Kulutus­jousto

Aurinkopaneelit omakotitalon katolla

Sähkön kulutuksen jousto tasaa kulutuksen ja tuotannon piikkejä

Sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainoon tarvitaan tulevaisuudessa uusia ratkaisuja. Tähän vaikuttaa erityisesti kaksi merkittävää asiaa. Sähköä tuotetaan koko ajan enemmän säästä riippuvaisilla uusiutuvilla energiamuodoilla, tuuli- ja aurinkovoimalla, jolloin tuotannon määrä vaihtelee sääolosuhteiden mukaan. Lisäksi sähkönkulutuksessa on huippuja, joiden aikana sähköä kulutetaan tavallista enemmän. Kulutushuippuihin tuotettava sähkö aiheuttaa eniten päästöjä ja on kalleinta.

Yksi ratkaisu kulutuksen ja tuotannon tasapainottamiseen on sähkönkulutuksen jousto. Kulutusjoustossa ei säädetä sitä, paljonko sähköä tuotetaan, vaan sitä, paljonko sitä kulutetaan. Tavoitteena ei ole vähentää sähkönkulutusta vaan jakaa sitä tasaisemmin vuorokauden ajalle älykkään sähköverkon teknologiaa hyödyntäen.

Mitä kulutusjousto tarkoittaa?

Kotitalouksissa sähköä käytetään paljon etenkin sisätilojen ja veden lämmittämiseen. Jos lämmitysjärjestelmät ovat varaavia, sillä ei ole merkitystä, mihin aikaan kotia tai käyttövettä lämmitetään.

Kulutusjoustoa on tällä hetkellä esimerkiksi se, kun asiakkaalla on yösähkötuote ja hänen lämminvesivaraajansa ohjataan päälle edullisemman yösähkön aikaan. Tulevaisuudessa verkkoyhtiöt tulevat mahdollistamaan sähkömittareiden kautta älykkäämmän ja reaaliaikaisemman ohjauksen, jota palveluntarjoajat voivat hyödyntää uusien asiakkaille tarjottavien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi. Palveluiden kautta asiakas voi esimerkiksi pienentää sähkölaskuaan.

Älykkäiden sähkömittarien avulla voidaan kytkeä esimerkiksi lämmitys päälle sähkön ollessa edullista ja ekologista tai pois päältä sähkön huippukulutuksen aikana. Tämä ei vaikuta asumismukavuuteen eikä asukas edes huomaa, että lämmityskuormaa ohjataan.

Sähkömittarien kautta tapahtuvassa kulutusjoustossa lämmityskuormaa ohjaavat älykkäät sähkömittarit, jotka saavat käskynsä palveluntarjoajilta, kuten sähkönmyyjiltä. Asiakas tekee kulutusjoustosta sopimuksen palvelutarjoajansa kanssa.

Mitä hyötyä kulutusjoustosta on?

Uusiutuvan aurinko- ja tuulivoiman käyttöä voidaan lisätä.

Sähkölasku pienenee palveluntarjoajan ohjatessa kulutusta edullisen energian ajankohtaan.

Kulutushuippujen kalliin ja suuripäästöisen sähkön tarve vähenee. Ilmasto kiittää.

Milloin kulutusjousto saadaan mukaan arkeen?

Olemme tehneet kulutusjouston eteen pitkäjänteistä kehitystyötä ja jo testanneet kulutusjoustoa yhdessä asiakkaittemme kanssa hyvin tuloksin. Menee kuitenkin vielä muutamia vuosia ennen kuin se saadaan laajamittaisesti kotitalouksien käyttöön.

Verkkoteknologian uudistusten edetessä tulee älykkään sähköverkon hyödyntämisestä yhä tärkeämpää ilmastonmuutoksen torjunnassa. Myös asiakkaat pääsevät kulutusjouston avulla mukaan arjen ilmastotekoihin yhdessä energia-alan kanssa. Yhteisenä tavoitteena on tasata sähkönkulutusta ja luoda mahdollisuuksia laajentaa uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.