Elenia aloittaa Kalajoella uusien älykkäiden sähkömittareiden asennukset

Sähkönkulutuksen mittausuudistus tuo verkkopalvelut uuteen rooliin ilmastoteoissa

Verkkopalveluyhtiö Elenia aloittaa heinäkuussa Kalajoella uusien älykkäiden sähkömittareiden asennukset. Asennukset hoitaa kotimainen Voimatel ja uudet mittarit toimittaa kotimainen Aidon. Elenian vuosien 2021–2025 aikana toteuttama sähkönkulutuksen mittausuudistus tuo verkkopalvelut uuteen rooliin ilmastoteoissa.

Mittariasennukset työllistävät Elenian verkkoalueen maakunnissa Voimatelin henkilöstöä vuosia. Asennukset alkoivat viime syksynä Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla, etenevät Pohjois-Pohjanmaalle ja edelleen Keski-Suomeen sekä Kanta- ja Päijät-Hämeeseen.

Kaikkiaan 400 000 Elenian asiakkaan sähkömittarit vaihdetaan uusiin nykyisten mittareiden tullessa käyttöikänsä päähän. Noin 40 000 Elenian asiakkaalla on tätä uudemmat mittarit, jotka vaihdetaan myöhemmin.

”Elenian asiakkaat saavat mittarinvaihdosta suoraan tietoa hyvissä ajoin ennakkoon. Mittarinvaihto on asiakkaille maksuton”, kertoo Elenian asiakkuus- ja sidosryhmäpäällikkö Sanni Harala.

Testattua kotimaista teknologiaa

”Olemme valmistelleet uudistuksen huolella. Toteutimme muun muassa hankkeen, jossa ohjasimme testiin osallistuneiden asiakkaittemme sähkölämmitystä ja vesivaraajia joustavasti eri ajankohtina uutta teknologiaa käyttäen. Palaute oli myönteistä, sillä sähkönkulutuksen jousto ei vaikuttanut arkeen tai asumisen mukavuuteen”, Harala kertoo.

Sähkömittari- ja järjestelmätoimittaja Aidon on luonut yhteistyössä Elenian kanssa teknologia-alustan, joka mahdollistaa tulevaisuudessa uusia palveluita. Aidonin kumppanina mukana on teleoperaattori Elisa, joka vastaa mittauslaitteistojen ja -järjestelmän välisistä IoT-tietoliikenneyhteyksistä.

Elenia yhä vahvemmin mukaan ilmastotekoihin

Energia-alan ilmastoteot tarvitsevat toimiakseen teknologian uusimpia ratkaisuja sähköverkossa sekä uutta sähkönkulutuksen mittausjärjestelmää, sillä tarve sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen kasvaa.

Sähköä käytetään entistä enemmän fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi. Sähköautot sekä kotien ja kiinteistöjen aurinkovoimalat yleistyvät. Syntyy uudenlaisia energiayhteisöjä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan auringolla ja tuulella tuotettua sähköä, jolloin sään vaihtelut vaikuttavat sähköntuotannon määrään.

”Energiajärjestelmä on suuressa murroksessa, mikä vaatii myös verkkopalveluiden kehittämistä. Edistämme muutosta uudistamalla sähköverkkoa ja sen teknologiaa, sillä älykäs sähköverkko on avainroolissa ilmastoratkaisuissa”, Harala sanoo.

Asiakkaille sähkönkulutuksen mittauksen kehitys näkyy lähivuosina muun muassa nykyistä reaaliaikaisempana tietona omasta sähkönkulutuksesta ja uusina mahdollisuuksina sähkömarkkinoilla. 

”Ensin on vuorossa uusien sähkömittareiden asennukset. Niiden edetessä ratkomme seuraavia askeleita palvelukehityksessä. Lähivuosina entistä tarkempi sähkönmittaus tuo energiansäästöjä, sillä kulutusta voidaan tulevaisuudessa seurata 15 minuutin välein ja nopeamminkin”, Harala toteaa.

Faktat

  • Uusi sähkönkulutuksen mittausteknologia tuo Elenian vahvasti mukaan energia-alan ilmastoratkaisuihin.
  • Tuuli- ja aurinkovoima tarvitsevat säätövoimaksi lisää kulutusjouston ratkaisuja.
  • Älykäs sähköverkko mahdollistaa tehokkaan uusiutuvan energian käytön kasvun.
  • Uusi mittausjärjestelmä edistää uusiutuvan energian ja kulutusjouston tasapainoa energiajärjestelmässä.
  • Elisan uusimmalla IoT-teknologialla entistä tarkempi sähkönmittaus on mahdollista. Mittareihin saa yhteyden haastavistakin paikoista, kuten monen seinän takaa tai maan alta.
  • Asiakkaat ja isännöitsijät saavat mittarinvaihdosta ennakkotiedon postitse sekä kotitaloudet asennusajan, jonka voi tarvittaessa vaihtaa.
  • Ennen asennusajan vahvistusta asiakkaitten ei tarvitse tehdä mitään.
  • Mittarinvaihto on asiakkaille maksuton.