Elenia Avain -riskinarviointi työkalu tukee päivittäistä riskien havainnointia ja arviointia Elenian työmailla

Elenia on kehittänyt yhdessä kumppaneidensa kanssa mobiilin työkalun päivittäiseen riskien arviointiin. Tavoitteena on kehittää työturvallisuutta, jossa avainasemassa on oppia tunnistamaan ja arvioimaan erilaisia riskejä työalueella. Työkalun päivittäisellä käytöllä varmistetaan, että työkohteessa pysähdytään hetkeksi miettimään mahdollisia vaaranpaikkoja ennen kuin työt aloitetaan. Lisäksi työkalulla varmistetaan, että työalue on jatkuvasti turvallisessa kunnossa myös ulkopuolisille.

Elenian TEKO – Terveenä kotiin -ohjelmassa teemme kumppaneidemme kanssa kehitystyötä turvallisuuden jatkuvaksi parantamiseksi. Osana ohjelmaa kehitämme Elenia Avain -projektissa yhdessä urakoitsijakumppaneidemme kanssa uusia turvallisuutta edistäviä ominaisuuksia Gurufield-palveluun. Jo aiemmin olemme projektissa ottaneet palvelussa käyttöön uusia turvallisuusviestinnällisiä ominaisuuksia. Gurufield on yritys, joka tarjoaa kattavaa työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja laaturaportointipalvelua.

Elenia Avain -riskinarvioinnin kehityksessä oli olennaista toteuttaa helppokäyttöinen työkalu, joka mukautuu erilaisiin töihin. Riskinarviointikysymykset vaihtelevat päivittäin ja niitä voidaan jatkuvasti muokata sekä kehittää. Työkalu on otettu ensin käyttöön Elenian Säävarma -projekteissa. Jatkossa kehitämme sen soveltumaan myös muihin Elenian töihin.

Elenia Avain logo

Gurufield tarjoaa pilvipohjaisen palvelun, joka edistää yritysten vastuullisuuden jatkuvaa kehittämistä. Oli kyse sitten työturvallisuudesta, kestävästä kehityksestä tai laadusta, Gurufield tarjoaa työkalut havainnointiin, tutkintaan ja korjaaviin toimenpiteisiin. Gurufield auttaa koko prosessissa lähtien riskienhallinnasta alan parhaaseen raportointiin ja analytiikkaan asti.