Olet täällä

Elenia jatkaa ilmajohtojen vierimetsien hoitoa 1200 kilometrillä

Elenia ennaltaehkäisee sähköverkkovaurioita hoitamalla ensi vuonna noin 1200 kilometrin pituudelta ilmajohtojen vierimetsiä harvennushakkuilla sekä taimikonhoidolla. Vierimetsien hoitokohteet sijaitsevat Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Yhteydenotot metsänomistajiin alkavat marraskuussa. Harvennushakkuut ja taimikonhoito alkavat talvella ensi vuoden puolella. Hanke on jatkoa Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla paraikaa käynnissä olevalle sähköverkon vierimetsänhoidolle.

”Vuoden 2017 aikana hoidamme 20 kilovoltin ilmajohtojen vierimetsiä Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Hoidettavia johto-osuuksia on 18 kunnan alueella noin 1200 kilometriä”, kertoo maankäyttöpäällikkö Sanni Harala Eleniasta.

Pirkanmaalla hoito kohdistuu Ylöjärvelle, Ruovedelle, Juupajoelle ja Orivedelle lähes 400 kilometrin verran. Keski-Suomessa vierimetsiä hoidetaan kaikkiaan noin 630 kilometriä Jämsän, Kuhmoisten, Jyväskylän, Muuramen, Petäjäveden, Uuraisten, Multian, Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven, Viitasaaren ja Pihtiputaan sähköverkossa. Pohjois-Pohjanmaalla vierimetsiä käsitellään Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä noin 160 kilometriä.

”Vähennämme pitkävaikutteisesti ilmajohtojen läheisyydessä kasvavan puuston sähkölinjalle aiheuttamia riskejä. Puustoa käsitellään turvallisesti metsänhoitosuositusten mukaiseen kuntoon, jolloin hyvin hoidetun metsän tuotto paranee ja samalla se kasvaa hoitamatonta metsää paremmin kestämään lumen painoa ja tuulten riepotuksia”, Harala kuvaa.

”Nyt valituissa kohteissa on ollut myrskyjen tai lumikuormien aiheuttamia sähkökatkoja, niihin ei ole tulossa maakaapelointia lähivuosina ja alueella on laajalti kotitalouksia tai muuta sähkön käyttöä”, Harala jatkaa.

Ei kustannuksia metsänomistajille

”Kasvustoa hoidetaan ilmajohtojen varsinaisen johtoalueen ulkopuolella. Siksi jokaiseen metsänomistajaan otetaan yhteys ensin kirjeellä, minkä jälkeen urakoitsijamme sopivat yksityiskohdista suorin yhteyksin”, Harala toteaa.

Metsänomistajille tarjotaan mahdollisuutta osallistua yhteismyyntiin, jolloin he saavat kaadetuista puista kilpailukykyisen hinnan. Elenia suorittaa hakkuut ja taimikonhoidon kustannuksellaan eikä niistä synny metsänomistajalle kustannuksia. Hakkuut tehdään pääsääntöisesti koneellisesti ja taimikonhoito metsurityönä. Urakoitsijat valitsevat kohteeseen sopivan toteutustavan.

Elenialle urakoinnista vastaavat MHY Pohjois-Pirkka, Pirkanmaan Verkostopalvelu sekä MHY Keski-Suomi. Talvella 2017 alkava vierimetsänhoito jatkuu helmikuuhun 2018.

Lisätietoa: Sanni Harala, maankäyttöpäällikkö, Elenia Oy, 0400 905197

Elenian sähköverkon raivauksiin ja vierimetsien hoitoon voi tutustua osoitteessa: http://www.elenia.fi/sahko/raivauskartta