Elenia Säävarman rakenta­misen vaiheet

Kaivuri maastossa, jossa on vähän lunta maassa.

Sähköverkon rakentaminen etenee vaiheittain

Otamme maakaapeloitavien kohteiden valinnassa huomioon sähköverkon toimitusvarmuuden, sähkön tehonsiirron riittävyyden, verkon kunnon, iän ja ympäristön.

1. Maastosuunnittelu ja luvat

Kaapelointihankkeen alussa suunnitellaan alustava reitti. Kumppanimme maastosuunnittelija tarkentaa reittiä ja suunnittelee sen yhdessä maanomistajan kanssa siten, että maasto-olosuhteet tulevat huomioitua parhaalla tavalla. Maanomistajien kanssa tehdään kirjalliset johtoalueen käyttöoikeussopimukset. Maakaapelit asennetaan vähintään 70 sentin syvyyteen. Jos vaadittu asennussyvyys ei ole mahdollinen, suojataan kaapeli suojakourulla, suojaputkella tai betonoimalla.

Ennen kaivutöitä selvitämme mahdollisten mukaan tulevien yhteistyökumppaneiden, kuten kuntien ja teleoperaattoreiden tarpeet. On yhteinen etu, että samalla kertaa rakennetaan muutakin perusinfraa ja säästetään kustannuksia.

Tutustu myös karttapalveluumme. Kartalla näet suunnitellut ja menossa olevat Elenia Säävarman sähköverkon työmaat sekä raivausprojektit.

2. Rakennustyöt

Teemme verkon maanrakennustyöt sekä sähkökaapeleiden ja -laitteiden asennukset. Tavoitteena on, että rakennushankkeemme aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa ja ovat ehdottomasti turvallisia.

Työn edetessä voi aiheutua lyhyitä liikennekeskeytyksiä. Hoidamme liikennejärjestelyt turvallisuusmääräyksiä noudattaen sopien niistä paikallisten tahojen ja pelastusviranomaisten kanssa. Huolehdimme työmaiden turvallisuudesta, siisteydestä, materiaalien kierrätyksestä ja työn jälkeen maisemoinnista.

3. Verkon käyttöönotto

Kytkemme käyttöön uuden sähköverkon sitä mukaa, kun maanrakennus- ja sähkötyöt etenevät. Kun uusi verkko on otettu käyttöön, siirretään alueen asiakkaat uuden verkon piiriin. Uuteen verkkoon siirtämisestä aiheutuu asiakkaille lyhyt sähkökatko, josta ilmoitamme etukäteen.

4. Ilmajohtoverkon purku ja jälkien viimeistely

Vanha ilmajohtoverkko ja pylväät poistetaan rakennushankkeen päätteeksi, kun kaikki hankkeeseen osallistuneet osapuolet, esimerkiksi kunta ja teleoperaattori, ovat purkaneet ilmajohtonsa pylväistä. Ilmajohtoverkon purkutöillä tasaamme rakentamisen vuosittaista kausivaihtelua ja ajoitamme ne yleensä talviaikaan. Huonokuntoiset pylväät toimitamme tuhottaviksi. Verkosta poistetut muut komponentit kierrätetään joko uusiokäyttöön sähköverkossa, esimerkiksi ilmajohtoverkon viankorjaukseen tai uusiokäytettäväksi materiaaliksi.

Kunnostamme rakentamisen jäljiltä kohteet samaan kuntoon kuin ne olivat ennen rakentamista. Suuri osa kaivujälkien siistimisestä tapahtuu vasta rakentamista seuraavana vuonna.


Pylväiden myynti puh. 040 663 4401

Valtaosa pylväistä myydään ja kierrätetään uusiokäyttöön ammattilaisille, esimerkiksi maanrakennukseen. Myymme purettuja pylväitä ostajille, joilla on Y-tunnus eli yritys- ja yhteisötunnus. Yksityishenkilöille pylväitä ei myydä.

Elenian työmailla turvallisuus on ykkösasia

  • Huolehdimme turvallisuudesta.
  • Työmaat on rajattava ja merkittävä näkyvästi.
  • Työmaillamme käytetään aina suojavarusteita.
  • Vakiovarusteita ovat muun muassa huomiovärinen takki tai liivi ja suojakypärä.
  • Kaivutöissä kaivannot suojataan siten, että ulkopuolisille ei aiheudu vaaraa.
  • Työmaa-alueelle on asiattomilta pääsy kielletty turvallisuussyistä.