Olet täällä

Sähkövero

Sähköveroa maksetaan sähkön kulutuksesta. Vero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähköveromalli on kaksiportainen ja perustuu Lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/96). Sähköverkkoyhtiönä Elenia laskuttaa sähköveron asiakkaalta verkkopalvelumaksun yhteydessä ja välittää sen edelleen valtiolle. Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan kulutuskohteesta riippuen:

Sähköveroluokka I

Yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakentaminen sekä palvelutoiminta (kaikki muu sähkönkulutus paitsi sähköveroluokassa 2 mainittu). Sähkövero on 2,79372 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %).

Sähköveroluokka II 

Valmistavaa teollisuutta, kaivostoimintaa, louhintaa tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittavat yritykset. Sähkövero on 0,07812 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %) ja 0,063 senttiä kilowattitunnilta (alv 0 %).

Sähköveroluokan muutos

Valmistavan teollisuuden, kaivostoiminnan harjoittajien ja ammattimaisten kasvihuoneviljelijöiden on tehtävä kirjallinen vakuutus verkkoyhtiölle oikeudestaan alempaan sähköveroluokkaan. Voit täyttää vakuutuksen sähköisessä palvelussamme.

Lue lisää sähköisestä allekirjoituksesta

Uusi sähköveroluokka päivittyy seuraavalle laskulle, mikäli vakuutus palautetaan meille viimeistään kuun 20. päivänä. Sähköveron palautusta aiemmasta sähkönkäytöstä voi hakea kuluvalta ja kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta. Vuoden 2020 ja sitä aikaisemmasta sähkönkäytöstä palautusta haetaan verkkoyhtiöltä vakuutuslomakkeella. Vuodesta 2021 alkaen palautusta haetaan suoraan Verohallinnolta OmaVeron kautta. Täytä sähköverkoluokka 2 vakuutuslomake tästä.

Oikaistavan ajanjakson kulutustiedot voi selvittää Elenia Aina -palvelusta tai sähkölaskuilta.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä puhelimitse tai täyttämällä yhteydenottolomake.

Tuotantoasiakkaan sähköverovelvollisuus

Enintään 100 kVA:n nimellistehoisilla mikrovoimalaitoksilla sähköä tuottavat on vapautettu kaikista sähköverotuksen velvollisuuksista. Näiden toimijoiden ei tarvitse rekisteröityä verovelvollisiksi eikä antaa sähköntuotannostaan veroilmoituksia. Tällaisia mikrovoimalaitoksia, esimerkiksi aurinkopaneeleja, voi olla kotitalouksilla, maatiloilla ja yrityksillä.

Yli 100 kVA:n nimellistehoiset, mutta enintään 800 000 kWh vuodessa tuottavat sähkön pientuottajat joutuvat sen sijaan rekisteröitymään Verohallinnolle sähköverovelvollisiksi, mutta heidän ei tarvitse antaa veroilmoitusta kuin yhden kerran vuodessa, jotta säädettyä vuosituotantorajaa voidaan valvoa. Sähköntuottaja, voimalaitos, jonka nimellisteho on yli 100 kVA ja vuosituotanto yli 800 000 kWh antaa normaalin veroilmoituksen kuukausittain riippumatta siitä, syöttääkö sähköä sähköverkkoon vai ei.

1