Olet täällä

Pohjois-Pohjanmaan lämpötoimintoja kehitetty investointihankkeilla

Olemme tänä vuonna kehittäneet Oulaisten ja Kärsämäen kaukolämpötoimintoja muutamalla investointiprojektilla, jotka ovat nyt viimeistelyvaiheessa. Olemme entistä vahvempana valmiita tulevaan talveen.

Parikymmenvuotias Oulaisten lämpökeskuksemme on toiminut hyvin, mutta ikää on jo sen verran, että uusimistarpeitakin toki on tullut. Vuonna 2011 saneerattiin kiinteän polttoaineen kattila ja 2013 samaisen kattilan 50 metriä korkea savupiippu. Tänä vuonna yksi tärkeimmistä uusittavista kohteista oli savukaasujen hiukkasia erotteleva sähkösuodatin.

Uudemman tekniikan ansiosta suodattimen erotuskyky paranee. Näin sähkösuodattimen jälkeen tulevaan savukaasupesuriin pääsee vähemmän hiukkasia ja pesurin toiminta tehostuu, eli hiukkaspäästöjen kokonaismäärä pienenee.

- Kaukolämmön käyttöhäiriöiden vähentäminen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme, jota olemme viime vuosina tehneet määrätietoisesti. Uudistettu suodatin on tuorein esimerkki näistä kehittämistoimista, jotka ovat suoraan hyödyksi asiakkaillemme, toteaa aluepäällikkö Juha Puranen.

Uusittu sähkösuodatin parantaa myös savukaasupesurin toimintaa, joka perustuu kaukolämmön paluuveden lämpötilan ja savukaasun lämpötilan väliseen eroon. Savukaasuja pestään ja jäähdytetään pesurissa, jolloin savukaasusta saadaan hiukkasten poistamisen lisäksi talteen energiaa. Tämä puolestaan säästää polttoainetta.

Tavoitteena toimintavarmuuden lisääminen
Sähkösuodattimen uusinnan lisäksi Oulaisissa rakennettiin tänä vuonna kaukolämpöverkkoon yhdysjohtoa Konttilan lämpölaitokselta raviradan alueelle. Tämän uudistuksen ansiosta  alueen kaukolämmön tuotanto vahvistui entisestään ja tulevaisuudessa uudistustyöt voidaan toteuttaa siten, että niiden aikaiset jakelukeskeytykset jäävät asiakkailla mahdollisimman lyhyiksi.

Ympäristöystävällistä pellettiä fossiilisten polttoaineiden tilalle Kärsämäellä
Merkittävä ympäristöä säästävä uudistus on myös tänä vuonna Kärsämäelle rakennettu yhden megawatin pellettikattila. Kärsämäen lämmöntuotannossa pääpolttoaineena on hake, jonka lisäksi on tarvittu varavoimaksi öljykattiloita kulutushuippujen ajaksi. Pellettikattila korvaa vanhat varavoimana olleet raskasöljykattilat, jotka poistamme tänä vuonna käytöstä.

Olemme viime vuosina jatkuvasti investoineet ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Puun ja muiden biopolttoaineiden osuus on lämmöntuotannossa yli 60 % ja turpeen reilut 20 %.

Jäähtyvyyttä parantamalla etua asiakkaalle ja lämmöntoimittajalle
Puranen muistuttaa, että kaukolämpöveden hyvä jäähtyvyys on tärkeää sekä asiakkaan että kaukolämmön toimittajan kannalta.

- Asiakkaittemme kaukolämmön paluuveden lämpötila on hieman noussut vuosi vuodelta. Lämmönjakolaitteet ovat yhtä lailla huollettavia kuin ovat vaikkapa autotkin. Jos kaukolämpövaihdinta ei huolleta niin virtaukset kasvavat, vaihtimen jäähtyvyys huononee ja kaukolämmön paluuvesi lämpenee. Virtauksesta muodostuu perusmaksuun vaikuttava sopimusvesivirta. Toimivalla lämmönvaihtimella saadaan parannettua jäähtyvyyttä, pienennettyä virtausta ja näin säästettyä energiaa sekä rahaa.

Jäähtyvyyden parantaminen onkin otettu tänä vuonna erityisen huomion kohteeksi, ja olemme julkaisseet asiakkaillemme jäähtyvyyskilpailun. Kilpailun tarkoitus on kannustaa asiakkaitamme kiinnittämään huomiota kaukolämpölaitteistonsa toimivuuteen ja jäähtyvyyteen, ja siten saada rahanarvoista hyötyä sekä yhä huolettomampaa arkea lämmitysasioiden suhteen. Voit tutustua kilpailuun osoitteessa http://www.elenia.fi/jaahtyvyys

1