Olet täällä

Sähkökatkojen hyvitykset ja korvaukset

Elenian oma hyvitys yli 6 tunnin sähkökatkosta

Teemme työtä pitkien sähkökatkojen poistamiseksi. Sähkökatkoissa palvelemme lainsäädännön vaatimuksia paremmin ja maksamme sinulle vapaaehtoisen hyvityksen yli kuuden tunnin sähkökatkosta. Saat 3 % hyvityksen vuosittaisesta siirtopalvelumaksustasi automaattisesti sähkölaskullesi 6 kuukauden kuluessa sähkökatkosta. Sinun ei tarvitse tehdä mitään hyvityksen saamiseksi. Keskeytysaika alkaa siitä, kun keskeytys on tullut tietoomme ja meillä on ollut mahdollisuus aloittaa vian korjaaminen.

Tilinumeron ilmoittaminen hyvitykselle

Elenia Aina -palvelussa voit tarkistaa hyvityssummasi.  Lisätietoja Elenia Ainasta: www.elenia.fi/aina
Voit ilmoittaa tilinumeron hyvityksellesi myös sähköisellä lomakkeella.

Vakiokorvaus yli 12 tuntia kestäneestä sähkökatkosta

Lakisääteisen vakiokorvauksen määrä riippuu vuotuisesta siirtopalvelumaksusta. Laissa määritelty keskeytysaika alkaa siitä, kun keskeytys on tullut tietoomme ja meillä on ollut mahdollisuus aloittaa vian korjaaminen. Vakiokorvaukset määräytyvät sähkökatkon yhtämittaisen keston perusteella.

Vahingonkorvaukset

Sähköntoimituksessa tapahtuvasta keskeytyksestä voi saada korvausta siten kuin sähkömarkkinalaissa ja siihen perustuvissa yleisissä ehdoissa tarkemmin määrätään. Jollei toisin ole sovittu, sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja tai jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

Tietoa erimielisyyksien ratkaisemisesta

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

1