Asennamme älykästä huomista

Nuoret istuvat puussa

Elenia uudistaa sähkönkulutuksen mittausta 

Vaihdamme 400 000 asiakkaallemme uuden sukupolven älykkäät sähkömittarit. Uusi sähkönkulutuksen mittausjärjestelmä tuo Elenian vahvasti mukaan ilmastotekoihin, jotka vaativat teknologiainnovaatioiden hyödyntämistä. Mittariasennukset kestävät vuoden 2025 alkuun saakka. Nyt käytössä olevat sähkömittarit ovat tulossa käyttöikänsä päähän.

Hanke on osa palveluittemme kehittämistä ja on asiakkaillemme maksuton. Uusien mittareiden asennukset alkavat syyskuussa Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla. Pohjois-Pohjanmaalla asennukset alkavat keväällä 2022, Keski-Suomessa syksyllä 2022 ja Kanta- ja Päijät-Hämeessä alkuvuodesta 2023.

Uuden sukupolven älykkäät sähkömittarit mahdollistavat tulevaisuuden älykkään sähkönmittausjärjestelmän käytön. Elenia on kehittänyt vuosina 2019–2020 kotimaisen Aidonin kanssa sähkönkulutuksen mittausjärjestelmän uutta teknologiaa ja siihen tarvittavia mittareita. Aidonin kumppanina hankkeessa on mukana myös teleoperaattori Elisa. Mittariasennukset hoitaa vahva kotimainen palveluntuottaja Voimatel.

Aidon ja Voimatel logot

Asiakkaat saavat postitse kirjeissä tietoa asennuksesta 

Lähetämme asiakkaille postissa tietoa sähkömittareiden vaihdosta. Kun asennus tulee ajankohtaiseksi, asiakkaat saavat kirjeen asennusajan vahvistamiseksi. Jos sähkömittari on lukkojen takana ja vaatii asiakkaan paikallaoloa, kirjeessä on ohjeet asennusajan vahvistamiseen tai uuden ajan varaamiseen.

Elenia vahvasti mukaan ilmastotekoihin   

Uudistukset kohti vähähiilistä elämää muuttavat energiajärjestelmää, ja energiamurros vaatii sähköverkkopalveluiden kehittämistä. Kun aurinko- ja tuulivoiman määrä sekä sähköinen liikenne kasvavat, pystyy älykäs sähköverkko hallitsemaan tuotannon ja kulutuksen tasapainoa, esimerkiksi hyödyntämällä tulevaisuudessa sähkövarastoja ja kulutuksen joustoa.

Digitaalisen verkkoteknologian kehitys tuo älykkään sähköverkon mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Edistämme tätä kehitystä uudistamalla sähkönkulutuksen mittauksen sekä sähköverkkoa ja sen teknologiaa. Olemme entistä vahvemmin mukana energia-alan ilmastoratkaisuissa.

Asiakkaille sähkönkulutuksen mittauksen kehitys näkyy tulevina vuosina muun muassa nykyistä reaaliaikaisempana tietona omasta sähkönkulutuksesta. Etenemme työssä ratkaisuja testaten taataksemme digitalisoituneen arjen sujuvuuden. Asennusten edetessä ratkomme kumppaneittemme kanssa seuraavia askeleita palvelukehityksessä.

Hyötyjä arkeen 

 • Sähkön käyttäjille älykkään sähköverkon hyödyt näkyvät muun muassa omaa sähkönkulutusta koskevan tiedon määrässä ja laadussa sekä sähkökatkojen tiedolla palvelussa. 
 • Mittaustiedon avulla voi seurata sähkönkulutusta nyt tuntitasolla, tulevaisuudessa viidentoista minuutin välein. Tämä auttaa valitsemaan miten käyttää sähköä tarpeeseen.  
 • Omakotitaloissa voi tuottaa itselle sähköä aurinkopaneeleilla ja myydä ylimääräisen sähkön energiayhtiölle. 
 • Kerrostalo- ja rivitaloasukkaille on tulossa mahdolliseksi energiayhteisöjen perustaminen lainsäädännön muutosten valmistuessa. 
 • Asiakkaat saavat lähes reaaliaikaista tietoa sähkökatkoista ja niiden korjaamisesta. Sähköverkkoa valvovat ja ohjaavat tietojärjestelmät nopeuttavat vikojen korjausta ja tiedonkulkua. 
 • Älykkäällä sähköverkolla luomme perustaa tulevaisuuden sähkömarkkinoille, joille asiakkaatkin voivat osallistua. 

