Olet täällä

Elenia Lämpö investoi lähes 10 miljoonaa Hämeen lämpötoiminnan kehittämiseen

- Valtaosa Turengin kaukolämmöstä tuotetaan jatkossa uusiutuvalla lähienergialla   Elenia Lämpö Oy aloittaa uuden, lämpöteholtaan 10 megawatin kaukolämpölaitoksen rakennushankkeen Turengissa. Uuden lämpökeskuksen pääpolttoaineena tullaan käyttämään paikallisia polttoaineita, kuten metsähaketta ja muita biojakeita. Laitoksen tuotannossa voidaan hyödyntää myös turvetta. Tällä hetkellä Turengin lämpötuotannon polttoaineena käytetään pääasiassa maakaasua, jonka korvaaminen kotimaisilla polttoaineilla tarkoittaa entistä ympäristöystävällisempää lämmitysenergiaa ja myös vakaampaa kaukolämmön hintakehitystä.   - Olemme investoineet strategiamme mukaisesti jo vuosien ajan ympäristömyönteisiin energiaratkaisuihin, energiatehokkuuteen ja toimitusvarmuuteen. Uuden biolämpölaitoksen myötä kotimaisten polttoaineiden, puun ja turpeen, osuus omassa kaukolämmön tuotannossamme nousee jopa yli 80 prosentin. Samalla vähennämme laitoksen riippuvuutta fossiilisista tuontipolttoaineista ja vahvistamme alueen työllisyyttä lisäämällä paikallisesti hankittujen metsäpolttoaineiden käyttöä. Investointi vähentää myös maakaasulle vuoden 2015 alussa tulevan veronkorotuksen vaikutusta Turengin kaukolämmön tuotantokustannuksiin, toimitusjohtaja Matti Tynjälä Elenia Lämmöstä kertoo.   Uuden biolämpölaitoksen rakennustyöt alkavat loka-marraskuussa ja valmistuvat loppuvuodesta 2014.   Elenia Lämpö uudistaa myös Lammin lämpökeskusta Lammin lämpökeskuksen savukaasupesuriprojekti käynnistyi maaliskuussa ja etenee suunnitelmien mukaan.  Pesuriprojektin tarkoituksena on hyödyntää biolämpökeskuksen savukaasujen sisältämä lämpö kaukolämpöveden lämmitykseen ja samalla puhdistaa laitoksen savukaasuja. Uusi savukaasupesuri otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä.   - Tällä hetkellä Lammin kaukolämpöverkostoon joudutaan kovilla pakkasilla tuottamaan lisälämpöä polttoöljyllä. Savukaasupesurin myötä fossiilisten polttoaineiden käyttötarve vähenee, mikä alentaa laitoksen hiilidioksidi-, rikki- ja hiukkaspäästöjä. Uudistus parantaa myös laitoksen energiatehokkuutta, Tynjälä sanoo.     Taustatietoa Mittavalla investointiohjelmalla on vähennetty fossiilisten polttoaineiden käyttöä Elenia Lämpö on investoinut Hämeen alueella viime vuosina useisiin hankkeisiin yhteensä lähes 40 M€. Investoinneilla on pääosin korvattu fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa lämmön ja sähkön tuotantoa kotimaisilla polttoaineilla.   Kokonaisuudessaan Elenia Lämmön hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet jo toteutuneiden investointien ja tuotannollisten muutosten ansiosta vuodessa noin 97 000 tonnia, joista suurin osa kohdistuu juuri Hämeen alueelle. Turengin investoinnin avulla hiilidioksidipäästöt pienenevät edelleen noin 4 500 tonnia vuosittain. Elenia Lämmön Hämeen alueella toteuttamat bioenergiainvestoinnit:
  • 2007 - 2009 Vanajan voimalaitoksen uusi 50 MW:n biokattila, uudet polttoainekuljettimet, automaation uudistaminen ja savukaasujen puhdistusjärjestelmät
  • 2008 Lammille uusi 4 MW:n biokattilaitos, jolla korvattiin öljyn käyttöä lämmön tuotannossa.
  • 2010 Toijalaan uusi 5 MW:n biokattila, jolla korvattiin maakaasun käyttöä lämmön tuotannossa.
  • 2013 Lammin lämpökeskukselle uusi savukaasupesuri, jolla saadaan savukaasujen sisältämä lämpöenergia hyötykäyttöön.
  • 2014 Turenkiin uusi 10 MW:n biokattilalaitos, jolla korvataan maakaasun käyttöä lämmön tuotannossa.