Olet täällä

Elenia on investoinut vuosikymmenessä yli miljardi euroa sähkönjakelun toimitusvarmuuteen

Elenia rakentaa tulevaisuuden huoltovarmuutta mittavilla investoinneilla sähköverkkoon

Syksyn myrskyt ovat muistuttaneet sähkönjakelun varmuuden välttämättömyydestä. Tähän mennessä tehtyjen verkkoinvestointien ansiosta vuosikymmeneen yhden pahimman myrskyn, Ailan, sähkökatkot jäivät kolmannekseen 10 vuoden takaisesta vastaavasta. Ilman mittavia investointeja ikääntyvän verkon uudistamiseen äärisäistä ei selvittäisi yhtä pienin vaurioin.

Viimeisen vuosikymmenen aikana Elenia on investoinut yli miljardi euroa sähkönjakelun varmuuteen. Tämä näkyi selvästi viimeisimmässä, syyskuussa koko Suomen kattaneessa rajussa myrskyssä, Ailassa. Elenian mukaan sähköttömien asiakkaiden määrä olisi ollut kolmesta viiteen kertainen ilman tehtyjä ikääntyvän sähköverkon uudistuksia.

Sähköverkkoyhtiöiden verkkoinvestoinnit tuovat työtä tuhansille alan ammattilaisille ympäri maata. Pitkien välimatkojen alueilla säävarmuuden merkitys korostuu erityisesti, kun avunsaanti voi kestää ja luonnonvoimat ovat rakennettua kaupunki- ja taajamaympäristöä vahvemmin läsnä ihmisten arkisessa elämässä.

”Pohjolan kylmyys ja pimeys vaativat vahvaa sähköverkkoa. Ilmastonmuutos tulee asettamaan tälle vaatimuksia entisestään. Meillä on Suomessa kapasiteetiltaan Euroopan paras jakeluverkko, mutta ikääntyvät ilmajohdot eivät vastaa asiakkaiden ja yhteiskunnan nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Sähköverkkoja on uusittava elinkaarensa päässä joka tapauksessa. Tämä tapahtuu noin kahdessa vuosikymmenessä, ja nyt olemme tässä työssä menossa yli puolen välin”, sanoo Elenian toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

”Eurooppaan verrattuna Suomessa sähkön siirtohinnat ovat vain jonkin verran yli keskitason, mutta alemmat kuin esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa. Tämä on ymmärrettävää, kun otetaan huomioon, että etäisyydet ja verkkopituudet harvaanasutussa Pohjolassa ovat aivan toista luokkaa kuin muualla Euroopassa”, Liuhala jatkaa. 

Lain mukaan sähköverkko on ylläpidettävä ja rakennettava kestämään myrskyt ja lumikuormat. Sähköverkkoyhtiöt ovat investoineet tulevaisuuteen ja alueelliseen hyvinvointiin, koska älykästä, säävarmaa sähköverkkoa rakentamalla huolehditaan arjen sujuvuudesta vuosikymmeniksi eteenpäin.

”Eleniassa rakennamme pitkäjänteisesti ja maltillisesti tulevaisuutta. Digitaalisen yhteiskunnan huolto- ja toimintavarmuuden säilyminen korostuu entistä tärkeämpänä. On oltava malttia ja näkemystä katsella yhteiskunnan arjen sujuvuutta pitkällä aikavälillä, Liuhala toteaa.

Elenia toimii palveluidensa ja liiketoimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi parhaiden käytäntöjen sekä voimassa olevien lain ja säädösten mukaan, jotka ovat samat ja yhdenmukaiset kaikille sähköverkkoyhtiöille. Merkittävä osa alan ohjauksesta on myös EU-tasoista, kuten esimerkiksi työn alla oleva energiayhteisöjä ohjaava lainsäädäntö. Sähköverkkotoiminta on yksi vahvimmin säännellyistä aloista ja sen sääntely perustuu sähkömarkkinalakiin. Valvonnasta vastaa Energiavirasto.

Faktat Eleniasta

  • Elenialla on Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla 430 000 asiakasta ja 74 000 km sähköverkkoa, 1,5 kertaa maapallon ympäri ja siitä maakaapeloituna yli 50 %.
  • Elenian siirtohintojen korotukset ovat ohjautuneet sähkönjakelun varmuuden parantamiseen. Uudistamme vuosittain säävarmaksi ikääntynyttä verkkoa reilusti yli 3000 kilometriä. Vuonna 2028 verkosta säävarmaa on 75 %.
  • Hankkeissamme työllistämme yli tuhat ammattilaista eri puolilla Suomea.

Faktat sähköverkkotoiminnasta 

  • Sähköverkkotoiminta on säänneltyä verkkopalvelun hinnoittelu mukaan lukien. Sääntely perustuu sähkömarkkinalakiin ja siitä vastaa Energiavirasto.
  • Viranomainen määrittää sähkön siirtohinnoille katon, jossa merkittävä tekijä on tuottoprosentti (WACC). Se on kuluvalla valvontajaksolla alhaisimmillaan, keskimäärin 5,2% ja on edelleen laskussa, vuonna 2023 arviolta 4,76%.
  • Siirtohinta vaihtelee eri yhtiöiden toimintaympäristön mukaan. Hintaan vaikuttavat asiakasmäärä suhteessa sähköverkon määrään sekä sähköverkon rakenne ja sijainti.
  • Suomen sähkönjakeluverkko on Euroopan parhaita kestämään kapasiteetiltaan esimerkiksi sähköistyvän liikenteen kasvun ja uusiutuvan energian tuotannon.
  • Ilmastonmuutos asettaa sähköverkolle vaatimuksia entisestään, kun sääilmiöt voimistuvat ja tuuli- ja aurinkovoiman kasvu vaatii uusia teknologiaratkaisuja. Myös digitalisoituva elämäntapa tarvitsee varmaa ja hyvälaatuista sähköä.