Tuulisähkö

Tuulipuisto metsäisellä alueella

Ympäristöystävällinen tuulisähkö kasvattaa jalansijaansa

Tuulivoima on kasvanut merkittäväksi sähkön tuotantomuodoksi Suomessa. Uusiutuvana ja lähes päästöttömänä energialähteenä se tukee kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Strategia on asettanut tavoitteeksi, että puolet suomalaisten energian loppukulutuksesta muodostuisi uusiutuvan energian käytöstä 2020-luvulla. Elenian sähköverkon alueella tuotetaan noin viidennes Suomen tuulivoimasta.

Suomessa oli vuoden 2020 lopussa yli 821 tuulivoimalaa, joilla tuotettiin puhdasta sähköä 7,8 TWh. Tuulivoimalla katetaan nykyisellään noin 10 % Suomen koko sähkönkulutuksesta. Tuulivoiman rakentaminen myös vähentää Suomen riippuvuutta tuontisähköstä.

Missä Elenian verkkoon liitetyt tuulipuistot sijaitsevat?

Suurin osa Suomen tuulivoimasta on rakennettu Suomen länsi- ja luoteisosaan. Elenian verkkoon liittyneet tuulipuistot sijaitsevat valtaosin Pohjois-Pohjanmaalla, jossa tuuliolosuhteet ovat parhaat avaran maaston ja meren läheisyyden vuoksi.

Elenian verkkoon liitetyt valmistuneet ja rakenteilla olevat tuulipuistot löydät karttapalvelustamme. Kartalta näkee kätevästi kokonaisnäkymän Elenian verkkoon liitetyistä tuulipuistoista ja yksittäisistä voimaloista. Karttaa zoomaamalla voi tutustua tarkemmin tiettyyn alueeseen ja hakutoiminnolla etsiä puistoja kunnittain.

Elenian verkkoon liitetyt tuulipuistot -kartta (mobiili)
Tuulivoiman määrä Elenian verkossa*
tuulipuisto valmis ja kokonaisuudessaan tuotannossa903 MW
rakenteilla olevissa tuulipuistoissa jo tuotannossa0 MW
rakenteilla olevien tuulipuistojen teho niiden valmistuttua318 MW
Yhteensä tuotannossa1221 MW

*tilanne 21.6.2022, päivitetään kvartaaleittain

Voit katsoa missä koko Suomen tuulipuistot sijaitsevat Etha Windin verkkosivujen tuulivoimakartasta. Samalta sivulta näet myös Elenian karttapalvelun avoimet lähdetiedot.

Tiesitkö, että

Nainen pyöräilee maaseudulla tuulipuiston ohi

126 000 käyttöpaikan sähkönkulutus = tuulivoimatuotanto vuonna 2020

Seitsemän verkkoalueemme kunnan – Heinola, Hämeenlinna, Janakkala, Jämsä, Kalajoki, Lapua ja Nokia – 126 000 sähkön käyttöpaikkaa kuluttivat vuonna 2020 saman verran sähköä kuin Elenian verkkoon kytketyt tuulivoimalat tuottivat samana vuonna.
Tuulipuisto auringonlaskussa

Tuotantohuippu rikkoontuu vuosittain

Toistaiseksi tuulivoiman tuotantohuippu Elenian verkossa oli 10.2.2022 klo 21–22. Tällöin Elenian verkkoon tuotettiin sähköä 715 MWh. Vertailuna Loviisan ydinvoimalaitoksessa yhden reaktorin teho on 507 MW.
Isä ja tyttö tekevät ruokaa keittiössä

Ilmastoystävällistä ruoanlaittoa

Suomalaiset käyttävät ruuan laittoon kolmen vuoden aikana saman määrän sähköä, mitä Elenian verkkoon kytketyt tuulivoimalat tuottavat vuoden aikana.
Lapsi ikkunassa katsoo ulos pehmolelu kädessä

Talvikuukausina tuulee

Suomessa tuotetaan tuulisähköä enemmän talvella kuin kesällä. Tällöin myös kulutetaan enemmän. Elenian verkon tuulivoimalat ovat viime vuosina tuottaneet eniten sähköä kalenterikuukausista tammikuussa.

