme lämmön tuotannossamme puupohjaisia polttoaineita jo 70 %, kuten metsähaketta ja metsäteollisuuden sivutuotteita, , kun niitä samaan aikaan käytettiin Suomessa kaukolämmön tuotantoon keskimäärin 36 %. Polttoaine hankitaan läheltä ja lyhyet kuljetusmatkat sekä järkevä logistiikka vähentävät sekä ympäristövaikutuksia että lisäävät alueen työllisyyttä.

Tärkeimpiä asioita ympäristötyössämme on energian käytön tehostaminen. Olemme sitoutuneet energiatehokkuussopimuksen kautta järjestelmällisesti parantamaan energiatehokkuutta toiminnassamme niin voimalaitoksen, lämpölaitosten kuin jakeluverkostonkin osalta. Esimerkkinä tästä ovat investoinnit kiinteitä polttoaineita käyttävien laitosten savukaasupesureihin, joilla savukaasuista otetaan talteen niiden sisältämää lämpöä. Tätä hyödynnetään edelleen kaukolämpöveden lämmityksessä. Hiilidioksidipäästömme ovat laskeneet vuosi vuodelta, viiden viimeisen vuoden aikana 30 %.Tuotannossa toteutamme kiertotalouden periaatteita. Käytetyt polttoaineet syntyvät suurimmalta osin metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivutuotteina. Hyödynnämme lämmöntuotannossa myös teollisuuden tuotannosta syntyvää hukka- ja ylijäämälämpöä. Puunpoltosta jäljelle jäävä tuhka kiertyy takaisin metsälannoitteeksi tai maanrakennuksen raaka-aineeksi. Kehitämme myös asiakkaidemme sekä ympäristön hyödyksi uusia, energian käyttöä tehostavia ratkaisuja. Olemme tuoneet kaukolämmön rinnalle aurinkolämpö- ja poistoilmalämpöpumppuratkaisuja. Olemme pilotoineet lämmityksen etähallintapalvelua joka optimoi tekoälyä hyödyntäen asuntojen lämmitystä ja vähentää näin turhaa energian käyttöä. Asiakkaamme voivat myös seurata omaa energian käyttöään Elenia Aina -palvelussa ja näin kiinnittää huomiota omaan energiankäyttöönsä. Annamme asiakkaillemme myös neuvoja energiatehokkuudessa sekä koulutamme henkilöstöämme ympäristöasioihin.

Katso video Elenia Lämmön ympäristötyöstä

Elenia Lämmön työterveys- ja työturvallisuus - sekä ympäristöpolitiikka

1