Tietoa mittausuudistuksesta

Elenia uudistaa sähkönkulutuksen mittausta 

Vaihdamme yli 400 000 asiakkaallemme uudet älykkäät sähkömittarit. Uusi sähkönkulutuksen mittausjärjestelmä tuo Elenian vahvasti mukaan ilmastotekoihin, jotka vaativat teknologiainnovaatioiden hyödyntämistä.

Hanke on osa palveluittemme kehittämistä ja on asiakkaillemme maksuton. Uusien mittareiden asennukset alkoivat vuonna 2021 ja kestävät vuoteen 2025 saakka.

Nyt käytössä olevat sähkömittarit ovat tulossa teknisiltä ominaisuuksiltaan käyttöikänsä päähän. Uudet älykkäät sähkömittarit mahdollistavat älykkään sähkönmittausjärjestelmän käytön. Elenia on kehittänyt vuosina 2019–2020 Aidonin kanssa sähkönkulutuksen mittausjärjestelmän uutta teknologiaa ja siihen tarvittavia mittareita. Mittariasennukset hoitaa palveluntuottaja Elvera.

Asiakkaat saavat postitse kirjeissä tietoa asennuksesta 

Lähetämme asiakkaille postissa tietoa sähkömittareiden vaihdosta. Kun asennus tulee ajankohtaiseksi, asiakkaat saavat kirjeen, jossa ehdotetaan asennusaikaa. Sähkömittarin vaihdon ajankohdan voi vahvistaa osoitteessa mittarinvaihto.elenia.fi . Jos aika ei sovi tai sähkömittari on lukkojen takana ja vaatii asiakkaan paikallaoloa, kirjeessä on ohjeet uuden asennusajan varaamiseen.

Hyötyjä arkeen 

 • Sähkön käyttäjille älykkään sähköverkon hyödyt näkyvät muun muassa omaa sähkönkulutusta koskevan tiedon määrässä ja laadussa sekä sähkökatkojen tiedolla palvelussa. 
 • Mittaustiedon avulla voi seurata sähkönkulutusta lähes reaaliaikaisesti AinaLab -palvelussa.
 • Omakotitaloissa voi tuottaa itselle sähköä aurinkopaneeleilla ja myydä ylimääräisen sähkön energiayhtiölle. 
 • Kerrostalo- ja rivitaloasukkaille on tulossa mahdolliseksi energiayhteisöjen perustaminen lainsäädännön muutosten valmistuessa. 
 • Asiakkaat saavat lähes reaaliaikaista tietoa sähkökatkoista ja niiden korjaamisesta. Sähköverkkoa valvovat ja ohjaavat tietojärjestelmät nopeuttavat vikojen korjausta ja tiedonkulkua. 
 • Älykkäällä sähköverkolla luomme perustaa tulevaisuuden sähkömarkkinoille, joille asiakkaatkin voivat osallistua. 
 • AinaLab -palvelussa voit ottaa käyttöön kuormanohjauksen. Lue lisää kuormanohjauksesta
 • RJ12-kotiautomaatioliitännän kautta asiakkaat voivat hyödyntää mittaustietoa. Tutustu kotiautomaatioliitäntään.

Elenia vahvasti mukaan ilmastotekoihin   

Uudistukset kohti vähähiilistä elämää muuttavat energiajärjestelmää, ja energiamurros vaatii sähköverkkopalveluiden kehittämistä. Kun aurinko- ja tuulivoiman määrä sekä sähköinen liikenne kasvavat, pystyy älykäs sähköverkko hallitsemaan tuotannon ja kulutuksen tasapainoa, esimerkiksi hyödyntämällä tulevaisuudessa sähkövarastoja ja kulutuksen joustoa.

Digitaalisen verkkoteknologian kehitys tuo älykkään sähköverkon mukaan ilmastotekoihin. Edistämme tätä kehitystä uudistamalla sähkönkulutuksen mittauksen sekä sähköverkkoa ja sen teknologiaa. Olemme entistä vahvemmin mukana energia-alan ilmastoratkaisuissa.

Asiakkaille sähkönkulutuksen mittauksen kehitys näkyy tulevina vuosina muun muassa nykyistä reaaliaikaisempana tietona omasta sähkönkulutuksesta. Etenemme työssä ratkaisuja testaten taataksemme digitalisoituneen arjen sujuvuuden. Asennusten edetessä ratkomme kumppaneittemme kanssa seuraavia askeleita palvelukehityksessä.

Elenian älykäs sähköverkko joustomarkkinoiden mahdollistajana 

 1. Kulutuksen etäohjaus: Tulevaisuudessa nykyistä reaaliaikaisempi sähkönkulutuksen etäohjaus tuo asiakkaille mahdollisuuden sopia markkinatoimijan kanssa taloutensa sähkökuormien ohjauksesta ja saada siitä taloudellista hyötyä.
 2. Älykäs mittausjärjestelmä: Uusi älykäs sähkönmittausjärjestelmä mahdollistaa sekä asiakkaan osallistumisen joustomarkkinoille sähkönkulutuksen etäohjauksen myötä että koko energiajärjestelmän jatkuvan kehittämisen.
 3. Markkinatoimijat: Markkinatoimijat, kuten sähkönmyyjät, käyvät sähkömarkkinoilla sähkökauppaa.
 4. Akusto: Sähköverkkoon sijoitettu akusto mahdollistaa varastoidun sähkön käytön reservinä sähkömarkkinoilla tasapainottamaan tuotannon ja kulutuksen vaihteluja. Sähköverkon vikatilanteissa akusto toimii asiakkaiden varavoimana.
 5. Energiajärjestelmä: Älykäs sähköverkko, sähköntuotanto ja sähkönkulutus muodostavat energiajärjestelmän.
 6. Sähkömarkkinat: Sähkömarkkinat muodostuvat sähköntuottajien, sähköverkkoyhtiöiden ja sähkönmyyjien yhteistyöstä. Markkinoille on tulossa uusia toimijoita, jotka esimerkiksi hyödyntävät kulutuksen etäohjausmahdollisuutta ja tarjoavat joustoa tasaamaan tuotannon vaihteluja.
 7. Elenia: Elenia vastaa sähköverkkoyhtiönä sähkönjakelusta ja sähköverkon ylläpidosta. Älykäs sähköverkko toimii palvelualustana siirryttäessä kohti nykyistä hajautetumpaa ja vähähiilistä energiajärjestelmää.
 8. Tuotanto: Uusiutuvan säästä riippuvaisen sähköntuotannon, kuten tuuli- ja aurinkoenergian, kasvu lisää tarvetta joustojen kuten kulutusjouston ja akustojen hyödyntämiseen.

Jos sinulla on kysyttävää mittarinvaihdosta

Jos sinulla on kysyttävää mittarisi asennuksesta, voit soittaa Voimatelin maksuttomaan neuvontaan 0800 391 100 (ma-pe klo 08-20 ja la klo 09-16) tai ottaa yhteyttä sähköpostitse mittarinvaihto@elenia.fi.

Mittarisi asennusajan voit vahvistaa osoitteessa mittarinvaihto.elenia.fi .

Lue myös vastaukset kysymyksiin, joita meiltä useimmin kysytään.