Elenia Säävarman tarina

Käynnissä sähköverkon maakaapelointi, kaivuri ja työmiehiä

Suuntana tulevaisuuden verkkopalvelut

Suomi sähköistettiin 1950 - 1970 -luvuilla, jolloin sähköverkot rakennettiin pääosin ilmajohtoina. Kaupungeissa sähköverkot ovat maakaapeleina, kun taas maaseudulla valtaosa verkosta on edelleen ilmajohtoverkkoa. Ilmajohtoverkot ovat saavuttamassa käyttöikänsä pään.

Elenian tehtävänä on arjen sujuvuuden turvaaminen. Palvelemme asiakkaitamme sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Asiakkaita meillä on 435 000 ja sähköverkkoa  76 000 kilometriä, josta maakaapeloituna 60 % . Myrskyt, ukkoset ja lumikuormat vaurioittavat ilmajohtoja, eikä kotien, yritysten ja yhteiskunnan arki kestä pitkiä sähkökatkoja.

Ratkaisumme on Elenia Säävarma

Toteutimme säävarman sähköverkon ratkaisujen kehittämiseksi vuosina 2006 - 2009 hankkeen yliopistojen, laitevalmistajien ja urakoitsijoitten kanssa. Vuonna 2009 teimme päätöksen rakentaa kaiken uudistettavan ja uuden verkon maakaapelina. Maakaapelin investointikustannus on korkeampi kuin ilmajohdon, mutta otettaessa huomioon ylläpitokustannukset ja sähkökatkojen aiheuttamat kustannukset johdon koko käyttöajalta, maakaapeloitu verkko ei ole ilmajohtoverkkoa kalliimpi.

Maakaapelointi on erinomaisen toimitusvarmuuden lisäksi myös turvallisuus- ja ympäristönäkökohdiltaan kestävin ratkaisu korvaamaan ilmajohtoverkkoa. Maakaapeloinnin yhteydessä korvaamme saneerattavat pylväsmuuntamot säävarmoilla ja ympäristöystävällisillä puistomuuntamoilla. Verkon rakentaminen tuo kumppaniverkostollemme laajalti työtä.  

Elenian sähköverkko
31.12.2023
PituusSäävarman verkon
osuus
Koko verkko76 600 km63 %
Keskijänniteverkko28 300 km62 %
Pienjänniteverkko46 500 km66 %

Jo ennen vuoden 2009 maakaapelointipäätöstä paransimme sähkönjakelun toimitusvarmuutta investoimalla sähköverkon automatisointiin. Kehityshankkeemme toi käyttöön kevyet sähköasemat, joita voimme rakentaa kaksi aiemman yhden hinnalla. Muita uudistuksia olivat kauko-ohjattavien erottimien, verkkokatkaisijoiden sekä maasulkujen kompensointilaitteiden lisäykset. Verkossamme on tuhansia kauko-ohjattavia erottimia ja verkkokatkaisijoita. Sähköasemia ohjaamme paikasta riippumattoman ja tuplavarmennetun laajakaista-satelliittiohjauksen avulla.

Elenian oma hyvitys yli 6 tunnin sähkökatkosta

Olemme vuodesta 2009 maksaneet omaa vapaaehtoista hyvitystämme yli kuuden tunnin sähkökatkoista ainoana yhtiönä Suomessa. Sähkökatkoissa palvelemme asiakkaita reaaliaikaisella tiedolla puhelinpalvelun rinnalla sähkökatkokartalla sekä maksuttomin tekstiviestein. 

Usein kysyttyä Elenia Säävarmasta

Mitä on säävarma verkko?

Maakaapeloitu sähköverkko on säävarma. Sitä eivät tuulet, tuiskut eivätkä ukkoset vaurioita. Elenian sähköverkosta eli runko- ja jakeluverkosta on maakaapeloituna 60 %.

Miten voin antaa palautetta Elenia Säävarma -rakentamisesta?

Voit antaa palautetta Elenia Säävarman rakentamisesta Elenia Säävarma -kartalla. Kartalla näet suunnitellut ja menossa olevat Elenia Säävarman sähköverkon työmaat. Kartan kautta voit lähettää meille kiitoksesi tai kehittämisehdotuksesi sekä jättää halutessasi yhteystietosi. Tutustu Elenia Säävarma -karttaan!

Mihin säänkestävää verkkoa tarvitaan, eikö ilmajohtoverkolla pärjätä?

1950–70-luvuilla rakennettu sähköverkko on ikääntymässä. Aloitimme verkon uudistamisen säävarmaksi lähes 15 vuotta sitten.  Silloin verkostamme oli maan uumenissa viidennes, nyt yli 60 %.

Tulevaisuuden verkkoa ei rakenneta mennein ratkaisuin. Maakaapeli kestää säitä ja on ympäristöystävällinen. Kannamme vastuumme tulevista sukupolvista ja yhteiskunnan arjen sujumisesta.

