Olet täällä

Sähkön laatu ja toimitusvarmuus

Kodit, työpaikat ja nyky-yhteiskunta ovat riippuvaisia sähköstä; sähköstä on tullut välttämättömyys.

Tuplasti tiukempi laatustandardi

Sähköverkossa siirrettävän jännitteen laatu on määritelty standardissa. Jännitteen laadun puutteet näkyvät valojen himmentymisenä, kirkastumisena tai välkyntänä. Jännitteen laatua voivat huonontaa verkkoon kytkettävät suuret kuormat, kuten isot moottorit. Käytössämme on alan yleistä suositusta tuplasti tiukempi laatustandardi. Sähkökatkojen määrä vähenee ja niistä aiheutuvat haitat pienenevät. Teemme työtä paremman sähkön laadun puolesta.

Puut pois sähkön tieltä

Pidämme sähköjohdon suoja-alueen turvallisena ja raivaamme puita ja oksia vuosittain 10 000 johtokilometriä. Elenialla on sähköjohtokilometrejä 1,5 kertaa maailman ympäri. Helikopterin 3D-kuvan ja tietokoneanalysoinnin avulla saamme tietoa verkosta hyödynnettäväksi kunnossapidossa ja raivauksessa. Vierimetsien hoito- ja hakkuutöiden suositus opastaa metsänomistajia.

Sähköverkon kunnostus ympäristö huomioiden

Sähkökatkoja aiheuttavat ukonilmat, laiterikot, tuulen tai tykkylumen sähköjohdoille kaatamat puut sekä linnut ja oravat. Tehostamme kunnossapitoa eristämällä muuntamoiden jännitteiset osat pieneläimiltä ja asentamalla lintupalloja ehkäisemään lintujen lentämistä sähkölinjoihin. Muuntamot suojataan salamoinnin aiheuttamilta ylijännitteiltä. Johtoja uusittaessa käytämme häiriöitä kestäviä ja ympäristöön soveltuvia rakenteita.

Verkoston automaatiosta apua vikapalveluun

Uusimme sähköasemien tietoliikennettä mobiili- ja satelliittiteknologiaan perustuvaksi ja hyödynnämme älykkäitä etämittareita verkon valvonnassa. Sähkökatkon sattuessa korjauspartio saadaan vikapaikalle nopeasti. Kauko-ohjattavien kytkinlaitteiden ansiosta vikatilanteissa korjausta vaativa verkko saadaan rajattua nopeasti ja sähköt päälle kunnossa olevaan verkkoon. Verkkokatkaisijat rajaavat automaattisesti vian mahdollisimman pienelle alueelle. Samaan aikaan viemme eteenpäin verkon kaapelointia, emmekä rakenna enää ilmajohtoja.

0