Liitämme tuulivoimalat osaksi toimivaa sähköjärjestelmää

Roolimme tuulivoimatuotannossa on liittää niin yksittäiset tuulivoimalaitokset kuin kokonaiset tuulipuistot sähköverkkoomme osaksi toimivaa sähköjärjestelmää sekä siirtää tuulipuistoissa tuotettu sähkö käyttäjille ja sähkömarkkinoiden käyttöön. Huolehdimme lisäksi sähköverkon ylläpidosta ja kehityksestä sekä sähköenergian mittauksesta.

Elenian verkossa tuotetaan nyt reilu viidennes Suomen tuulivoimasta. Suomen tuulivoimakapasiteetti oli vuoden 2020 lopussa 2 586 MW. Vireillä olevien tuulivoimalahankkeiden ansiosta tuulivoiman määrä voi lähivuosina verkossamme jopa kolminkertaistua.

Tuulivoiman liittämismahdollisuudet sähköverkkoon kannattaa selvittää ajoissa

Suunnitteilla tuulivoimala tai -puisto? Tuotantolaitoksen liittäminen sähköverkkoon selvitetään tapauskohtaisesti.


Uusiutuva tuulivoima edistää päästöttömän energiantuotannon kasvua

Tuulivoimatuotannossa on monia etuja

Tuulivoimatuotanto vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä, se on edullista, tuo työpaikkoja ja kiinteistöverotuloja kunnille. Tuulivoimalla tuotettu sähkö on lähes hiilidioksidivapaata ja tuuli on itsessään uusiutuva ja päästötön energiamuoto. Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston selvityksen mukaan maalla sijaitseva tuulivoimala on kaikkein taloudellisesti kannattavin sähköntuottamisen tapa. Lue LUT-yliopiston raportti.

Tuulivoimalan sähköntuotanto kattaa jo 5–8 kuukaudessa sen energiamäärän, mikä on kulunut laitoksen valmistamiseen, kuljetukseen ja pystytykseen sekä tuulivoimalan käyttöiän päätyttyä voimalan purkuun. Voimalaan käytetyistä raaka-aineista kierrätetään nykyisin jo 80 prosenttia.

Voimaloiden koot jatkavat kasvuaan

Suomessa tyypillisen maalla sijaitsevan tuulivoimalan teho on 2–4 megawattia. Uudet tuulivoimalat ovat nykyisiä korkeampia ja niiden lavat ovat entistä suurempia. Tällä hetkellä suurimmat Elenian verkkoon liitettävät voimalat ovat teholtaan 6 MW. Vireillä olevissa maatuulipuistohankkeissa on suunniteltu teholtaan maksimissaan 8 megawatin voimaloita, joiden korkeus on 300 metriä.

Merituulivoimalat ovat samankaltaisia kuin maalla sijaitsevat tuulivoimalat, mutta niissä on tyypillisesti matalampi masto ja pidemmät roottorin lavat. Merituulivoimaloiden teho voi olla suurempi kuin maalla sijaitsevien.

Tuulipuisto yhdistää yksittäiset voimalat

Kaupallisesti tuulienergiaa tuotetaan tuulipuistoissa, joissa on kymmeniä, maailmalla jopa satoja, samalle alueelle pystytettyjä tuulivoimaloita. Tuulivoimalat sijoitetaan tuulipuistossa riittäville etäisyyksille toisistaan, ettei tuulivoimalan ilmavirtaus vaikuta viereisiin voimaloihin tuotantohäviönä. Tuulipuistojen sijoittelussa otetaan huomioon myös suojaetäisyydet asutukseen.

Millaiset tuulet teillä puhaltavat? 

Tuulisuuteen eri puolilla Suomea voit tutustua Motivan ja Ilmatieteen laitoksen yhteisessä Tuuliatlaksessa. Maksuton palvelu antaa tarkan kuvauksen tuuliolosuhteista, kuten tuulen voimakkuudesta, suunnasta ja turbulenttisuudesta. Järjestelmästä löytyvät tuulitiedot vuosi- ja kuukausikeskiarvoina.

Lisätietoja