Olet täällä

Maakaasu

Tältä sivulta löydät tärkeimpiä maakaasua koskevia kysymyksiä. 1. Voiko maakaasu räjähtää tai syttyä palamaan mikäli laitteisiin tulee häiriö tai kaasua pääsee vuotamaan? 2. Onko maakaasu myrkyllistä ja huomaako mahdollisen vuodon helposti? 3. Mihin kaikkiin laitteisiin maakaasua voi käyttää? Voiko sitä myös käyttää auton polttoaineena? 4. Millä taataan maakaasun toimitus, kun maakaasun toimittaa Suomeen vain yksi toimittaja? 5. Mihin maakaasun hinta perustuu? Voiko hinta nousta vapaasti? 6. Kuinka usein kaasulaitteita on huollettava ja kuka niitä huoltaa? 1. Voiko maakaasu räjähtää tai syttyä palamaan mikäli laitteisiin tulee häiriö tai kaasua pääsee vuotamaan? Maakaasu on oikein käytettynä puhdas ja turvallinen polttoaine. On kuitenkin tiedostettava siihen liittyvät vaaratekijät kuten esimerksi sähkönkin kanssa. Tavanomaisessa rakennusten lämmitys- ym. käytössä laitteistoon kuuluvat turvalaitteet katkaisevat kaasun tulon laitehäiriötilanteessa. Maakaasu syttyy palamaan kipinästä, kun sitä on sekoittuneena ilmaan 5 - 15 %. Maakaasu nousee ilmaa kevyempänä ylöspäin ja purkautuu ulos kattilahuoneen ilmanvaihtoventtiileistä. Jos kaasua on päässyt vuotamaan hallitsemattomasti suljettuun tilaan, voi se syttyessään aiheuttaa räjähdyksen. Ylös 2. Onko maakaasu myrkyllistä ja huomaako mahdollisen vuodon helposti? Maakaasu on myrkytön, väritön ja hajuton kaasu. Vuotojen havaitsemiseksi kaasu on hajustettu ja tästä syystä mahdolliset vuodot on helppo aistia. Kaasu on ilmaa kevyempänä helppo tuulettaa ulos. Ylös 3. Mihin kaikkiin laitteisiin maakaasua voi käyttää? Voiko sitä myös käyttää auton polttoaineena? Kotitalouksien asumiskäytössä maakaasun pääasiallinen käyttö on kiinteistön lämmityskattilan polttoaineena. Muita yleisimpiä käyttökohteita ovat esim. liedet, uunit, grillit ja säteilylämmittimet. Maakaasua voidaan käyttää myös autojen polttoaineena. Autojen perinteisiin polttonesteiden käyttöön verrattaessa maakaasu on selvästi edullisempaa ja pakokaasupäästöjä syntyy vähemmän. Suomeen on suunnitteilla useita tankkausasemia siirtoverkon alueella. Myös yksityistalouksiin soveltuvia kotitankkauslaitteita on jo käytössä. Tällöin auto voidaan tankata kiinteistön omasta kaasuliittymästä. Ylös 4. Millä taataan maakaasun toimitus, kun maakaasun toimittaa Suomeen vain yksi toimittaja? Suomi on yksi niistä maista, joissa maakaasun hankinta tapahtuu yhdeltä tuottajalta. Kaasun hankintasopimuksista ja maahantuonnista vastaa Gasum Oy. Kaasun keskeytymättömän toimituksen kannalta tärkeätä on kaasun saannin turvaaminen niille kuluttajille, joilla ei ole korvaavaa polttoainetta kaasun varalle. Tähän ryhmään kuuluvat ensisijaisesti asuinkiinteistöt. Suurilla käyttökohteilla on olemassa varmuusvarasto korvaavaa polttoainetta, jotka otetaan mahdollisen toimituskatkon ajaksi käyttöön. Tällä tavoin maakaasun siirtoputkisto toimii kaasuvarastona niille käyttäjille, joilla ei ole korvaavaa polttoainetta. Mikäli maakaasun saanti on pitkään keskeytyneenä, on Gasum Oy:llä tätä varten Porvoossa ilma-propaanilaitos, joka valmistaa ja syöttää kaasuverkkoon maakaasua korvaavaa kaasuseosta. Tätä ei ole kuitenkaan vielä tarvittu Suomen maakaasun jakelutoiminnan aikana. Ylös 5. Mihin maakaasun hinta perustuu? Voiko hinta nousta vapaasti? Paikallisen jakeluyhtiön (esim. Elenian) kaasun hinta muodostuu kiinteästä tehomaksusta, kaasun siirto- ja energiahinnasta sekä energiaverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Jakeluyhtiöillä on hintatariffit eri kokoluokan käyttäjille. Kaasun energiahintaan vaikuttavat polttoöljyn, sähkön ja hiilen hintojen kehittyminen. Energimarkkinavirasto valvoo maakaasun hintojen kohtuullisuutta. Ylös 6. Kuinka usein kaasulaitteita on huollettava ja kuka niitä huoltaa? Kaasulaitteiden huoltotarve on vähäinen, mutta laitteet tarvitsevat kuitenkin joskus tarkistuksia ja huoltoa luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Lämmityskattilan kaasupolttimen säätö tehdään asennusliikkeen toimesta aina laitteen käyttöönottovaiheessa. Tämän jälkeen pienissä kohteissa (omakotitalot, pienet kerros- ja rivitalot) vuosittaiseen säätöjen tarkastukseen ei välttämättä ole tarvetta. On kuitenkin tärkeää huolehtia, että palamisilman saanti on aina turvattu, eikä esim. pöly tms. häiritse polttimen toimintaa. Kaasulaitteita saavat huoltaa vain pätevyyden omaavat hyväksytyt asennusliikkeet. Yhteystiedot saa tarvittaessa myös kaasun jakeluyhtiöltä. Ylös