Olet täällä

Sähkön hinta ja sopimukset

Sähkön hinnan muodostuminen

Sähkön hinta muodostuu sähkön siirtopalvelusta ja sähköenergiasta eli myynnistä. Sekä siirrosta että myynnistä veloitetaan kiinteä perusmaksu (euroa/kk) ja kulutetun energian mukaan määräytyvä kulutusmaksu (snt/kWh). Kaikkiin hintoihin sisältyy myös sähkövero ja arvonlisävero. Sähkön siirrosta vastaa paikallinen sähköverkkoyhtiö, joka omistaa alueen jakeluverkon.

Sähkövero

Sähköstä maksetaan sähköveroa, jonka paikallinen sähköverkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirtohinnan yhteydessä ja välittää edelleen valtiolle.
Lue lisää sähköverosta

Arvonlisävero

Arvonlisäveroa peritään sähköenergiasta, sähkön siirrosta, sähköverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Arvonlisäveron suuruus on 24 %.  

Miksi sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa?

Paikallinen verkkopalveluyhtiö vastaa oman alueensa sähkönsiirrosta asiakkaille, eikä siirtoa voi kilpailuttaa tai ostaa toiselta yhtiöltä. Kun sähkömarkkinat vapautettiin kilpailulle, päätettiin siirtopalvelut jättää kilpailun ulkopuolelle. Syitä olivat päällekkäisen verkonrakentamisen kustannukset, ympäristö- ja maisemanäkökohdat sekä asiakkaiden tasapuolinen hinnoittelu yhden verkkopalveluyhtiön alueen sisällä. Siirtohinnan kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.

Siirtohintojen hintataso

Verkkoyhtiöiden hintatasot voivat vaihdella asiakasmääristä sekä sähköverkon rakenteesta ja sijainnista riippuen. Elenian sähköverkosta suurin osa sijaitsee maaseudulla, jossa johtopituutta on paljon ja asiakastiheys harvempaa kuin isoissa kaupungeissa. Elenialla on sähköjohtoa yhteensä 1,5 kertaa maapallon ympäri. Kaupunkiyhtiöllä hinnoittelu voi olla erilainen johtuen isommista asiakasmääristä ja pienemmistä johtopituuksista. Kaupungeissa sähköverkot on yleensä sijoitettu maan alle, mikä vaikuttaa sähköverkon kunnossapito- ja vikapalvelukustannuksiin.

Sähkön kilpailuttaminen

Asiakas voi vapaasti valita mistä ostaa sähköt. Sähkön siirtohinta ei riipu sähköenergian toimittajasta eikä sähkön kilpailuttamisesta. Verkkoyhtiön tehtävänä on välittää asiakas- ja energiatiedot asiakkaan sähkönmyyjälle.
Tutustu sähkönmyyjiin 

Sähkönsiirron perusmaksut

Asiakas maksaa sähkönsiirron perusmaksuja, vaikka ei käyttäisi sähköä. Sähköverkkopalveluiden ylläpitämisessä suurin osa on kustannuksia, jotka eivät riipu asiakkaiden sähkönkäytön määrästä. Verkkopalveluyhtiön on huolehdittava, että asiakkaalla on tarvittaessa sähkönsaanti varmistettu ja siksi sähköverkkoa on huollettava ja kehitettävä.

Perusmaksu riippuu pääsulakekoosta, joka määrittelee, kuinka paljon asiakas voi ottaa verkosta sähköä. Mitä suurempi sähkönkäyttö asiakkaalla on, sitä vahvempaa sähköverkkoa ylläpidämme.

Tutustu verkkopalvelu- ja liittymishinnastoihimme.

1