Olet täällä

Elenia Lämpö investoi Laukaan kirkonkylän kaukolämpötoimintaan

Investoinnilla parannetaan kaukolämpölaitoksen käytettävyyttä ja varmistetaan kaukolämmön toimitusvarmuutta entisestään.

Laukaan biolämpökeskus on kirkonkylän alueen kaukolämpötuotannon päälaitos. Laitoksen nykyisen polttoainesiilon ja kuljettimen rinnalle hankitaan uusi polttoainesiilo ja -kuljetin, minkä johdosta laitoksen molempia kiinteän polttoaineen kattiloita voidaan käyttää joustavasti erikseen. Nyt toteutettava investointi pitää sisällään myös laitoksen polttoainepihan muutostöitä sekä paloturvallisuuden parantamistoimenpiteitä.

- Uudistuksella tehostetaan ja varmistetaan laitosalueen polttoainelogistiikkaa sekä optimoidaan ja varmistetaan kaukolämmön tuotantoa. Uuden polttoainesiilon ansiosta voimme käyttää eri kattilatyypeille soveltuvampia uusiutuvia, puuperäisiä polttoainejakeita, jolloin palamisprosessit tehostuvat entisestään ja siten myös päästöt ilmaan ovat entistä vähäisempiä. Lisäksi uusi korkeampi polttoainepihan aitaus parantaa laitosalueen yleisilmettä sekä estää entistä tehokkaammin polttoaineen leviämisen ympäristöön, aluepäällikkö Timo Piippanen Elenia Lämmöstä kertoo.

Investointiprojekti valmistuu tulevalle lämmityskaudelle 2014 - 2015, ja sen arvo on noin miljoona euroa.

Elenia Lämpö investoi Laukaassa myös 2011

Yhtiö toteutti 2011 investoinnin, jossa tehtiin erilaisia savukaasupesurin laajennus- ja uudistamistöitä sekä sähköistyksen ja automaation osittainen uusiminen. Investoinnilla saatiin lisää tehoa lämpökeskuksen pesuriin ja lämmön talteenottoon sekä pienennettiin päästöjä ilmaan.

- Uudistetulla pesurilla tuotetaan Laukaan vuotuisesta kaukolämmön tuotannosta noin 20 %, joka vastaa noin 250 omakotitalon vuosittaista kaukolämmön kulutusta. Suurimmat hyödyt ovat tulleet ja tulevat jatkossakin raskaan polttoöljyn käytön vähenemisestä ja lämmöntuotannon päästöjen pienenemisestä, Timo Piippanen jatkaa.

Lähialueen biopolttoaineilla tuotettua lämpöä

Laukaan lämpökeskuksella käytettävien uusiutuvien polttoaineiden osuus on vuosittaisesta kaukolämmön kokonaistuotannosta noin 99 %. Biopolttoaineena käytetään kotimaista, lähialueilta hankittua puuta eri muodoissaan, mikä vahvistaa myös alueen työllisyyttä.