Mittausuudistuksen sanastoa

Mittausuudistuksen ja älykkään sähköverkon sanastoa tutuksi

Sähkömarkkinat

Sähkömarkkinat muodostuvat sähköntuottajien, sähköverkkoyhtiöiden ja sähkönmyyjien yhteistyöstä. Markkinoille voi myös tulevaisuudessa tulla uusia toimijoita, jotka hyödyntävät kulutuksen etäohjausmahdollisuutta ja tarjoavat sähkönkulutuksen joustoa tasaamaan tuotannon vaihteluja. Myös energiayhteisöt voivat osallistua sähkömarkkinoille.

Energiajärjestelmä

Sähköntuotanto, älykäs sähköverkko ja sähkönkulutus muodostavat energiajärjestelmän.

Energiayhteisö

Energiayhteisö on pientuottajien muodostama yhteisö, joiden oman pientuotannon avulla voidaan sekä tasata että korvata sähköverkosta ostettavaa sähköä. Tämän lisäksi energiayhteisö voi myydä sähköä sähkömarkkinoille, jos sitä jää yli yhteisön oman tarpeen. Energiayhteisön voi muodostaa esimerkiksi taloyhtiö, jolla on omia aurinkopaneeleja. Energiayhteisöjä koskeva lainsäädäntö on parhaillaan lainsäätäjillä työn alla.

Sähkön kulutusjousto

Sähkön kulutusjousto on sähkönkulutuksen hetkellistä vähentämistä tai lisäämistä sähkön tuotantotilanteen mukaisesti. Sähkön käyttöä voidaan ohjata ajankohtaan, kun sitä tuotetaan vähäpäästöisesti paljon ja se on edullista.  

Akustot

Sähköverkkoon sijoitettu akusto mahdollistaa varastoidun sähkön hyödyntämisen sähköverkon vikatilanteissa varavoimana sekä reservinä sähkömarkkinoilla tasapainottamaan tuotannon ja kulutuksen vaihteluja. Akustoja voi olla myös asiakkaalla, jolla on esimerkiksi aurinkopaneeleja. Akustoja voidaan käyttää moneen tarpeeseen, esimerkiksi energiayhteisössä.

Virtuaalivoimalaitos

Virtuaalivoimalaitoksella tarkoitetaan asiakkaista muodostettua joukkoa, joiden sähkönkulutusta voidaan ohjata sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainottamiseksi. Älykäs sähköverkko edistää virtuaalivoimalaitosten kehitystä. Seuraavan sukupolven sähkömittarit tulevat mahdollistamaan kehittyneemmän ja taloudellisesti kilpailukykyisemmän virtuaalivoimalaitoksen.


Jos sinulla on kysyttävää mittarinvaihdosta

Jos sinulla on kysyttävää sähkömittarisi asennuksesta, voit soittaa Voimatelin maksuttomaan neuvontaan 0800 391 100 (ma-pe klo 08-20 ja la klo 09-16) tai ottaa yhteyttä sähköpostitse mittarinvaihto@elenia.fi.

Mittarisi asennusajan voit vahvistaa osoitteessa mittarinvaihto.elenia.fi .

Lue myös vastaukset kysymyksiin, joita meiltä useimmin kysytään.