10 faktaa sähkön siirtohinnoittelusta

 1. Ikääntyvän sähköverkon uudistaminen on tehtävä joka tapauksessa
  Suomen 50–70 -luvuilla rakennettu, ikääntyvä sähköverkko saavuttaa käyttöikänsä pään. Yhteiskunnan tärkeimpänä perusinfrana verkko on uusittava joka tapauksessa. Tämä vastaa asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin sekä huomioi ilmastonmuutoksen vaatiman energiamurroksen.
 2. Verkkoinvestoinneista laajasti työtä ja toimeentuloa talouden ahdingossa
  Sähköverkkoinvestoinnit tuovat työtä tuhansille alan ammattilaisille ympäri maata. Elenia on vuosikymmenessä investoinut ikääntyneen sähköverkon uudistamiseen yli miljardi euroa, mikä on tuonut työtä yli 10 000 henkilötyövuotta. Sähköverkon uudistamisen ja työn on jatkuttava.
 3. Tuottoprosentti on laskenut vuosia ja laskee edelleen
  Voimassa olevassa valvontamallissa hinnoitteluun vaikuttava merkittävä tekijä on tuottoprosentti, WACC. Se on kuluvalla valvontajaksolla historian alhaisin keskimäärin noin 5 % ja on edelleen laskemassa 4 % tuntumaan.
 4. Kustannustehokkuus paranee
  Verkkoyhtiöt parantavat jatkuvasti monin tavoin kustannustehokkuuttaan, josta hyöty ohjautuu asiakkaille pienellä viiveellä mm. referenssitasojen ja yksikköhintojen päivittyessä valvontamenetelmissä.
 5. Myös valtakunnan verkon kustannukset vaikuttavat asiakkaiden laskuun
  Viimeisen 10 vuoden aikana valtion omistaman kantaverkkoyhtiön hinnankorotukset ovat yhteensä vuosina 2012–2017 noin 93%, ja vuoden 2019 hinnanalennus huomioiden 2010–2019 noin 78%.
 6. Lähes kolminkertaistunut sähkövero sähkönsiirtolaskulla
  Sähköveron lähes kolminkertaistuminen vuosikymmenessä ja arvonlisäveron maksaminen sähköveron päälle ovat merkittäviä asiakkaan ärtymyksen syitä. Sähköveron asiakas maksaa siirtolaskussa, mitä keskusteluissa ja julkisuudessa ei huomata.
 7. Omistus ei vaikuta verkkopalveluiden hinnoitteluun
  Verkkoyhtiön kohtuullinen tuotto määräytyy valvontamallin mukaisesti, eikä omistus tai yrityksestä maksettu hinta vaikuta viranomaisen valvontaan ja verkkopalveluiden hinnoitteluun.
 8. Verkkopalvelut ovat kehittyneet ja uudistuneet vauhdilla asiakkaan tarpeisiin
  Elenia on tuonut asiakkaitten palveluun mukaan mm. älykkään sähkönkulutuksen mittauksen, digitaalisen häiriöviestinnän sekä ratkaisuja toimitusvarmuuden parantamiseen ja avannut koko alalle kehityksen suuntaa, jota lainsäädäntö on edistänyt.
 9. Sähkön käyttö ja merkitys kasvavat kiihtyvällä vauhdilla
  Pohjolan kylmyys ja pimeys vaativat vahvaa sähköverkkoa. Suomessa on kapasiteetiltaan Euroopan paras sähkönjakeluverkko. Hinnat ovat noin keskitasoa, vaikka etäisyydet ja verkkopituudet ovat aivan toista luokkaa. Suomen nykyverkko kestää kapasiteetiltaan esimerkiksi sähköistyvän liikenteen kasvun.
 10. Uusiutuvan energian kasvu ilmastonmuutoksen torjunnassa nostaa verkkopalvelut keskiöön
  Digitaalinen arki tarvitsee varmaa, hyvälaatuista sähköä. Uusiutuvan energian kasvu vaatii toimitusvarmuuden lisäksi automaatiota ja älykkäitä teknologiaratkaisuja. Aurinko- ja tuulivoiman täysi hyödyntäminen energiamarkkinoilla nostaa sähköverkkopalvelut keskeiseen rooliin osana ilmastonmuutoksen torjuntaa.