Olet täällä

Elenia investoi säävarmaan sähköverkkoon yli 120 miljoonaa euroa vuonna 2017

Sähköverkkoyhtiö Elenian suunnitellut investoinnit sähköverkkoon nousevat yli 120 miljoonaan euroon vuonna 2017. Investoinnit jakautuvat koko yhtiön alueelle Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Elenian pitkän aikavälin investointiohjelma parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta ja edistää myös paikallista työllisyyttä. Elenia rakentaa tänä vuonna säävarmaa sähköverkkoa noin 3000 kilometriä. Sähköverkon maakaapeloinnin tekee yhtiön laaja urakointiverkosto verkkoalueen kaikissa maakunnissa.

Elenialla on sähköverkkoa kaikkiaan 68 900 kilometriä ja asiakkaita 420 000. Elenian tavoitteena on vuoteen 2028 mennessä nostaa maakaapeloidun sähköverkon osuus 70 prosenttiin. Elenian aloittaessa hankkeensa vuonna 2009 sen maakaapelointiaste oli alle 20 prosenttia. Yhtiö on nostanut kaapelointiasteensa yli 37 prosenttiin.

Jakeluverkkoa on Suomessa noin 375 000 kilometriä, josta ilmajohtoina on noin kaksi kolmannesta. Erityisesti kaupunkien ulkopuolella ilmajohtojen osuus on merkittävä.

Elenia
Viestintä