Elenia mukana Lumolaidun verkosto -hankkeessa, joka palkittiin vuoden 2022 parhaana maisemahankkeena

ProAgria Etelä-Suomi ry:n Lumolaidun verkosto -hanke on valittu vuoden 2022 parhaaksi maisemahankkeeksi Ympäristöministeriön järjestämässä Maisemasymposiumissa 9.11.2022 Helsingissä. Palkinnon jakoi ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo Säätytalolla. Elenia on mukana Lumolaidun verkosto -hankkeessa rahoittajana.

Lumolaidun-verkostoon kuuluu neljä pirkanmaalaista emolehmätilaa ja neljä lammastilaa, joilla on arvokkaaksi määriteltyjä perinnebiotooppeja. Niitä karja hoitaa laiduntamalla. Lisäksi yhtenä kartoituskohteena hankkeessa on Nokian Luodon saari, jossa Elenian ja Fingrid Oy:n sähköjohdon alla olevaa aluetta on jo yli vuosikymmen hoidettu laiduntamalla. Lampaat laiduntavat kesäisin saaressa ja pitävät huolta voimajohtoalueiden aluskasvillisuudesta. Yhteistyön mittaan lampaat ovat avartaneet maisemaa saaressa ja niittyjen lajisto on monipuolistunut.

Lumolaidun-verkosto -hankkeeseen osallistuneet laiduntilat saivat arvokasta tietoa oman tilansa monimuotoisuudesta. Verkoston laitumilta kartoitettiin kasvilajisto, hyönteiset, linnut ja sienet sekä maaperän monimuotoisuus. Kartoituksissa löydettiin runsaasti uhanalaisia lajeja. Lajeista ja niiden elinympäristöistä saadun uuden tiedon myötä perinnebiotooppien hoitoa osataan kohdentaa eri kohteiden lajistoille suotuisaksi. Lumolaitumet lisäsivät viljelijöiden osaamista luonnon monimuotoisuuskysymyksissä ja motivaatiota perinnemaisemien hoitoon.

Lumolaidun-verkosto lähtee Suomen edustajana tavoittelemaan Euroopan neuvoston maisemapalkintoa, joka myönnetään ensi vuonna.

Hankeaika oli 1.3.2019-30.9.2022. Hankkeen toteutti ProAgria Etelä-Suomi ry, MKN Maisemapalvelut. Yhteistyökumppanina oli Elenia Oy, hanketta rahoitti Maaseuturahasto ja Pirkanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja palkitusta Lumolaidun verkosto -hankkeesta:

www.proagria.fi: https://www.proagria.fi/ajankohtaista/karjatilojen-tekema-maisematyo-toi-vuoden-parhaan-maisemahankkeen-palkinnon-etela-suomeen

ym.fi: https://ym.fi/-/karjatilojen-tyo-luonnon-monimuotoisuuden-hyvaksi-toi-suomen-parhaan-maisemahankkeen-palkinnon

Kuvassa vasemmalta oikealle: Miro Saarinen, maankäyttöasiantuntija Elenia Verkko Oyj, Jarno Linden, sidosryhmäpäällikkö Elenia Verkko Oyj, Jarmo Latvanen, Tolvilan Kartanon Lammastilan Paimen, Laura Puolamäki, maisema-asiantuntija ProAgria Etelä-Suomi Oy, Ansa Palojärvi, erikoistutkija Luonnonvarakeskus, Sanni Harala, asiakkuus- ja sidosryhmäpäällikkö Elenia Verkko Oyj. Kuvaaja Auli Hirvonen.