Elenia avasi digitaalisen karttapalvelun sähköverkon kehittämisestä

Toimitusjohtaja Liuhala: ”Verkkoyhtiöt tarvitsevat ennakoitavaa valvontaa investointeja varten”

Elenia on avannut verkkosivuillaan sähköverkon kehittämisestä digitaalisen karttapalvelun, jossa voi tutustua ja antaa palautetta oman elinpiirinsä sähköverkon kehittämisestä. Suomen kaikki, lähes 80 sähköverkkoyhtiötä esittävät ensimmäistä kertaa nyt toukokuussa asiakkaittensa ja sidosryhmiensä kuultavaksi sähköverkkonsa pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmat. Tavoite on lisätä asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa lähialueensa sähköverkon kehittämiseen.

Elenia on tänään avannut verkkosivuillaan uuden palvelun, jossa voi osoitteen avulla tutustua omaa elinpiiriään palvelevaan sähköverkkoon ja sen kehittämiseen. Elenialla on sähköverkkoa 76 000 kilometriä sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Vuodesta 2014 lähtien verkkopalveluyhtiöt ovat toimittaneet Energiavirastolle sähköverkon kehittämissuunnitelmansa. Nyt toukokuussa verkkopalveluyhtiöiden tehtävänä on ensimmäistä kertaa esittää uusin pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmansa myös asiakkaittensa ja sidosryhmiensä arvioitavaksi.

Suomella on vahvat tavoitteet uusiutuvan energian lisäämisessä. Sähköä käytetään yhä enemmän luovuttaessa fossiilisista energialähteistä ja uusiutuvan tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto kasvaa vauhdilla. Sähköautot yleistyvät, samoin kotien ja kiinteistöjen aurinkovoimalat.

”Menossa oleva kunnianhimoinen vihreä siirtymä tarvitsee älykkään, toimintavarman sähköverkon, jotta yhteiskuntamme yhdessä onnistuu ilmastotavoitteissaan. Edelleen elää ajatus, että sähköverkko vain on. Suomi on kuitenkin kansainvälisesti älykkään sähköverkon kehityksen kärkimaa. Sähköverkkopalvelut ovat arjen kriittinen perusta, jonka varassa kaikki muu toimii”, sanoo Elenian toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

”Toivon, että kautta Suomen asiakkaat osallistuvat tähän kuulemiseen ja kertovat oman alueensa sähkönjakelusta vastaaville yhtiöille ajatuksiaan. Odotan mielenkiinnolla, miten tämä mahdollisuus otetaan vastaan”, Liuhala jatkaa.

Elenian kehittämissuunnitelman sisältöä ovat muun muassa toimitusvarmuuden kustannustehokas kehittäminen, siirtokapasiteetin ylläpito sekä uuden kulutuksen ja tuotannon energiajärjestelmään liittäminen. Tulevaisuuden sähköverkossa sähkömarkkinoiden vaatimat kulutuksen joustopalvelut tulevat olemaan tärkeä osa kokonaispalvelua.

Elenialta huoltovarmuutta yli miljardilla eurolla

Vaatimukset vihreälle siirtymälle kasvavat koko ajan. Erityisesti säästä riippuvaisen tuulisähkön kasvun vuoksi markkinoille tarvitaan lisää kulutusjouston ratkaisuja sähkön tuotannon ja kulutuksen jatkuvaan tasapainottamiseen.

”Verkkouudistuksemme täyttävät huoltovarmuuden ja tulevaisuuden energiajärjestelmän tarpeet. Investointimme ikääntyvän sähköverkon uudistamiseen säävarmaksi ylittävät jo reilusti miljardi euroa. Se on millä tahansa teollisuuden alalla jättisatsaus tulevaisuuteen”, Liuhala toteaa.

”Myös menossa oleva sähkönkulutuksen mittausuudistuksemme luo pohjaa tulevaisuuden energiapalveluille mukaan lukien tärkeän sähkönkulutuksen jouston ja virtuaalivoimalat.”

Elenian toimitusjohtaja korostaa vaatimusta sähköverkkopalveluiden valvonnan ja valvontamenetelmien ennakoitavuudesta pitkän aikavälin investointisuunnittelun perustana.

”Lainsäädäntöä ja valvontaa kehitettäessä on ymmärrettävä, että yhteiskunnan perusinfran ja siihen liittyvien palveluiden uudistuksissa on aina kyseessä vuosien ja vuosikymmenten mittaisista muutoksista, joita tehdään pitkäjänteisesti tulevaisuutta varten”, Liuhala sanoo.