Olet täällä

Elenia Lämpö investoi uuteen kaukolämmön runkolinjaan Parolannummelle

Elenia Lämpö rakentaa kolme kilometriä uutta kaukolämmön runkolinjaa sekä uusia pumppaamoja, joiden avulla saadaan Parolannummen varuskunta-alueen kaukolämpöverkko yhdistettyä Hämeenlinnan kaukolämpöverkkoon. Hankkeen investointikustannus on noin 2,5 miljoonaa euroa.

- Tällä hetkellä Parolannummen varuskunnan tarvitsema kaukolämpö tuotetaan maakaasulla Parolannummella sijaitsevalla lämpökeskuksella. Investoinnin valmistuttua, loppuvuonna 2020, Parolannummen varuskunnan tarvitsema kaukolämpö tuotetaan pääosin Vanajan voimalaitoksella hyödyntäen lähialueen biopolttoaineita. Investoinnin myötä kaukolämmön toimitusvarmuus Parolannummen varuskuntaan paranee sekä lämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt pienenevät vuositasolla yli 4 000 tonnia, toteaa operatiivinen johtaja Janne Lamberg Elenia Lämmöltä.

- Parolannummen varuskunnan liittäminen osaksi Hämeenlinnan kaukolämpöverkkoa tukee erinomaisesti Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustushallinnon tavoitteita pienentää rakennusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja parantaa varuskunnan kaukolämmön toimitusvarmuutta, toteaa erityisasiantuntija Tomi Suomalainen Senaatti-kiinteistöistä.

- Varuskunnallisten rakennusten ylläpidon näkökulmasta siirtyminen kaukolämpöön ja  uusiutuviin energialähteisiin edistää merkittävästi Parolannummen lämmöntuotannon ja     –jakelun huoltovarmuutta, kustannustehokkuutta ja ympäristömyötäisyyttä, painottaa johtava energia-asiantuntija Kari Huttunen Puolustushallinnon rakennuslaitokselta.


Lisätietoja: 
Elenia Lämpö Oy, operatiivinen johtaja Janne Lamberg puh. 040 504 0396
Senaatti-kiinteistöt, erityisasiantuntija Tomi Suomalainen puh. 040 5540 340
Puolustushallinnon rakennuslaitos, johtava asiantuntija Kari Huttunen 029983 1646