Olet täällä

Ekologinen asuminen edellyttää luotettavaa sähkönjakelua

Tapani Liuhala

 

Elenia Verkon toimitusjohtaja Tapani Liuhala ”Ekologinen asuminen edellyttää luotettavaa sähkönjakelua”

Elenia Verkon toimitusjohtaja Tapani Liuhala sanoo, että muun muassa  passiivitalojen talotekniikka sekä lämpöpumppujen myötä yleistyvä sähkölämmitys korostavat häiriöiden haittoja.

– Yhteiskunnassa on aliarvioitu sitä, miten riippuvaisia olemme sähköstä. Viime talven myrskyt muistuttivat siitä jälleen vakavalla tavalla. Talotekniikan lisäksi tiedonsiirto ja tiedon hallinta ovat täysin riippuvaisia sähköstä. Näin myös sähköverkon rooli yhteiskunnan perustana kasvaa koko ajan, Liuhala sanoo.


Passiivi- tai nollaenergiataloiksi kutsutaan taloja, jotka saavat käytännössä kaiken tarvitsemansa lämmitysenergian asumisen myötä syntyvästä lämmöstä. Rakennustapa on riippuvainen koneellisen ilmanvaihdon toimimisesta, minkä lisäksi niissä on paljon automatisoitua talotekniikkaa.

– Itse asiassa sähkö on vain tapa siirtää energiaa. Varsinainen energianlähde voi olla esimerkiksi hiilidioksidineutraalia vesi-, aurinko-  tai tuulivoimaa. Kun energian käyttö on tehokasta, voidaan kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen millä tavoin se on tuotettu, Liuhala huomauttaa.

Myrskystä tavoitteeksi maakaapelointi

Vuonna 2001 Janika-myrsky lamautti sähkönjakelun suuressa osassa Suomea.  Elenia Verkossa (tuolloin Vattenfall Verkko) todettiin pylväisiin ripustettujen ilmajohtojen osoittautuneen kertarysäyksellä liian haavoittuviksi. Keväästä 2009 lähtien yhtiö on tehnyt kaikki uudet jakelureitit maan alle.

– Sähköverkon käyttöikä on 40-50 vuotta, joten investoinnit täytyy miettiä pitkälle tulevaisuuteen. Ilmajohdot ovat 60-luvun tekniikkaa eikä niiden varmuus riitä nykyisiin vaatimuksiin sähkönjakelun luotettavuudesta, Liuhala sanoo.

Yhtiön maakaapelointipäätöksen perustana on yliopistojen, laitevalmistajien ja urakoitsijoitten kanssa toteutettu kehitystyö, jolla etsittiin ratkaisua säävarmaan verkkoon. Myös kaapelin kaivamista on selvitetty huolella. Elenian mukaan paras paikka on teiden sisäluiskalla.

– Meidän mielestämme tiestö on yhteiskunnan yhteinen infrakäytävä, joka tulisi ottaa käyttöön myös sähkönjakeluun. Johtojen sijainti on pidettävä selvillä, joten liikennemerkkien asentaminenkaan ei ole riski. Kustannustehokas menetelmä nopeuttaisi jakeluverkon uusimista, Liuhala summaa.

Liuhala sanoo Elenia Verkon sitoutuneen vahvasti sähkönjakelun turvaamiseen. Sen takeena on palvelulupaus, jonka mukaan yhtiö maksaa hyvitystä jo yli kuuden tunnin sähkökatkoista lakisääteisen 12 tunnin lisäksi. Näin on tehty jo vuodesta 2009.

– Kuusi tuntia on etenkin taajamissa liian pitkä aika. Sen alle ei kuitenkaan päästä ilman maakaapelointia, sillä jo myrsky itsessään voi kestää tunteja eikä vikapartioita voi päästää myrskyn silmään töihin. Turvallisuudesta emme tingi.

Älykäs mittaus tuo ekotehokkuutta

Energiatehokkaan asumisen tukeminen sähköverkolla on keskeinen osa Elenia Verkon yhteiskuntavastuuta. Liuhala sanoo, että samalla yhtiö toteuttaa ympäristövastuutaan, kun se tuottaa asiakkaiden käyttöön tarkkaa tietoa sähkönkäytöstä.

– Asensimme älykkäät sähkömittarit asiakkaillemme jo ennen lain vaatimuksia. Niiden avulla asiakas voi seurata kulutustaan tuntitasolla web-palveluna. Meillä on ollut jo pitkään valmius asiakkaiden oman pientuotannon mittaukseen ja sähkön ostoon. Yhteisiä pelisääntöjä alalle kyllä tarvittaisiin, Liuhala odottaa.