Tuulisähkö

Tuulipuisto metsäisellä alueella

Ympäristöystävällinen tuulisähkö kasvattaa jalansijaansa

Tuulivoima on kasvanut merkittäväksi sähkön tuotantomuodoksi Suomessa. Uusiutuvana ja lähes päästöttömänä energialähteenä se tukee kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Strategia on asettanut tavoitteeksi, että puolet suomalaisten energian loppukulutuksesta muodostuisi uusiutuvan energian käytöstä 2020-luvulla. Elenian sähköverkon alueella tuotetaan noin viidennes Suomen tuulivoimasta.

Suomessa oli vuoden 2019 lopussa yli 750 tuulivoimalaa, joilla tuotettiin sähköä lähes 6 TWh. Jos tuotettu energia käytettäisiin ainoastaan kotien sähkönkulutukseen, määrä kattaisi noin 320 000 nelihenkisen perheen sähkölämmitetyn pientalon vuosikulutuksen. Tuulivoimalla katetaan nykyisellään noin 7 % Suomen koko sähkönkulutuksesta.

Tuulivoiman rakentaminen vähentää myös Suomen riippuvuutta tuontisähköstä. Vireillä olevien tuulivoimalahankkeiden ansiosta tuulivoiman määrä voi jopa kolminkertaistua lähivuosina Elenian verkossa. Roolimme tuulivoimatuotannossa on kytkeä niin yksittäiset tuulivoimalaitokset kuin kokonaiset tuulipuistot osaksi toimivaa energiajärjestelmää. Huolehdimme lisäksi sähköverkon ylläpidosta ja kehityksestä sekä sähköenergian mittauksesta.

Tuulivoimahankkeen sähköverkkoon liittämismahdollisuudet kannattaa selvittää ajoissa

Mahdollisuus verkkoliityntään kannattaa selvittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jos uuden tuotantolaitoksen liittämiseksi verkkoa on uusittava, hankkeen toteuttaminen voi kestää vuosia. Kun sähköverkkomme kapasiteetti on riittävä ja hanke lainvoimaisesti kaavoitettu, teemme liittymissopimuksen liittymän tilaajan kanssa. Liittymisteho vaikuttaa liittymishintaan. Jos verkkoliityntä ei ole mahdollinen, voimme ehdottaa tilaajalle liittymistä verkkoomme toisaalla, jossa kapasiteettia on tarjolla tai neuvotella ratkaisusta kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa.

Voit selvittää Elenian verkon liittämiskapasiteetin haluamassasi sijainnissa tai pyytää liittymistarjouksen täyttämällä lomakkeen.


Uusiutuva tuulivoima edistää päästöttömän energiantuotannon kasvua

Tuulivoimatuotannossa on monia etuja

Tuulivoimatuotanto vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä, se on edullista, tuo työpaikkoja ja kiinteistöverotuloja kunnille. Tuulivoimalla tuotettu sähkö on lähes hiilidioksidivapaata ja tuuli on itsessään uusiutuva ja päästötön energiamuoto. Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston selvityksen mukaan maalla sijaitseva tuulivoimala on kaikkein edullisin sähköntuottamisen tapa. Lue LUT-yliopiston raportti tästä.

Tuulivoimalan sähköntuotanto kattaa jo 5-8 kuukaudessa sen energiamäärän, mikä on kulunut laitoksen valmistamiseen, kuljetukseen ja pystytykseen sekä tuulivoimalan käyttöiän päätyttyä voimalan purkuun. Voimalaan käytetyistä raaka-aineista kierrätetään nykyisin jo 80 prosenttia.

Tuulivoimalan keskimääräinen teho on 2-4 megawattia

Suomessa tyypillisen maalla sijaitsevan tuulivoimalan teho on 2–4 megawattia. Uudet tuulivoimalat ovat nykyisiä korkeampia ja niiden lavat ovat entistä suurempia. Vireillä olevissa maatuulipuistohankkeissa on suunniteltu teholtaan maksimissaan 8 megawatin voimaloita, joiden korkeus on 300 metriä.

Merituulivoimalat ovat samankaltaisia kuin maalla sijaitsevat tuulivoimalat, mutta niissä on tyypillisesti matalampi masto ja pidemmät roottorin lavat. Merituulivoimaloiden teho voi olla suurempi kuin maalla sijaitsevien.

Tuulipuisto yhdistää yksittäiset voimalat

Kaupallisesti tuulienergiaa tuotetaan tuulipuistoissa, joissa on kymmeniä, maailmalla jopa satoja, samalle alueelle pystytettyjä tuulivoimaloita. Tuulivoimalat sijoitetaan tuulipuistossa riittäville etäisyyksille toisistaan, ettei tuulivoimalan ilmavirtaus vaikuta viereisiin voimaloihin tuotantohäviönä. Tuulipuistossa esimerkiksi 2 megawatin voimalaitoksien etäisyys toisistaan on noin 400–500 metriä. Tuulipuistojen sijoittelussa otetaan huomioon myös suojaetäisyydet asutukseen. 

Missä Suomen tuulipuistot sijaitsevat?

Suurin osa Suomen tuulivoimasta on rakennettu Suomen länsi- ja luoteisosaan. Elenian verkossa on reilu viidesosa Suomen tuulivoimasta. Elenian verkkoon liittyneet tuulipuistot sijaitsevat valtaosin Pohjois-Pohjanmaalla, jossa tuuliolosuhteet ovat parhaat avaran maaston ja meren läheisyyden vuoksi.

Millaiset tuulet teillä puhaltavat? 

Tuulisuuteen eri puolilla Suomea voit tutustua Motivan ja Ilmatieteen laitoksen yhteisessä Tuuliatlaksessa. Maksuton palvelu antaa tarkan kuvauksen tuuliolosuhteista, kuten tuulen voimakkuudesta, suunnasta ja turbulenttisuudesta. Järjestelmästä löytyvät tuulitiedot vuosi- ja kuukausikeskiarvoina.

Lisätietoja