Verkko­palvelu­tuotteet ja -maksut

Nainen ja mies lukuportaissa

Yrityksellesi sopivin verkkopalvelutuote

Sähkön hinta muodostuu kolmesta osasta: sähkön verkkopalvelumaksusta, sähköenergian hinnasta ja veroista. Jokainen osa muodostaa noin kolmanneksen sähkön kokonaishinnasta. Hintojen osuudet voivat vaihdella sähkön käyttöpaikan ja kulutuksen perusteella. Sähköverkkoyhtiönä Elenia veloittaa sähkö- ja arvonlisäverot ja tilittää ne valtiolle. Myyntiyhtiöt eivät veloita sähköveroa.

Sähkön käyttökohteen sijainti määrittää sen, minkä verkkoyhtiön verkosta sähkö tulee kohteeseen. Verkkoyhtiötä ei voi vaihtaa, eli sähkön verkkopalvelun hintaa ei voi kilpailuttaa eri verkkoyhtiöiden kesken. Koska asiakas ei voi kilpailuttaa sähköverkkopalvelua, Energiavirasto valvoo verkkopalvelujen hintojen kohtuullisuutta,

Valitse yrityksellesi sopivin verkkopalvelutuote. Asiakaspalvelumme auttaa mielellään oikean tuotteen valinnassa.

Sulakepohjaiset verkkopalvelutuotteet

Yleissiirto vähän sähköä käyttävälle yritykselle

Sopii yritykselle, jonka vuosikulutus on alle 10 000 kWh. Siirtomaksu on sama riippumatta vuorokauden- tai vuodenajasta. Edullisin tuote yritykselle, jonka sähkönkulutus on vähäistä.

Yösiirto yritykselle, jolla on varaavia laitteita

Sopii yritykselle, jossa sähköä käytetään yöllä ja vuosikulutus on yli 10 000 kWh. Yrityksessä on esimerkiksi lämminvesivaraaja, jota lämmitetään yöaikana. Siirtomaksu on edullisempi yöllä.

Vuodenaikasiirto kesälle painottuvaan käyttöön

Sopii yritykselle, jonka sähkönkäyttö painottuu kesäaikaan. Talviaikana yrityksellä on mahdollisuus hyödyntää vaihtoehtoisia lämmitysmuotoja. Siirtomaksu on edullisempi koko kesän sekä talvella öisin ja sunnuntaisin.

Tehopohjaiset verkkopalvelutuotteet

Verkkopalvelutuote muuttuu tehopohjaiseksi yrityksillä, joiden sähkönkäyttö on suuri ja pääsulake suurempi kuin 100 A.

Tehosiirto 1 (0,4 kV)

Yritykselle, jonka toiminta painottuu päiväaikaan. Verkkopalvelumaksuun vaikuttavat perus-, siirto- ja tehomaksu.

Tehosiirto 2 (0,4 kV)

2-vuoroteollisuudelle ja muulle läpi vuorokauden tasaisesti sähköä käyttävälle yritykselle. Verkkopalvelumaksuun vaikuttavat perus-, siirto- ja tehomaksu.

Tehosiirto 3 (20 kV)

Suuryritykselle, jonka tehontarve pitkällä huipunkäyttöajalla on yli 800 kW. Sähköä siirretään 20 kV jännitteellä, mikä edellyttää, että asiakas omistaa ja ylläpitää muuntamon. Verkkopalvelumaksuun vaikuttavat perus-, siirto- ja tehomaksu.

Tehosiirto 4 (20 kV)

Suuryritykselle, jonka huipputehontarve lähestyy 4 MW pitkällä huipunkäyttöajalla. Sähköä siirretään 20 kV jännitteellä, mikä edellyttää, että asiakas omistaa ja ylläpitää muuntamon. Verkkopalvelumaksuun vaikuttavat perus-, siirto- ja tehomaksu.

Sopimusehdot

Noudatamme Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja. 

Sähkövero

Sähkövero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähköveromalli on kaksiportainen ja perustuu Lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/96). Sähköverkkoyhtiönä Elenia laskuttaa sähköveron verkkopalvelulaskulla ja välittää sen edelleen valtiolle. Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan:

Sähköveroluokka I

Yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakentaminen sekä palvelutoiminta eli kaikki muu sähkönkulutus paitsi sähköveroluokassa 2 mainittu. Sähkövero on 2,79372 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %).

Sähköveroluokka II

Valmistavaa teollisuutta, kaivostoimintaa, louhintaa tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittavat yritykset. Sähkövero on 0,07812 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %) ja 0,063 senttiä kilowattitunnilta (alv 0 %).

Sähköveroluokan muutos

Valmistavan teollisuuden, kaivostoiminnan harjoittajien ja ammattimaisten kasvihuoneviljelijöiden on tehtävä kirjallinen vakuutus verkkoyhtiölle oikeudestaan alempaan sähköveroluokkaan. Vakuutuksen voi täyttää sähköisessä palvelussamme.

Uusi sähköveroluokka päivittyy seuraavalle laskulle, mikäli vakuutus palautetaan meille viimeistään kuun 20. päivänä.

Sähkövero-oikaisua voi hakea kuluvalta ja kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta. Ennen vuotta 2021 käytetystä sähköstä oikaisua haetaan Elenialta täyttämällä vakuutuslomake. Vuoden 2021 alusta oikaisua haetaan suoraan Verohallinnolta OmaVero-palvelusta.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä puhelimitse tai täyttämällä yhteydenottolomake.

Tuotantoasiakkaan sähköverovelvollisuus

Enintään 100 kVA:n nimellistehoisilla mikrovoimalaitoksilla sähköä tuottavat on vapautettu kaikista sähköverotuksen velvollisuuksista. Näiden toimijoiden ei tarvitse rekisteröityä verovelvollisiksi eikä antaa sähköntuotannostaan veroilmoituksia. Tällaisia mikrovoimalaitoksia, esimerkiksi aurinkopaneeleja, voi olla kotitalouksilla, maatiloilla ja yrityksillä.

Yli 100 kVA:n nimellistehoiset, mutta enintään 800 000 kWh vuodessa tuottavat sähkön pientuottajat joutuvat sen sijaan rekisteröitymään Verohallinnolle sähköverovelvollisiksi, mutta heidän ei tarvitse antaa veroilmoitusta kuin yhden kerran vuodessa, jotta säädettyä vuosituotantorajaa voidaan valvoa. Sähköntuottaja, voimalaitos, jonka nimellisteho on yli 100 kVA ja vuosituotanto yli 800 000 kWh antaa normaalin veroilmoituksen kuukausittain riippumatta siitä, syöttääkö sähköä sähköverkkoon vai ei.