Sähköinen liikenne

Kaksi iloista nuorta naista autossa

Liikenteen sähköistyminen etenee

Liikenne sähköistyy kiihtyvää tahtia. Teknologian kehitys sekä sähköautojen hintojen lasku ja saatavuus lisäävät sähköistä liikennettä. Samaan aikaan ilmastonmuutoksen torjunta kannustaa vähäpäästöiseen liikenteeseen. Sähköautot, liikenteen digitalisaatio ja myös älykäs sähköverkko liittyvät kaikki liikenteen murrokseen.

Sähköverkko on valmis liikenteen sähköistymiselle

Suomen sähköinfra on valmis sähköistyvän liikenteen tarpeisiin, sillä maamme sähköverkon kapasiteetti on vahva. Kapasiteetin perustana on pohjolan talvipakkasia varten rakennettu sähköverkko, jota on tarvittu ennen kaikkea sähkölämmitteisten kotien ja kiinteistöjen lämmitykseen sekä yrityksien ja teollisuuden toimintaa varten.

Kodin sähköliittymän kapasiteetti on tärkeää varmistaa esimerkiksi sähköautolaturin asennuksen yhteydessä.

Sähköistyvä liikenne mukana ilmastoteoissa

Liikenteen sähköistyminen edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. Digitalisaatio ja teknologian kehitys edistävät liikenteen murrosta osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. Liikkumisen muutokset ja uudet palvelut vaikuttavat sekä yksityisautoiluun että julkiseen liikenteeseen. Liikenteen kehityksessä tavoitellaan parempaa tehokkuutta päästöjen leikkaamiseksi.  

Suomessa tieliikenteen osuus kasvihuonepäästöistä on vajaa viidennes. Tästä henkilöautoliikenteen osuus on noin puolet. Liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksen mukaan Suomessa voisi olla vuoteen 2030 mennessä 700 000 sähköautoa. Sähköistyvä liikenne vähentää öljyriippuvuutta.

Joka toinen lyhyt matka

Suomessa autolla taitetaan joka toinen 1–3 kilometrin mittainen matka.

Valtaosa yli 5 km matkoista

Jopa 90 % kaupunkialueiden 5–50 kilometrin mittaisista matkoista ajetaan autolla.

Vajaalla käytöllä

Autot seisovat käyttämättömänä 92 % ajasta ja kyydissä on keskimäärin 1,5 henkilöä.

Sähköautot mukaan sähkön kulutusjoustoon

Tulevaisuudessa sähkön kulutusjousto voi säätää auton latausajankohtaa automaattisesti. Älykäs laturi varaa auton akun sähkön markkinahinnan ollessa matalimmillaan. Auton omistajalle latausajankohdan muutokset hoitaa teknologia ja auto on aamulla käyttövalmis täydellä akulla.

Sähköautojen akut voivat muodostaa merkittävän energiavaraston. Tulevaisuuden visioissa älykkään sähköverkon toiminnallisuuksiin voi kuulua autojen akkuihin varatun sähkön hyödyntäminen muuhunkin kuin autoiluun. Sähköä syötettäisiin auton akusta verkkoon, Vehicle to Grid V2G. Sähköautokannalla voi tulevaisuudessa olla merkittävä rooli sähkön kulutuksenjoustossa, kun teknologia kehittyy ja sähköautokanta kasvaa.

Sähköinen liikenne vähentää päästöjä ja melua

Suomessa on kaupunkiliikenteessä käytössä sähköbusseja perinteisten polttomoottoroitujen linja-autojen rinnalla. Useat autonvalmistajat ovat alkaneet tarjota sähköisiä vaihtoehtoja jakelu- ja jätekuljetuksiin sekä kaupunkien rakennustyömaiden tarpeisin.

Kaupunkiajossa sähkökäyttöiset ajoneuvot voivat hyödyntää jarrutusmatkoja ja alamäkiä akkujen lataamiseen. Näin kaupunkialueella raskaan kaluston toimintamatka voi olla parhaimmillaan jopa kolmisen sataa kilometriä. Sähköiset linja- ja kuorma-autot vähentävät taajamien päästöjä ja myös meluhaittoja.

Sähköistyvä raskas liikenne tulee tarvitsemaan kapasiteetiltaan erilaisia latausjärjestelyitä. Jo nyt pantografi-johtimella varustetut linja-autot latautuvat bussipysäkeillä odottaessaan matkustajia. Isomman kapasiteetin akustoilla varustetut linja- ja kuorma-autot ladataan varikoilla.

Myös sähköistyvä lentoliikenne tekee tuloaan. On arvioitu, että ensimmäinen sähköinen matkustajakone voisi lentää kotimaan reiteillä 2020-luvun lopulla. Lyhyisiin matkoihin soveltuvat sähkölentokoneet kulkevat täysin päästöttömästi, kun niiden käyttämä sähkö on tuotettu puhtaasti esimerkiksi tuuli- tai aurinkovoimalla.

Linkkejä