Olet täällä

Elenia lentokuvaa sähköverkkoa kunnonhallintaa varten

 

Koko runkoverkko kuvauksessa vuosina 2017-2020

Sähköverkkoyhtiö Elenia lentokuvaa touko-elokuussa sähköverkkoaan kunnonhallintaa varten. Sähköverkkoa Elenialle lentokuvaa helikopterilla Visimind AB.  20 kilovoltin keskijännitteistä runkoverkkoa tallennetaan kuviksi kesän aikana noin 3300 kilometriä eri puolilla Elenian verkkoaluetta Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Elenia on lentokuvauttamassa vuosien 2017-2020 aikana koko 20 kilovoltin ilmajohtoverkkonsa. Tämän kesän lennot alkavat tällä viikolla Hämeestä ja jatkuvat kesän mittaan kohti Pirkanmaata, Keski-Suomea sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaata.

”Lennoilta saamme viideltä eri kameralta tarkkoja kuvia kaikista ilmajohtoverkon komponenteista eri suunnista sekä yleiskuvaa johtoalueesta. Tarkastamme kuva-aineistoa kesän aikana ja sen avulla kohdennamme sähköverkon kunnossapidon tarvittaviin kohteisiin. Jo lentojen aikana paikallistamme kriittisimmät kohteet, kuten heikkokuntoisimmat sähköpylväät. Niille tilaamme korjaukset kiireellisyyden mukaan, kertoo kunnossapitoinsinööri Lauri Peltola Eleniasta.

Helikopterissa on mukana myös laserkeilain, joka kerää Elenian ilmajohtoverkosta tarkkaa aineistoa. Tästä aineistosta analysoidaan muun muassa rakennusten ja muiden rakenteiden etäisyydet sähköverkosta.

”Lentokuvaus tuo esiin kohteita, joissa sähköverkon alla tai läheisyydessä on tavaraa, jotka voivat aiheuttaa turvallisuusriskin. Puutumme näihin ja opastamme turvaetäisyyksistä sähköverkkoon, Peltola kuvaa yhteistyötä kiinteistöomistajien kanssa.

Ilmakuvat ja laserkeilaukset ovat luotettava tapa tarkastaa sähköverkon kuntoa. Lentotarkastukset ovat tehostaneet sähköverkon ylläpitoa ja turvallisuutta. Ilmakuvat tuovat esiin yksityiskohtia, joita aiemmin maasta tehdyssä tarkastuksessa ei nähtäisi lainkaan. Kuva-aineistoa voidaan lentää uudelleen tietokoneella ja tutkia sähköverkkoa yksityiskohtaisesti. Elenian urakoitsijakumppanin tarkastajat analysoivat kuvat ja tekevät ohjeet kohteen kunnostustöistä kuvineen suoraan työryhmille.

”Työ nopeutuu, kun asentajat ja raivaajat pääsevät pistämään paikat kuntoon valmiit työohjeet mukanaan. Vuodenaika ja säät eivät rajoita työtämme, vaan voimme tehdä tarkastusta tauotta. Näin parannamme sähkönjakelun varmuutta, Peltola sanoo.

Ilmakuvaus näyttää myös missä johtokatujen reunapuut kallistuvat sähköverkkoon päin. Johtokadun ulkopuolelta verkkoa uhkaavat puut on helpompi havaita ilmakuvista kuin maasta.

Sähköverkon lentokuvaukset tehostavat verkkoinvestointien suunnittelua, kun teknisten verkostokuvien rinnalla on käytössä todelliset kuvat suoraan maastosta.