Olet täällä

Elenia Säävarman tarina

Suomi sähköistettiin 1950 - 1970 -luvuilla. Sähköverkkoa on maassamme yli 360 000 kilometriä, josta noin 75 prosenttia kulkee ilmajohtoja pitkin, maakaapelin osuus on koko Suomen sähköverkosta noin neljännes. Ilmajohtoverkkoja on rakennettu etenkin maaseudulle, näin sähkö saatiin edullisesti koko maahan. Kaupunkien verkot ovat maakaapeleina. Sähköverkkojen käyttöikä on ilmajohdoilla 40 - 50 vuotta, maakaapelilla vielä pidempi. Ilmajohtoverkot ovat saavuttamassa käyttöikänsä pään. Lisääntyvät säiden ääri-ilmiöt haastavat sähkönjakelun varmuuden nykyisessä ilmajohtoverkossa, eikä IT-intensiivinen yhteiskunta tai yritysten ja kotien arki kestä pitkiä sähkökatkoja. 

Elenian palveluiden perusta on arjen sujuvuuden turvaaminen. Palvelemme sähköverkkoyhtiönä yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Asiakkaita meillä on 430 000 ja sähköverkkoa  lähes 74 000 kilometriä, josta maakaapeloituna on kaikkiaan 50 %.

Olemme vuoden 2001 Janika-myrskystä lähtien toimineet sähkökatkotilanteissa varautumissuunnitelman mukaan. Vaikeuksia sähkönjakelulle aiheuttavat mm. myrskyt, lumikuormat ja ukkoset. Myrskyjen seurauksena sähkömarkkinalain vaatimukset verkkoyhtiöille kiristyivät vuonna 2013.

Toimitusvarman sähkönjakelun kehittäjä

Toteutimme säävarman sähköverkon ratkaisujen kehittämiseksi vuosina 2006 - 2009 hankkeen yliopistojen, laitevalmistajien ja urakoitsijoitten kanssa. Vuonna 2009 teimme päätöksen rakentaa maakaapeloituna kaiken uudistettavan ja uuden verkon. Emme myöskään rakenna pylväsmuuntamoita, vaan korvaamme saneerattavat pylväsmuuntamot säävarmoilla ja ympäristöystävällisillä puistomuuntamoilla.  

Ennen maakaapelointipäätöstä paransimme sähköverkon varmuutta investoimalla sähköverkon automatisointiin. Kehityshankkeemme toi käyttöön kevyet sähköasemat, joita voimme rakentaa kaksi aiemman yhden hinnalla. Muita uudistuksia olivat kauko-ohjattavien erottimien, verkkokatkaisijoiden sekä maasulkujen kompensointilaitteiden lisäykset. Meillä on verkossamme yli 3000 kauko-ohjattavaa erotinta ja verkkokatkaisijaa. Samaan aikaan olemme toteuttaneet sähköasemien paikasta riippumattoman ja tuplavarmennetun laajakaista-satelliittiohjauksen.

Vuonna 2011 otimme käyttöön automaattisen vianrajauksen. Toteutimme myös tehostetun kunnossapidon hankkeen, jossa hyödynnetään sähköverkon 3D- ja laserkuvauslentoja. Vuodesta 2008 olemme kameroin varustetulla helikopterilla lentämällä tallentaneet sähköverkosta kuvamateriaalia, jonka avulla verkostotarkastaja voi tehdä kuntotarkastusta ympäri vuoden. 

Ratkaisumme on Elenia Säävarma

Maakaapelointi kannattaa tehdä nyt, kun sähköverkkoja joka tapauksessa uusitaan. Johdot, jotka on rakennettu 60- ja 70-luvuilla ovat tulossa tiensä päähän. Maakaapeli kestää säitä ja on ympäristöystävällinen. Maakaapelin investointikustannus on suurempi kuin ilmajohdon, mutta kun otamme huomioon ylläpitokustannukset ja sähkökatkojen aiheuttamat kustannukset johdon koko elinajalta, maakaapeli ei ole ilmajohtoa kalliimpi. Maakaapeloinnin yleistyessä hintasuhde kääntyy selvästi maakaapelin eduksi.

Vakuudeksi tahdostamme kantaa vastuumme sähkökatkoista olemme vuodesta 2009 maksaneet omaa vapaaehtoista hyvitystämme yli 6 tunnin sähkökatkoista. Olemme ainoa yhtiö, joka on asettanut itselleen tämän rajan. Sähkökatkoissa palvelemme asiakkaita reaaliaikaisella tiedolla puhelimitse, nettikartalla sekä maksuttomin tekstiviestein. 

Investoimme sähköverkkoon ja verkkopalveluihin tänä vuonna 150 miljoonaa euroa. Elenia Säävarma -sähköverkkoa rakennamme 3 000 kilometriä vuodessa. Säävarman sähköverkon rakentamisella nostamme verkkomme maakaapeloidun osuuden 75 %:iin vuonna 2028. Sähköverkon uudistaminen tuo maakuntiin myös paikallista työtä.  

ELENIAN SÄHKÖVERKON MAAKAAPELOINTIASTE 31.12.2019

Koko verkko 74 130 km – 50  %

Keskijänniteverkko 27 669 km – 44 %

Pienjänniteverkko 45 300 km – 54 %

0