Olet täällä

Sähkön siirtohinnat


Tulevaisuuden tarpeet ohjaavat Elenian sähköverkon uudistamista osana ilmastonmuutoksen torjuntaa
Verkosta nyt lähes puolet säävarmaa

Säävarman sähköverkon uudistaminen etenee vastaamaan asiakkaiden, yhteiskunnan sekä sähköjärjestelmän muuttuvia tarpeita. Kauan sitten rakennettu ilmajohtoverkko on tullut tai on tulossa käyttöikänsä päähän ja sähköverkko on uusittava joka tapauksessa.

Sähkömarkkinoilla on menossa perusteellinen ja pitkä muutos. Tuuli- ja aurinkovoiman kasvu tekee sähköjärjestelmän tasapainon ylläpidosta entistä vaativampaa, koska sähköä on tuotettava koko ajan saman verran kuin sitä käytetään. Jotta sähköä riittää tulevaisuudessa pakkaskausinakin, kulutuksen joustosta tulee entistä tärkeämpää. Se vaatii tehokkaita teknologiaratkaisuja.

Täytämme sähkönkäyttäjien odotukset rakentamalla säävarmaa verkkoa, uudistamalla teknologiaa sekä huolehtimalla verkon jatkuvasta kunnossapidosta. Aloitimme säävarman verkon rakentamisen 2009, ja toteutamme yhteiskunnan asettamat vaatimukset aikataulussa. Säävarman osuus 72 000 kilometrin verkostamme lähestyy 50 prosenttia. Vuonna 2028 verkostamme on maan alla 75 prosenttia.

Investoinnit säävarmuuteen yli miljardi euroa
Viimeisen vuosikymmenen ajan jatkuneet investointimme sähköverkkoon ylittävät miljardi euroa. Se on merkinnyt yli 10 000 henkilötyövuotta Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänä vuonna investoimme sähkönjakelun varmuuteen reilut 145 miljoonaa euroa.  Rakennamme säävarmaa sähköverkkoa vuoden aikana yli 3000 kilometriä.

Siirtohintojen muutos 1.9.2019
Siirtohinnat nousevat syyskuun alusta keskimäärin 6,5 %. Korotuksen vaikutus verottomaan hintaan on keskimäärin 9 %. Verollisen siirtohinnan muutokseen vaikuttaa asiakkaan sähkönkäytön määrä ja sähköveroluokka.

Korotuksen keskimääräinen vaikutus verolliseen siirtohintaan eri asiakasryhmille 

Asumismuoto Vuosikulutus Korotus
Kerrostalo 2 000 kWh 1,78 €/kk
Rivi- tai omakotitalo 5 000 kWh 3,73 €/kk
Omakotitalo 18 000 kWh 7,55 €/kk

 

 


Verkkopalveluhinnasto - sulakepohjaiset siirtotuotteet 1.9.2019 (pdf)

Verkkopalveluhinnasto - tehosiirtotuotteet 1.9.2019 (pdf)

Englanninkieliset hinnastot

Fuse Based Tariffs 1.9.2019

Demand Tariffs 1.9.2019

Ruotsinkieliset hinnastot

Säkringsbaserade nättariffer 1.9.2019

Effektöverföringsnättariffer 1.9.2019

Siirtolaskun yhteydessä veloitetaan sähkövero
Siirtolaskulla veloitetaan myös sähkövero, minkä vuoksi siirtolaskun loppusumma voi olla suurempi kuin sähkönmyynnin osuus. Sähkön kokonaishinta koostuu kolmesta osasta: sähkön myynnistä, sähkön siirrosta ja veroista. Verojen osuus sähkön kokonaishinnasta vaihtelee reilusta kolmanneksesta noin puoleen.

Energiavirasto valvoo sähköverkkoyhtiöitä
Energiavirasto valvoo sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja hinnoittelun kohtuullisuutta. Lainsäädännössä on vaatimukset sähkönjakelun varmuudelle. Verkko on rakennettava ja ylläpidettävä siten, että se kestää rajutkin säät. Myrskyjen tai lumikuormien aiheuttama sähkökatko ei saa asemakaava-alueella ylittää 6 tuntia ja muualla sähkökatkon keston yläraja on 36 tuntia vuoden 2028 jälkeen.

Säävarman sähköverkon uudistukset maakunnittain 2012-2019            

Maa-kunta Asiakkaat Verkko
/km
Säävarma 
/km

Uusitut
puisto-muun-tamot

Sähkö-asemat Kaapeli-
aste
Kanta-Häme 87800 11500  noin
3000 
noin
1200

Uudet 2
Saneeratut 19

54%
Päijät-Häme 37000 6800  noin
1500 
noin
730

Uudet 2
Saneeratut 11

45%
Pirkan-maa 122000 18300  noin 
5700 
noin
2500

Uudet 4
Saneeratut 24

50%
Keski-Suomi 95000 18500  noin  
5300 
noin
2300
Uudet 1
Saneeratut 25
41%
Etelä-Pohjanmaa 35000 5800  noin  
1600 
noin
730 

Uudet 2
Saneeratut 8

51%
Pohjois-Pohjanmaa 53200 11100  noin  
2800 
noin
1150
Uudet 2
Saneeratut 18
 
42%
Yhteensä 430000 72000
km 

Noin 
19900 km 

Noin 8610 Uudet 13
Saneeratut 104
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maakaapeloinnilla säävarmaa sähkönjakelua ja muita hyötyjä

• Toimitusvarmin ratkaisu, joka täyttää digitalisoituvan yhteiskunnan tarpeet vuosikymmeniksi tulevaisuuteen samaan aikaan, kun ilmastonmuutos lisää puustoa vaurioittavia sääilmiöitä.
• Kustannustehokkain ratkaisu huomioiden elinkaarikustannukset teknisen käyttöiän aikana.
• Ikääntyvät ilmajohdot korvattava joka tapauksessa. Uusien puupylväiden tekninen käyttöikä on aiempaa lyhempi miedompien kyllästysaineiden ympäristövaatimusten vuoksi.
• Ympäristöystävällisin vaihtoehto: Metsä- ja viljelysmaata vapautuu merkittävästi ilmajohtojen poistuessa. Uusissa öljyaltaallisissa puistomuuntamoissa öljyvuotoriskit on minimoitu.
• Turvallisin vaihtoehto: Maakaapeli on turvallisempi kuin ilmajohto sekä ihmisille että linnuille ja eläimille. Maakaapeliverkko on hyvin suojassa ilkivallalta.
• Kestävin ratkaisu myös harvinaisissa ilmiöissä, jotka voivat aiheuttaa ilmajohtoverkolle täydellistä tuhoa, kuten jäätyvä sade ja metsäpalot.
• Maakaapelointi mahdollistaa muun infran yhteisrakentamisen kustannustehokkaasti, mm. valokuituverkon.      

Kysymyksiä ja vastauksia siirtohinnoista ja sähköverkkopalveluista

1