Sähkön­jakelun toimitus­varmuus

Sähköverkkoa ja auringonkukkia pellolla

Varmuutta sähkönjakelun laatuun

Ylläpidämme ja rakennamme sähköverkkoa turvataksemme varman sähkönsaannin joka päivä. Uudistamme ikääntyvää sähköverkkoa säävarmaksi, kehitämme sähköverkon automaatiota ja teknologiaa sekä huollamme ilmajohtoverkkoa varmistaaksemme sähkönjakelun hyvän laadun.

Helikopteri tarkastaa sähköverkkoa

Verkon kunnonhallinta ja puustonkäsittely tuovat varmuutta ilmajohtoverkkoon

Huolehdimme ennakoivasti sähköverkon turvallisuudesta ja toimivuudesta tehokkaalla kunnonhallinnalla yhteistyössä kumppaneittemme kanssa. Kunnossapito-ohjelma määrittelee säännölliset sähköverkon tarkastukset ja huollon, joita teemme ympäri vuoden. Nykyaikaisten tarkastusmenetelmien avulla kohdennamme kunnossapidon oikea-aikaisesti sähköverkon eri osiin. Hyödynnämme sähköalan ammattilaisten kohdekohtaisia kuntoarvioita sekä helikopterista tehtäviä ilmakuvauksia ja niihin perustuvia laserdata-analyyseja. Paikallisten kumppaneidemme asentajat tekevät kunnossapitoa myös liikkuessaan maastossa. Kaikki kunnossapidon tarkastus- ja toimenpidetieto on digitalisoitu ja asentajien saatavilla mobiilisti maastossa.

Ilmajohtoverkon välittömässä läheisyydessä tehtävä puuston raivaus on tärkeä osa säännöllistä kunnossapitoa, jolla huolehdimme sähkönjakelun luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Puustonkäsittely kohdennetaan pääsääntöisesti helikopterilla tehtyjen ilmakuvausten tarkastustulosten sekä asentajien maastohavaintojen perusteella. Lisäämme ennakoivia tarkastuksia ja kohdennettuja toimenpiteitä erityisesti metsäisillä alueilla esimerkiksi tykkylumen uhatessa sähkönjakelun varmuutta.

Lue lisää puustonkäsittelystä
Työmaalla asentaja ja kaivuri

Maakaapeloimme ikääntyvää ilmajohtoverkkoa säävarmaksi

Olemme vuodesta 2009 lähtien rakentaneet säävarmana maakaapeloituna kaiken uuden verkon. Maakaapelointi on toimitusvarmin ratkaisu sähköistyvän arjen tarpeisiin ilmastonmuutoksen lisätessä sääilmiöitä, jotka vaurioittavat ilmajohtoverkkoa. Maakaapelointi on erinomaisen toimitusvarmuuden lisäksi myös turvallisuus- ja ympäristönäkökohdiltaan kestävin ratkaisu korvaamaan ilmajohtoverkkoa. Ikääntyvät ilmajohdot on uusittava joka tapauksessa.

Tavoitteemme on täyttää sähkömarkkinalain tavoitteet vuoteen 2036 loppuun mennessä siten, että pystymme palauttamaan asiakkaille sähköt taajamissa kuudessa tunnissa ja haja-asutusalueilla 36 tunnissa.

Lisätietoa Elenia Säävarmasta
Erotinasema, kaukokäytettävä

Verkostoautomaatio ja digitalisaatio

Sähköverkon vikatilanteissa verkostoautomaation ja digitalisaation merkitys on suuri. Niiden avulla vikapaikka eristetään ja sähköt voidaan palauttaa nopeasti mahdollisimman monelle asiakkaalle. Sähköverkkomme automaatioaste on korkea, ja tavoitteenamme on lähivuosina nostaa automaation määrää edelleen. Verkossamme on yli 4 000 kauko-ohjattavaa kytkinlaitetta ja yli 1 500 digitaalista vikaindikaattoria. Hyödynnämme tietoliikenneyhteyksissä yhdistettyä mobiiliverkko- ja satelliittiteknologiaa sekä moderneja tietojärjestelmiä, joiden kokonaisuudella hallitsemme vikatilanteita tehokkaasti. Uusin innovaatio on Pirkanmaan Ylöjärvelle asennettu akusto, joka sähköverkon vikatilanteessa voi turvata lähes sadan asiakkaan sähkönsaannin. Tavoitteenamme on asentaa lähivuosina vastaavanlaisia energiavarastoja soveltuviin kohteisiin ympäri verkkoaluettamme. Kuvassa kaukokäyttöinen verkkokatkaisija.

Voimajohtotyömaa

Sähköasemat ja voimajohdot

Suurjännitteiset voimajohdot siirtävät sähköä kantaverkosta Elenian sähköasemille ja suurjänniteverkkoon suoraan liittyneille asiakkaille. Sähköasemat muuttavat sähkön jännitetason keskijänniteverkkoon soveltuvaksi. Keskijänniteverkkoa pitkin sähkö siirtyy jakelumuuntamoille ja edelleen pienjänniteverkossa asiakkaille. Sähköasemilla on keskijänniteverkon suojausautomaatio, joka pitää sähköverkon turvallisena.

Elenian sähköverkossa on yli 100 sähköasemaa ja yli 1000 kilometriä suurjännitteistä voimajohtoa. Uusimme voimajohtoja ja sähköasemia suunnitelmallisesti sähköverkon käyttövarmuuden ja siirtokapasiteetin parantamiseksi ottaen huomioon tulevaisuuden sähkönkulutuksen muutokset ja tuotannon kasvun. 

Sähköjärjestelmä

Infografiikka sahkojarjestelmasta
  1. Voimalaitos
  2. Kantaverkko 400 kV
  3. Suurjännitteinen jakeluverkko 110 kV
  4. Keskijänniteverkko 20 kV
  5. Pienjänniteverkko 400/230 V
  6. Sähköasema
  7. Ilmajohto
  8. Puistomuuntamo
  9. Pylvämuuntamo
  10. Elenia Säävarma