Elenia asentaa Haapavedellä joutsenten suojaksi lintupalloja sähköverkkoon

Sähköverkon lintupallotuksilla suojellaan kansallislintua laulujoutsenta.

Sähköverkkoyhtiö Elenia asentaa Haapavedellä sähkönverkon ilmajohtoihin lintupalloja, joilla suojellaan erityisesti Suomen kansallislintua laulujoutsenta. Elenian sähköverkosta vajaa puolet on edelleen ilmajohtoina. Ilmajohtoverkko voi olla vaaraksi erityisesti joutsenten lentoon nousu- ja laskupaikoilla.

Tehokas keino estää lintujen törmäyksiä sähköverkkoon on kirkasväristen varoituspallojen tai heijastavien varoitusmerkkien asentaminen sähkölinjoihin. Linnut huomaavat pallot ja merkit lentäessään. Väistäessään palloja tai merkkejä, ne väistävät myös sähkölinjan.

Tietoa joutsenten lentoreiteistä ja potentiaalisista vaarapaikoista Elenia saa asiakkailtaan ja paikallisilta lintuharrastajilta. Valittuihin kohteisiin asennetaan varoituspalloja tai -merkkejä noin 10 - 20 metrin välein. Joutsenten suojelu on osa yhtiön sertifioitua ympäristötyötä sekä yhteistyötä Bird Life Suomen kanssa.

Yhteistyö lintuharrastajien, paikallisten asukkaiden sekä BirdLife Suomen kanssa on nostanut lintupallojen ja varoitusmerkkien määrän Elenian verkkoalueella reiluun kolmeen tuhanteen. Kohteita on sähköverkossamme yli 250 kappaletta. Lintupalloja tai varoitusmerkkejä on asennettu joutsenten suosimille pesimä- ja levähdyspaikoille Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Pitkällä aikavälillä lopullinen ratkaisu joutsenten suojelemiseksi ilmajohdoilta on säävarman sähköverkon maakaapelointi. Elenia uudistaa ikääntyvää sähköverkkoaan jatkuvasti säävarmaksi sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi. Kun sähkönjakelu haja-asutusalueilla uudistuu maakaapeliverkoksi, hyötyy samalla luonto ja alueen linnusto.

Suomen laulujoutsenkanta on elpynyt hyvin ja BirdLife Suomen mukaan laulujoutsenia pesii Lapista etelärannikolle saakka yli 10 000 paria.

Tiedätkö paikan, jossa linnut tarvitsevat turvaa?

Elenia ottaa asiakkailtaan vastaan ehdotuksia lintupallotuskohteista.

Kaksi joutsenta lentää päällekkäin