Elenia hoitaa Hämeessä ja Keski-Suomessa sähköverkon ilmajohtojen vierimetsiä

Elenia hoitaa syksyn ja talven aikana Hämeessä ja Keski-Suomessa sähköverkon ilmajohtojen vierimetsiä harvennushakkuilla ja taimikkojen raivauksella lähes 400 kilometriä. Sähköjohtojen johtoalueiden vierimetsien hoidolla ennaltaehkäistään sähkökatkoja.

Vierimetsänhoito vähentää pitkävaikutteisesti ilmajohtojen läheisyydessä kasvavan puuston sähkölinjalle aiheuttamia riskejä. Puustoa käsitellään turvallisesti metsänhoitosuositusten mukaiseen kuntoon, jolloin hyvin hoidetun metsän tuotto paranee ja samalla se kasvaa hoitamatonta metsää paremmin kestämään lumen painoa ja myrskyisiä tuulia.

Urakoinnista Elenialle vastaa Teollisuuden Metsäpalvelu Oy, joka on ollut kirjeitse yhteydessä hankealueen maanomistajiin ennakkoon. Työn yksityiskohdista urakoitsijamme sopii suorin yhteyksin.

Hämeessä vierimetsiä hoidetaan Sysmässä, Hartolassa, Heinolassa, Asikkalassa, Iitissä ja Lahdessa. Keski-Suomessa vierimetsiä on työn alla Muuramen, Jyväskylän, Laukaan, Uuraisten, Saarijärven, Kyyjärven, Kivijärven, Kannonkosken, Viitasaaren ja Pihtiputaan alueella.

Metsänomistajille tarjotaan mahdollisuutta osallistua yhteismyyntiin, jolloin he saavat kaadetuista puista kilpailukykyisen hinnan. Elenia suorittaa hakkuut ja taimikonhoidon kustannuksellaan eikä niistä synny metsänomistajalle kustannuksia.

Kasvustoa hoidetaan ilmajohtojen varsinaisen johtoalueen ulkopuolella. Hakkuut tehdään pääsääntöisesti koneellisesti ja taimikonhoito metsurityönä. Urakoitsijat valitsevat kohteeseen sopivan toteutustavan.