Älykkään sähköverkon sanastoa tutuksi

Sähkömarkkinat

Sähkömarkkinat muodostuvat sähköntuottajien, sähköverkkoyhtiöiden ja sähkönmyyjien yhteistyöstä. Markkinoille voi myös tulevaisuudessa tulla uusia toimijoita, jotka hyödyntävät kulutuksen etäohjausmahdollisuutta ja tarjoavat sähkönkulutuksen joustoa tasaamaan tuotannon vaihteluja. Myös energiayhteisöt voivat osallistua sähkömarkkinoille. 

Energiajärjestelmä

Sähköntuotanto, älykäs sähköverkko ja sähkönkulutus muodostavat energiajärjestelmän. 

Energiayhteisö

Energiayhteisö on pientuottajien muodostama yhteisö, joiden oman pientuotannon avulla voidaan sekä tasata että korvata sähköverkosta ostettavaa sähköä. Tämän lisäksi energiayhteisö voi myydä sähköä sähkömarkkinoille, jos sitä jää yli yhteisön oman tarpeen. Energiayhteisön voi muodostaa esimerkiksi taloyhtiö, jolla on omia aurinkopaneeleja. Energiayhteisöjä koskeva lainsäädäntö on parhaillaan lainsäätäjillä työn alla.

Sähkön kulutusjousto

Sähkön kulutusjousto on sähkönkulutuksen hetkellistä vähentämistä tai lisäämistä sähkön tuotantotilanteen mukaisesti. Sähkön käyttöä voidaan ohjata ajankohtaan, kun sitä tuotetaan vähäpäästöisesti paljon ja se on edullista.  

Akustot

Sähköverkkoon sijoitettu akusto mahdollistaa varastoidun sähkön hyödyntämisen sähköverkon vikatilanteissa varavoimana sekä reservinä sähkömarkkinoilla tasapainottamaan tuotannon ja kulutuksen vaihteluja. Akustoja voi olla myös asiakkaalla, jolla on esimerkiksi aurinkopaneeleja. Akustoja voidaan käyttää moneen tarpeeseen, esimerkiksi energiayhteisössä.

Virtuaalivoimalaitos

Virtuaalivoimalaitoksella tarkoitetaan asiakkaista muodostettua joukkoa, joiden sähkönkulutusta voidaan ohjata sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainottamiseksi. Älykäs sähköverkko edistää virtuaalivoimalaitosten kehitystä. Seuraavan sukupolven sähkömittarit tulevat mahdollistamaan kehittyneemmän ja taloudellisesti kilpailukykyisemmän virtuaalivoimalaitoksen.

Elenian älykäs sähköverkko joustomarkkinoiden mahdollistajana 

 1. Kulutuksen etäohjaus: Tulevaisuudessa nykyistä reaaliaikaisempi sähkönkulutuksen etäohjaus tuo asiakkaille mahdollisuuden sopia markkinatoimijan kanssa taloutensa sähkökuormien ohjauksesta ja saada siitä taloudellista hyötyä.
 2. Älykäs mittausjärjestelmä: Uusi älykäs sähkönmittausjärjestelmä mahdollistaa asiakkaan osallistumisen joustomarkkinoille sähkönkulutuksen etäohjauksen myötä sekä koko energiajärjestelmän jatkuvan kehittämisen.
 3. Markkinatoimijat: Markkinatoimijat, kuten sähkönmyyjät, käyvät sähkömarkkinoilla sähkökauppaa.
 4. Akusto: Sähköverkkoon sijoitettu akusto mahdollistaa varastoidun sähkön hyödyntämisen sähköverkon vikatilanteissa asiakkaiden varavoimana sekä reservinä sähkömarkkinoilla tasapainottamaan tuotannon ja kulutuksen vaihteluja.
 5. Energiajärjestelmä: Älykäs sähköverkko, sähköntuotanto ja sähkönkulutus muodostavat energiajärjestelmän.
 6. Sähkömarkkinat: Sähkömarkkinat muodostuvat sähköntuottajien, sähköverkkoyhtiöiden ja sähkönmyyjien yhteistyöstä. Markkinoille on tulossa uusia toimijoita, jotka hyödyntävät kulutuksen etäohjausmahdollisuutta ja tarjoavat joustoa tasaamaan tuotannon vaihteluja.
 7. Elenia: Elenia vastaa sähköverkkoyhtiönä sähkönjakelusta ja sähköverkon ylläpidosta. Älykäs sähköverkko toimii palvelualustana siirryttäessä kohti nykyistä hajautetumpaa ja vähähiilistä energiajärjestelmää.
 8. Tuotanto: Uusiutuvan säästä riippuvaisen sähköntuotannon, kuten tuuli- ja aurinkoenergian, kasvu lisää tarvetta kulutuksen joustoon ja akustojen hyödyntämiseen.