Olet täällä

Elenia asentaa sähköverkkoon lintupalloja joutsenien lentoturvaksi Seinäjoen Kyrönjoella

Joutsenet saavat Seinäjoen Kyrönjoella lentonsa suojaksi lintupallot sähkölinjoihin. Kohde on poikkeuksellisen laaja. Sähkölinjoihin asennetaan kaikkiaan yli 100 palloa suojelemaan joutsenia törmäyksiltä johtoihin. Tarve joutsenpalloihin on tullut Elenian tietoon paikallisilta asukkailta, jotka tuntevat hyvin joutsenten liikkeet kotikulmillaan. Lintupallojen asennustyöt tehdään jännitetyönä, eikä työstä aiheudu keskeytystä sähkönjakeluun ja haittaa asiakkaille.

Yhteistyö paikallisten asukkaiden kanssa on tärkeää. Yhteistyötä teemme myös kumppanimme BirdLife Suomen kanssa. Aktiivisilta lintuharrastajilta saamme asiantuntevaa tietoa joutsenien lentoreiteistä, joilla sähköverkko voi olla riskinä näille upeille linnuille. Joutsenten suojelu on osa sertifioitua ympäristötyötämme.

Kaupunkien ja taajamien ulkopuolella valtaosa sähköverkosta on ilmajohtoina, jotka voivat olla vaaraksi joutsenten lentoon nousu- ja laskupaikoilla. Tehokas keino estää törmäyksiä on kirkasväristen varoituspallojen asentaminen sähkölinjoihin.

Vesistöjen kohdalla palloja tulee sähkölinjoille noin 10 -15 metrin välein ja maalla, esimerkiksi pelloilla, reilun 20 metrin välein. Linnut huomaavat pallot ja väistäessään palloja ne väistävät myös sähkölinjan.

Vuosia jatkunut yhteistyö lintuharrastajien, paikallisten asukkaiden sekä BirdLife Suomen kanssa on nostanut lintupallojen määrän Elenian verkkoalueella noin kolmeen tuhanteen. Kaikkiaan yhtiö on asentanut lintupalloja yli 200 kohteeseen Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla joutsenten suosimilla pesimä- ja levähdyspaikoilla. Järjestelmällistä joutsenten suojelua Elenia on tehnyt vuodesta 2007 lähtien.

Pitkällä aikavälillä paras ja lopullinen ratkaisu tähän on säävarman sähköverkon maakaapelointi, jota teemme jatkuvasti sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi. Luonto hyötyy samalla, kun sähkönjakelu myös haja-asutusalueilla uudistuu jatkuvasti laajeten maakaapeliverkoksi. Tänäkin vuonna pistämme sähköjohtoja maihin 2500 kilometriä.  Maakaapeloituna verkostamme on tähän mennessä kolmannes.

Suomen noin 80 verkkoyhtiön sähköverkosta ilmajohtoja on noin kaksi kolmannesta. Suomen laulujoutsenkanta on elpynyt hyvin ja BirdLife Suomen mukaan laulujoutsenia pesii Lapista etelärannikolle saakka noin 10 000 paria.

Kuva Marjut Finska-Bezerra