Älykäs sähkö­verkko

Sininen maisema,jossa taloja

Älykäs sähköverkko yhdistää järkevän sähkönkäytön, varman sähkönjakelun ja ilmastonmuutoksen torjunnan 

Sähkönkäyttö kasvaa luovuttaessa fossiilisista energialähteistä. Sähköautot yleistyvät, samoin kotien ja kiinteistöjen aurinkovoimalat. Syntyy uudenlaisia energiayhteisöjä. Kaikki tämä tarvitsee toimiakseen älykkään sähköverkon uusimpia ratkaisuja ja niiden lukemattomia hyötyjä.

Älykäs sähköverkko mahdollistaa muun muassa uusiutuvan energian käytön, sähkön varastoinnin, tehokkaan sähköverkon ylläpidon ja koko energiamurroksen, joka on välttämätön ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Elenian älykkään sähköverkon ratkaisut ja osaaminen ovat kansainvälistä huippua. Älykäs sähköverkko on kustannustehokas tekninen alusta, joka mahdollistaa digitaalisen ja hiilineutraalin yhteiskunnan sekä asiakkaiden osallistumisen sähkömarkkinoille. Olemme rakentaneet älykästä sähköverkkoa jo parin vuosikymmenen ajan. Hyödynnämme vauhdilla kehittyvää huipputeknologiaa ja kehitämme sen pohjalta uusia palveluita ja toimintaa.

Tiedolla palvelua kodeille, yrityksille ja yhteiskunnalle 

Sähkön käyttäjille älykkään sähköverkon hyödyt näkyvät muun muassa saatavilla olevan tiedon määrässä ja laadussa.

  • Asiakkaiden sähkönkulutuksen mittauksesta kertyvän tiedon ansiosta kodeissakin voidaan seurata sähkönkulutusta jo varsin tarkasti ja tehdä entistä järkevämpiä valintoja. 
  • Sähköverkon tehokkaan teknologian ja valvonnan ansiosta asiakkaat saavat lähes reaaliaikaista tietoa sähkökatkoista ja niiden korjaamisesta. 
  • Sähköverkkoa valvovat ja ohjaavat tietojärjestelmät tehostavat tiedonsaantia verkon käyttötilanteesta ja nopeuttavat häiriöiden korjaamista.

Perinteisesti sähkö on virrannut suurista voimalaitoksista sähkön käyttäjille. Sähköverkon rooli on ollut jakaa sähkö keskitetystä tuotannosta käyttäjille. Älykäs sähköverkko rakentaa pohjaa tulevaisuuden sähkömarkkinoille, joille asiakkaatkin voivat osallistua sähkön tuottajina.

Sähkönkäyttö kasvaa koko ajan ja uuden teknologian yleistyminen sähköistää arkea. Esimerkiksi sähköautojen lataus lisää sähkönkulutusta. Tulevaisuudessa energiatehokkaat teknologiaratkaisut voivat ohjata kotitalouksien energiankulutusta arjen mukavuudesta tinkimättä ja samalla pitää yllä koko sähköjärjestelmän tasapainoa.

Energiayhteisöt tuottamaan uusiutuvaa energiaa

Omakotitaloissa on jo pitkään voinut tuottaa omaa sähköä esimerkiksi aurinkopaneeleilla ja tarvittaessa myydä ylimääräinen sähkö energiayhtiölle. Uusi lainsäädäntö vuoden 2021 alusta mahdollistaa kerros- ja rivitaloasukkaille sähköntuotannon ja -kulutuksen netotuksen sekä ylijäämätuotannon hyötyjen jakamisen asukkaille. Näihin tarpeisiin kehitämme ratkaisuja.

Kiinnostus erilaisten energiayhteisöjen perustamiseen kasvaa vahvistaen uusiutuvan energiantuotannon merkitystä. Suomessa pystytään siirtämään hajautetusti tuotettua energiaa verkkoon ilman teknisiä rajoituksia. Tämä tarjoaa mahdollisuuden lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Älykäs sähköverkko mukaan ilmastotekoihin

Pohjoisen kylmän ja pimeän vuoksi Suomessa käytetään paljon sähköä ja sähköverkkoinfran odotetaan toimivan pitkistä etäisyyksistä huolimatta. Suomalaiset sähköverkot ovat kansainvälisesti vertailtuna kapasiteetiltaan vahvoja.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sähköä tuotetaan yhä enemmän auringolla ja tuulella, jolloin sään vaihtelut vaikuttavat sähköntuotannon määrään. Tarve tasapainottaa sähkön tuotantoa ja kulutusta kasvaa. Kehitystyömme tekee tulevaisuudessa mahdolliseksi sähkönkulutuksen jouston ja virtuaalivoimalat.

Älykkäällä sähköverkolla hallitaan tuotannon ja kulutuksen eroja sekä mahdollistetaan varastointiratkaisut. Tulevaisuudessa älykkäät sähkömarkkinat optimoivat sähkönkulutusta, jolloin varavoimaa tarvitaan vähemmän. 

Moderni sähköteknologia luo edellytyksiä ilmastoteoille. Energiankulutuksen järkevöittäminen, uusiutuvan energian käytön kasvu ja verkon tehokkaampi ylläpito ovat esimerkkejä siitä, miten älykäs sähköverkko on mukana ilmastotyössä.  

Muutos kohti vähähiilistä yhteiskuntaa asettaa energiajärjestelmälle aivan uudenlaisia vaatimuksia. Älykkään sähköverkon ratkaisut ovat tässä avainasemassa.