Ikääntyvän sähköverkon uudistaminen tulevaisuuden tarpeisiin jatkuu. Sähkönjakelun varmuutta parantavat myös teknologian jatkuvasti kehittyvät ratkaisut.

Verkkopalveluiden jatkuva kehittäminen on välttämätöntä hiilineutraalin energiajärjestelmän edistämiseksi ja sähköistyvän yhteiskunnan elinvoiman turvaamiseksi.

 

 

Miten pitkään maakaapelit kestävät käytössä?

Maakaapelit kestävät käytössä oikein asennettuna useita vuosikymmeniä. On olemassa kaapeleita, jotka ovat olleet käytössä lähes sata vuotta. Nykyisellään kaapeleiden teknistaloudellinen elinikä on määritelty 40–50 vuoteen. Kaapeliverkossa vikojen määrä on huomattavasti pienempi kuin ilmajohtoverkossa, eivätkä säät vaikuta kaapeliin. Useimmat yksittäiset syyt kaapelivikoihin liittyvät maan kaivamiseen.

Miten usein maakaapelointiprojekteista kertovan kartan tiedot päivittyvät?

Päivitämme tietoa kuukausittain.

Mitä hyötyä kaapeloinnista on minulle?

Yhteiskunnan, yritysten ja kotien arki ei suju ilman sähköä, ja elämämme sietää yhä vähemmän sähkökatkoja. Tavoitteemme on parantaa sähkön laatua eli laajentaa häiriötöntä ja varmaa sähkönsaantia. Sähkökatkot tulevat kalliiksi kaikille, ja yhteiskunnan perustan pitää toimia.

Mitä maakaapelointi maksaa?

Toteutimme vuosina 2006–2009 säävarman sähköverkon ratkaisujen kehittämiseksi hankkeen yliopistojen, laitevalmistajien ja urakoitsijoiden kanssa tavoitteena kustannustehokkaat rakentamisen ratkaisut huomioiden verkon koko käyttöikä. Siitä lähtien olemme rakentaneet kaiken uudistettavan ja uuden verkon säävarmana maakaapelina, koska koko verkon elinkaarella säävarma verkko on ratkaisuna paras.

Onko maakaapeli ympäristöystävällinen ratkaisu?

Säävarma sähkönjakelu on ympäristöystävällinen ratkaisu. Arvioimme maakaapelointihankkeiden ympäristövaikutukset ilmaan, veteen ja maaperään huomioiden esimerkiksi pohjavesi-, muinaismuisto- ja luonnonsuojelualueet. Sovitamme sähköverkostomme maisemaan ja sitoudumme suojelemaan ympäristöä. Maakaapelointi suojelee luonnon monimuotoisuutta ja vähentää vaikutuksia kasvi- ja eläinkuntaan.

Uudistamme ikääntyvää sähköverkkoa maakaapeloimalla verkkoa säävarmaksi. Vanhat ilmajohdot puretaan ja samalla maisema ennallistuu. Puretun materiaalin kierrätys on Elenialla arkipäivää ja kaikki sähköverkosta purettava materiaali kierrätetään. Olemme keskittäneet pylväiden käsittelyä ja optimoimme verkosta purettavan materiaalin käsittelyä hyödyntämällä entistä paremmin uudelleenkäyttöä. Sähkökaapeleiden ja muiden sähköverkkokomponenttien metallin kierrätys vähentää kaatopaikkajätteen määrää sekä säästää luonnonvaroja. Tärkeitä luonnonvaroja suojelemme poistamalla pylväsmuuntamoita pohjavesialueilta. Pylväsmuuntamot korvataan ympäristöystävällisillä puistomuuntamoilla, joissa on kaukalot mahdollisten öljyvuotojen varalle.

Onko säävarma verkko turvallinen?

Säävarma sähköverkko on turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää kuin vanha ilmajohtoverkko. Maakaapeliverkon puistomuuntajat eivät aiheuta rikkoutuessaan öljyvahinkoa eivätkä myrskyissä kaatuvat puut enää saa aikaan sähköiskun vaaraa.

Lainsäädännön selkeiden vaatimusten mukaan sähköverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä käyttäjien tarpeisiin siten, että se kestää rajutkin sääilmiöt. Myrskyjen tai lumikuormien aiheuttama sähkökatko ei saa asemakaava-alueella ylittää kuutta tuntia ja muualla 36 tuntia vuoden 2036 jälkeen. Sähköverkkoyhtiöt esittävät verkon kehittämissuunnitelmansa säännöllisesti Energiavirastolle.

Verkon uudistussuunnitelmia tekevät koulutetut asiantuntijat noudattaen periaatteita, joilla varmistetaan kokonaisuuden ja tulevaisuuden tarpeiden kannalta kestävä lopputulos riippumatta siitä onko verkko metsäisissä maastoissa vai peltojen läheisyydessä. Työ etenee johdonmukaisesti rakentaaksemme täysin uudenlaista sähköverkkoa – ei vain käytöstä poisjäävän kopiota tai korviketta.