Olet täällä

Elenia Lämpö investoi miljoonan Akaan kaukolämpötoimintaan

- Hankkeen tekninen ratkaisu on ensimmäisiä Suomessa toteutettuja

Elenia Lämpö Oy uudistaa Akaan Toijalan taajamassa sijaitsevaa Käenojan lämpökeskustaan. Investointi sisältää uuden savukaasupesurin ja lämpöpumpun. Tämä tekninen ratkaisu yhdistää savukaasupesuri ja lämpöpumppu on innovaatio, joka on toteutettu tähän mennessä Suomessa vain kahdessa muussa kohteessa.

Savukaasupesurilla otetaan lämpökeskuksen savukaasuista talteen lämpöenergiaa, joka hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa. Lämpöpumpulla jäähdytetään kaukolämmön paluuvettä, jolloin pesurista saadaan enemmän tehoa. Hankkeen yhteydessä laitoksella uusitaan myös sähköistystä ja automaatiota sekä laitoksen kaukolämpöpumppu ja savukaasupuhallin, mikä mahdollistaa kattilan tehon noston.

- Strategiamme ytimessä on asiakaslähtöiset ja ympäristömyönteiset energiaratkaisut sekä energiatehokkuus ja toimitusvarmuus, joihin olemme investoineet määrätietoisesti jo vuosien ajan ja investoimme myös tulevaisuudessa. Saamme kaukolämpölaitoksen savukaasuista lämpöä talteen noin 20 - 30 %. Samalla laitoksen savukaasut puhdistuvat aiempaa tehokkaammin ja hiukkaspäästöt pienenevät alle puoleen. Uudistus parantaa myös laitoksen energiatehokkuutta, toimitusjohtaja Matti Tynjälä Elenia Lämmöstä kertoo.

Fossiilisen polttoaineen käyttö vähenee

Tällä hetkellä lämpökeskuksen tuotannossa käytetään polttoaineena myös maakaasua. Savukaasupesurin ansiosta sen käyttötarve vähenee, mikä vähentää entisestään kaukolämmön ympäristöjalanjälkeä.

- Voimme jatkossa käyttää tuotannossa vähemmän maakaasua, mikä keventää maakaasulle vuoden 2015 alussa tulevan veronkorotuksen vaikutusta Toijalan kaukolämmön tuotantokustannuksiin, Matti Tynjälä jatkaa.

Projekti etenee suunnitelmien mukaan

Maanrakennustyöt alkoivat lämpökeskuksella kaukolämpöputkien ja maakaasuputkien siirrolla kesäkuun alussa. Perustustyöt valmistuivat heinäkuun lopussa. Elokuun alkupuolella nykyisen piipun sisälle asennetaan uusi sisäpiippu. Samassa yhteydessä asennetaan uusi savukaasupuhallin ja kaukolämpöpumppu sekä tehdään kanavisto- ja kattilaliityntätöitä. Uuden savukaasupesurin ja lämpöpumpun asennustyöt aloitetaan syyskuun alussa. Uudistetun laitoksen koekäyttö alkaa lokakuussa 2014.

Investoinnin arvo on yli miljoona euroa. Hanke valmistuu lämmityskaudelle 2014 - 2015.