Elenia ja vastuullisuus 2021 -raportti: Elenia täyttää ilmastotyössään EU taksonomian mukaisuuden ja kelpoisuuden

Elenian juuri julkaistussa vastuullisuusraportissa on nyt ensimmäistä kertaa mukana EU-taksonomian mukainen arviointi. EU-taksonomia mittaa, kuinka yritykset edistävät EU:n yhteisiä ympäristötavoitteita tukeakseen EU:n kestävän rahoituksen strategiaa ja pääomamarkkinoita.

”Toteutimme tämän ensimmäisen taksonomian mukaisen arvioinnin vuoden 2021 tietojen perusteella. Arvioimme taksonomian mukaisuuttamme peilaten taksonomiakelpoista liiketoimintaamme julkaistuihin arviointikriteereihin”, kertoo Elenian toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

Raportti tarkastelee Elenian liiketoiminnan taksonomiakelpoisuutta ilmastotavoitteiden osalta. Varsinaisten taksonomiakriteerien mukaisuutta on arvioitu ilmastonmuutoksen hillinnän osalta laajemmin, ja myös kartoitettu sopeutumistavoitteen keskeisiä toimintoja, kuten maakaapelointia.  

”Elenian taksonomiakelpoinen liikevaihto, kustannukset ja investoinnit ovat linjassa ilmastomuutoksen hillinnälle asetettujen kriteerien kanssa. Huomioimme myös veden vastuullisen käytön, kiertotalouden, ympäristön pilaantumisen estämisen sekä biodiversiteetin ja ekosysteemin suojelun”, Liuhala toteaa.

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet

Elenia sitoutui vuonna 2021 tieteeseen perustuviin, Science Based Targets, ilmastotavoitteisiin. Merkittävänä maalina on Net Zero, eli kohti nollaa Elenian omien päästöjen osalta vuoteen 2035 mennessä.  

”Tämä vaatii meiltä ja kumppaneiltamme systemaattisia ilmastotekoja pitkällä aikavälillä. Se on meille luontevaa, koska teemme investointejamme vuosikymmeniksi eteenpäin. Olemme investoineet ikääntyvän sähköverkon uudistamiseen vuosikymmenessä yli miljardi euroa. 76 000 kilometrin verkostamme noin 60 prosenttia on säältä suojassa maan alla”, Liuhala sanoo.

Elenian laaja-alainen vastuullisuustyö näkyy muun muassa kansainvälisessä infra-alan GRESB-vastuullisuusarvioinnin erinomaisessa tuloksessa.

”Tavoitteemme on tukea hiilivapaasti sähköistyvän yhteiskunnan kehitystä. Tarvitaan tehokkaita älykkään sähköverkon ratkaisuja, jotta aurinko- ja tuulivoiman kasvusta saadaan täysi hyöty irti. Jotta sääriippuvaisen tuotannon vaatimat kulutuksen joustoratkaisut voidaan tulevaisuudessa toteuttaa, asennamme jo nyt seuraavan sukupolven älykkäitä sähkömittareita asiakkaillemme.

Energia-alan yleinen kehitys kuitenkin huolestuttaa Elenian toimitusjohtajaa.  

”Energiaviraston kesken valvontajakson vuonna 2021 tekemät muutokset valvontamenetelmiin vaurioittavat pitkäjänteistä työtämme uudistaa tärkeintä vihreän siirtymän mahdollistavaa perusinfraa, sähköverkkoa. Muutokset hidastavat sähkönjakelun parantamista erityisesti kaupunkien ja taajamakeskusten ulkopuolella”, hän harmittelee.

Energia-alaan vaikuttaa myös helmikuussa alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, joka on muuttanut maailman, Euroopan ja Suomen turvallisuusympäristöä perusteellisesti.

”Seuraamme sodan aiheuttaman kriisin vaikutuksia jatkuvasti varautuen oman toimintamme ja palveluittemme jatkuvuuden turvaamiseen tunnistamalla erilaiset uhkapotentiaalit, jotka liittyvät esimerkiksi kyberturvaan, materiaalihankintaan ja talouteen.”

Retkeilijä