Elenia on sitoutunut tieteeseen perustuvaan kansainväliseen SBTi-ilmastotavoitteeseen

Elenian lisäksi viisi suomalaisyritystä mukana Net Zero -tavoitteessa

Elenia on sitoutunut ja hyväksytty mukaan tieteeseen pohjautuvaan Science Based Targets initiative (SBTi) -ilmastotavoitteeseen Companies taking action - Science Based Targets ja on mukana kunnianhimoisessa Net Zero -tavoitteessa. Tähän mennessä SBTi:ssä on maailmanlaajuisesti mukana yli 2 200 organisaatiota, Suomesta 40. Net Zero -tavoitteeseen on Suomesta sitoutunut 6 yhtiötä, joista Elenia on yksi. Elenia on nyt ilmastotavoitteillaan mukana tässä tiukimman tason tavoitteessa.

”Olemme ottaneet vastuullisuustyössämme nyt vaativimman ja kunnianhimoisimman tavoitteen matkalla kohti hiilineutraalia ja kestävää yhteiskuntaa. Haluamme nostaa sekä oman toimintamme että kumppaneittemme ilmastoteot vastuullisuutemme tärkeimpiin tavoitteisiin. Ilmastotavoitteemme ohjaavat työtämme vähentää kokonaishiilijalanjälkeä omassa toiminnassamme, rakennuttamisessa ja hankinnassa sekä palveluratkaisuissa asiakkaille”, sanoo Elenian toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

”Sitoutumisellamme 1,5 asteen tavoitteeseen näytämme tahtoa ja suuntaa menossa olevassa energiamurroksessa. Jotta aurinko- ja tuulivoiman kasvusta saadaan yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa täysi hyöty irti, tarvitsee energiajärjestelmä älykkään sähköverkon ratkaisuja, joiden käyttöönotossa Elenia on kansainvälisestikin edelläkävijä”, Liuhala jatkaa.

Elenia on asettanut oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tavoitteet Pariisin ilmastosopimuksen mukaan, ja Science Based Targets initiative -aloite on hyväksynyt Elenian sitoumuksen. Sitoumuksen hyväksyntä edellyttää, että Elenia vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 42 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, pitäen sisällään Elenian omat sekä hankitun energian päästöt (Scope 1 ja 2). Elenian itse asettama tavoite on näiden osalta vieläkin kunnianhimoisempi, 75 prosenttia päästöjen vähentämistä vuoden 2020 tasosta.

Elenia on lisäksi sitoutunut asettamaan Net Zero -tavoitteet, jotka kattavat Elenian oman toiminnan päästöjen lisäksi koko arvoketjun päästöt (Scope 1,2 ja 3). Net Zero -tavoitteet on saavutettava vuoteen 2050 mennessä ja yleisesti se tarkoittaa noin 90 prosentin päästöjen vähentämistä koko yrityksen arvoketjun osalta. Aikaa näiden päästövähennystavoitteiden esittämiselle ja hyväksynnälle on kaksi vuotta. Elenialle tämä tarkoittaa oman toiminnan lisäksi, että ilmastotavoitteet tulevat osaksi hankintapäätöksiä.

”Näin kannustamme kumppaneitamme mukaan ilmastotyöhön sekä asettamaan kunnianhimoisia ilmastotavoitteita”, Liuhala kannustaa.

Lisätietoa Elenian kestävän kehityksen edistämisestä on vastuullisuusraportissa. Elenian seuraavaan, keväällä 2022 julkaistavaan vuoden 2021 vastuullisuusraporttiin tulee mukaan myös Elenian sitoutuminen STBi-tavoitteisiin.

FAKTAT SBTi:stä
• Science Based Targets initiative (SBTi) on maailmanlaajuinen tieteeseen pohjautuva ilmastoaloite, joka yhdistää yritysten hiilidioksidipäästöjen vähentämisen tavoitteet suoraan Pariisin sopimukseen maapallon lämpötilan nousun pitämiseksi alle 1,5 celsiusasteessa.
• Aloite auttaa yrityksiä asettamaan kasvihuonekaasujen vähennystavoitteita uusimman ilmastotieteen ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden pohjalta.
• SBTi on yhteishanke CDP:n (the Carbon Disclosure Project), YK:n yritysvastuualoitteen (UN Global Compact), maailman luonnonvarainstituutin WRI:n, World Resources Institute ja WWF:n (World Wide Fund for Nature) välillä.
• SBTi antaa sijoittajille ja muille sidosryhmille työkalun seurata yritysten päästötavoitteita.

Elenian vastuullisuus erinomainen globaalissa GRESB-arvioinnissa
Elenian vuoden 2021 tulos GRESB-vastuullisuusarvioinnissa on erinomaista luokkaa. Elenia sai arvioinnissa täydet viisi tähteä ja tuloksen 95 maksimimäärästä 100. Kuudetta kertaa järjestettyyn GRESB Infrastructure Assessmentiin osallistui tänä vuonna maailmanlaajuisesti kaikkiaan 549 infrayhtiötä. Network Utilities Electricity Distribution Companies -sarjassa Elenia on sijalla 3 ja koko osallistujajoukossa sijalla 34. Arvioinnin mukaan vastuullisuus ja sen johtaminen ovat Eleniassa korkealla tasolla. Yhtiön vastuullisuustavoitteet on viety yritystasolta henkilötasolle sekä Eleniassa sisäisesti että kumppaniverkostossa.


GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark, on kiinteistö- ja infrastruktuurialalle räätälöity kansainvälinen vastuullisuuden vertailu, joka arvioi yrityksen vastuullista toimintaa ja suorituskykyä ESG-mittarein, Environmental – ympäristövastuullisuus, Social – sosiaalinen vastuu ja Governance – hyvä hallintotapa.