Olet täällä

Elenia Lämpö Oy investoi kaukolämpötoimintojen kehittämiseen Pohjois-Pohjanmaalla

Sähkösuodattimen uusinta parantaa Oulaisten savukaasupesurin toimintaa
Elenia Lämmön Oulaisten Konttilan lämpökeskuksen sähkösuodattimen uusinta alkaa olla loppusuoralla. Parikymmenvuotias lämpökeskus on toiminut hyvin, mutta ikää on jo sen verran, että uusimistarpeitakin toki on tullut. Vuonna 2011 saneerattiin kiinteän polttoaineen kattila ja 2013 samaisen kattilan 50 metriä korkea savupiippu. Tällä hetkellä yksi tärkeimmistä uusittavista kohteista on savukaasujen hiukkasia erotteleva sähkösuodatin.

Uudemman tekniikan ansiosta suodattimen erotuskyky paranee. Näin ollen sähkösuodattimen jälkeen tulevaan savukaasupesuriin pääsee vähemmän hiukkasia ja pesurin toiminta paranee, eli hiukkaspäästöjen kokonaismäärä pienenee.

- Käyttöhäiriöiden vähentäminen lämmöntuotannossa on yksi tärkeimmistä tehtävistämme, jota on määrätietoisesti tehty viime vuosina. Uudistettu suodatin toimii juuri näin ja on suoraan hyödyksi asiakkaillemme käyttöhäiriöitä vähentämällä, toteaa aluepäällikkö Juha Puranen.

Uusittu sähkösuodatin parantaa savukaasupesurin toimintaa, joka perustuu kaukolämmön paluuveden lämpötilan ja savukaasun lämpötilan väliseen eroon. Savukaasuja pestään ja jäähdytetään pesurissa, jolloin piipusta vapautuvasta savukaasusta saadaan hiukkasten poistamisen lisäksi energiaa talteen. Tämä puolestaan säästää polttoainetta.

Ympäristöystävällistä pellettiä fossiilisten polttoaineiden tilalle Kärsämäellä
Merkittävä ympäristöä säästävä uudistus Elenia Lämmön Pohjois-Pohjanmaan alueella on myös Kärsämäelle rakennettava uusi 1 MW:n pellettikattila. Kärsämäen lämmöntuotannossa pääasiallinen lämmönlähde on hake, jonka lisäksi on tarvittu varavoimaksi öljykattiloita mm. kulutushuippujen ajaksi. Pellettikattila korvaa vanhat varavoimana olleet raskasöljykattilat, jotka poistetaan tänä vuonna käytöstä.

Elenia Lämpö on viime vuosina jatkuvasti investoinut ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on vähentynyt koko yhtiössä. Puun ja muiden biopolttoaineiden osuus lämmöntuotannossa on yli 60 % ja turpeen reilut 20 %. Fossiilisten polttoaineiden osuus oli viime vuonna n. 15 % mutta se on siis edelleen pienenemässä.

Tavoitteena toimintavarmuuden lisääminen
Sähkösuodattimen uusinnan lisäksi Oulaisissa ryhdytään tässä kuussa rakentamaan kaukolämpöverkkoon yhdysjohtoa Konttilan lämpölaitokselta raviradan alueelle. Yhdysjohdolla turvataan kyseisen alueen lämmöntuotantoa ja mahdollistetaan jatkossa hallittu runkoverkoston ja talohaarojen uusiminen siten, että lämpökatkot asiakkailla jäisivät mahdollisimman lyhyiksi.

Jäähtyvyyttä parantamalla etua asiakkaalle ja lämmöntoimittajalle
Puranen muistuttaa, että kaukolämpöveden hyvä jäähtyvyys on tärkeää sekä asiakkaan että kaukolämmön toimittajan kannalta.

- Asiakkaittemme kaukolämmön paluuveden lämpötila on hieman noussut vuosi vuodelta. Lämmönjakolaitteet ovat yhtä lailla huollettavia kuin ovat vaikkapa autotkin. Jos kaukolämpövaihdinta ei huolleta niin virtaukset kasvavat, vaihtimen jäähtyvyys huononee ja kaukolämmön paluuvesi lämpenee. Virtauksesta muodostuu perusmaksuun vaikuttava sopimusvesivirta. Toimivalla lämmönvaihtimella saadaan parannettua jäähtyvyyttä, pienennettyä virtausta ja näin säästettyä energiaa ja rahaa.

Jäähtyvyyden parantaminen onkin otettu Elenia Lämmössä nyt kehityskohteeksi. Asiakkaita kannustetaan vaikuttamaan siihen mm. juuri lanseeratulla jäähtyvyyskilpailulla, jossa voi voittaa puolen vuoden perusmaksut.

Lisätietoja: Aluepäällikkö Juha Puranen, puh.  040 6532792