Olet täällä

Esa Pohjosenperä, asiantuntija

Elenia Oy:n Strateginen verkon kehitys –tiimissä mietitään verkkoasioita niin pitkälle tulevaisuuteen, että tässä ja nyt –eläjää heikottaa. Tiimin asiantuntija Esa Pohjosenperä (37) opiskeli sähkövoima- ja automaatiotekniikan insinööriksi Savonia-ammattikorkeakoulussa ja hyppäsi Elenian kyytiin suoraan koulunpenkiltä v. 2003.

Sähköasemien ja voimajohtojen kehityssuunnitelmat, voimajohtoliittymien suunnittelu voimalaitoksille ja kulutusasiakkaille sekä sähköasemien suojaussuunnittelu pitävät Esan kiireisenä. Erilaisten hankkeiden parissa työskentelee lähes poikkeuksetta useita Elenian tiimejä ja niissä korostuu paitsi yhteistyötaidot myös vanha totuus; hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

–Projektien onnistuneessa läpiviennissä on tärkeää tehdä hyvää yhteistyötä jo suunnitteluvaiheessa – niin Elenian omien asiantuntijoiden kuin yhteistyötahojen, kuten kantaverkkoyhtiö Fingridin, muiden verkkoyhtiöiden, urakoitsijoiden, kuntien ja asiakkaiden kanssa.

Tavalliselle sähkönkäyttäjälle Esan työ näkyy esimerkiksi siinä, että uusien sähköasemien myötä häiriöiden määrä vähenee sähkönsyöttöalueen pienentyessä.

Käyttökeskus valvoo 24/7

Esa työskenteli 12 vuotta käytönvalvojana Elenian käyttökeskuksessa ja toisinaan hänet nähdään käytönvalvojana nykyisenkin toimen ohella.

–Käyttökeskus on tavallaan toiminnan sydän, joka pitää pyörät pyörimässä ja valvoo sähköverkon tilaa kellon ympäri. Käyttökeskuksessa suunnitellaan ja toteutetaan esimerkiksi huoltoihin liittyviä keskeytyksiä sähkönjakeluverkossa ja valvotaan, että tehtävät työt sujuvat turvallisesti ja jouhevasti aikataulussa.

Käyttökeskus palvelee kaikkina vuorokauden aikoina, joten siellä vastataan toimistoaikojen ulkopuolella myös asiakkaiden vikapuheluihin.

Käyttökeskuksen ajoilta on mieleen jäänyt myös joulukuun 2011 suurhäiriötilanne. Peräkkäisinä päivinä riehuneet Tapani- ja Hannu-myrskyt runtelivat metsiä ja siinä samalla sähkölinjoja. Päivystysvuorossa ollut Esakin sai yöllä hälytyksen töihin.

–Niistä tuli pitkät talkoot. Teimme hommia yötä päivää, sillä noin 100 000 taloutta oli vailla sähköjä. Tilanne normalisoitui noin viikossa, mutta erilaisia korjaustöitä tehtiin vielä pitkään.

Myrskyjen myötä kiristyivät mm. verkkoyhtiöille laissa kirjatut toimitusvarmuusvaatimukset. Onneksi Elenia oli jo v. 2009 päättänyt rakentaa uudet jakeluverkot säältä suojaan maan alle.

Katse kohti tulevaisuutta

Käytönvalvojavuosiensa ansiosta Esa tuntee Elenian 67 600 kilometrin mittaisen sähköverkon kuin omat taskunsa. Nykyisessä asiantuntijan tehtävässä se onkin kaiken A & O.

–Työni verkon kehittämisen parissa vaatii alan ja sähköverkon tuntemusta niin teknisessä kuin taloudellisessa mielessä. Tällä hetkellä työpöydällä on muutaman vuoden päähän ulottuvien sähköasema- ja voimajohtoinvestointien suunnitelmia.

Voimakkaasti kehittyvillä seuduilla verkon ja sähköasemien rakentamista on ennakoitava 15–20 vuoden tähtäimellä.

–Haastavaa tulevaisuuteen ulottuvien investointien suunnittelussa on se, että ratkaisujen pitäisi palvella yhteiskuntaa vielä vuosikymmenienkin päästä. Saneerausprojektien suunnittelu sen sijaan on helpompaa, koska meillä on tiedot olemassa olevasta verkosta, laitekannasta ja niiden iästä.

Ilmajohtojen käyttöikä on noin 40–50 vuotta, joten nuorennusta on Eleniankin verkossa tiedossa.

Mielenkiintoinen työ, vauhdikas vapaa-aika

Eleniassa Esa arvostaa hyvää työilmapiiriä, aitoa asiakaslähtöisyyttä ja yhtiön vahvaa kehittämishalua. Tulevaa ammattiaan pohtivia kelpaa siis kannustaa monipuoliselle ja mielenkiintoiselle energia-alalle.

­–Tehtävänkuvat eivät rajoitu pelkästään sähköalaan vaan töitä riittää eri alojen ammattilaisille. Kun satsaa opintoihin, saa hyvät eväät kehittyä työssä tämän alan ammattilaiseksi.

Vapaa-ajalla Esan ajatukset tuntuu valtaavan moni kierivä ja pyörivä asia. Pyöräilyn, jääkiekon ja moottoripyöräilyn parissa unohtuvat niin investoinnit kuin suurhäiriötkin. Jäähalleilla kuluu aikaa paitsi omaksi iloksi, myös pojan lätkäharrastuksen vuoksi. Ehtiipä mies vielä laskettelurinteeseen ja ladullekin. Kesäisin Esa suuntaa mieluusti moottoripyörän keulan kohti Norjaa, jonka upeita maisemia tallentuu paitsi mieleen myös valokuviin.

0